www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
2 900 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Ismo och Ismo Retard

Läkemedelsinformation

Vad är Ismo och Ismo Retard?

Ismo och Ismo Retard är ett läkemedel som används regelbundet för att förebygga kärlkramp och inte för att häva akuta besvär av kärlkramp. Medicinen tillhör läkemedelsgruppen nitrater och det verksamma ämnet är isosorbidmononitrat.

Recept och högkostnadsskydd

Ismo finns som vanliga tabletter medan Ismo Retard finns som långverkande tabletter, så kallade depåtabletter. Medicinerna är receptbelagda.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Kärlkramp, angina pectoris, beror oftast på förträngningar i hjärtats kranskärl. När inte tillräckligt med blod kan passera förbi förträngningarna uppstår syrebrist. Då visar sig de första tecknen på kärlkramp, som oftast är bröstsmärtor.

Medicinen vidgar blodkärlen så att hjärtarbetet minskas och mer syrerikt blod når hjärtat. Då minskar syrebristen och smärtorna avtar.

Ismo och Ismo Retard är långverkande läkemedel som används för att förebygga kärlkrampsanfall. De ska tas regelbundet, varje dag. Ismo och Ismo Retard börjar verka inom en timme. Effekten av Ismo varar i upp till 12 timmar. Effekten av Ismo Retard varar i minst 12 timmar.

Hur tar man medicinen?

Ismo tabletter kan tuggas eller krossas. Däremot måste de långverkande Ismo Retard-tabletterna sväljas hela med vatten.

De är tillverkad på ett sätt som gör att det verksamma ämnet ska frisättas stegvis från tabletten under lång tid. På så sätt får man en jämn och långvarig verkan av läkemedlet med så få biverkningar som möjligt. Om man då tuggar, krossar eller delar tabletten verkar den för kraftigt och under för kort tid.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar.

Oftast tar man Ismo två gånger om dagen, en tablett på morgonen och en på eftermiddagen. En vanlig dosering av Ismo Retard är en tablett på morgonen.

Om man tar Ismo oftare än två gånger per dygn, och Ismo Retard oftare än en gång per dygn, kan det leda till att effekten av medicinen blir sämre. Kroppen kan utveckla så kallad tolerans mot läkemedlet.

Viktigt

Nitrater ska inte kombineras med vissa mediciner mot impotens, till exempel sildenafil som finns i Viagra och Revatio, eftersom man då riskerar att få ett kraftigt blodtrycksfall. Det kan utlösa kärlkrampsanfall eller hjärtinfarkt.

Medicinen ska inte användas om man har mycket lågt blodtryck, eller vid andra tillstånd där kroppens blodcirkulation är kraftigt påverkad. Om man känner sig osäker ska man kontakta en läkare.

Det är viktigt att aldrig på egen hand avbryta en förebyggande behandling av kärlkramp. Gör man det kan blodtrycket höjas plötsligt och man kan drabbas av kärlkrampsanfall. En behandling bör avslutas stegvis och ska ske i samråd med läkare.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Man ska inte använda Ismo och Ismo Retard tillsammans med

  • sildenafil, som finns i Viagra och Revatio
  • tadalafil, som finns i Cialis
  • vardenafil, som finns i Levitra.

Biverkningar

En del personer som använder medicinen kan till exempel få huvudvärk, yrsel, illamående, sänkt blodtryck eller hjärtklappning. Biverkningarna hänger samman med att läkemedlet vidgar blodkärlen.

Ungefär en fjärdedel av alla som använder nitrater får huvudvärk. Den försvinner vanligtvis när behandlingen pågått någon vecka. Om biverkningarna är besvärliga bör man kontakta den läkare som skrev ut receptet.

Graviditet och amning

Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid. Det finns i dag inte tillräckliga kunskaper om, och i så fall hur, läkemedlet påverkar fostret.

Man bör rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken.

Andra läkemedel som innehåller det verksamma ämnet

Det finns andra läkemedel som innehåller isosorbidmononitrat. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera preparat som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket. Isosorbidmononitrat finns både som vanliga tabletter och som långverkande depåtabletter eller depåkapslar.

Exempel på andra läkemedel som innehåller isosorbidmononitrat är

  • Isosorbidmononitrat med tillverkarens namn som tillägg, till exempel Isosorbidmononitrat Mylan.
  • Monoket och Monoket OD
  • Imdur.

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur man ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om man är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när man använder läkemedlet.

När man köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Man kan till exempel läsa mer om mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Man kan söka bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats. 

Rapportera biverkningar

Man kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att man tror att biverkningen beror på läkemedlet, man behöver inte vara säker. Man kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där kan man fylla i ett elektroniskt formulär eller skriva ut en blankett och skicka in.

Senast uppdaterad:

20 mars 2013 11:06

Skribent:

1177.se

Granskare:

Ingela Andersson, farmaceut, 1177 Vårdguiden Rickard Malmström, docent, Enheten för klinisk farmakologi, Karolinska Institutet, Stockholm

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Kategorier

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...