www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
800 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Jordnöts- och nötallergi

Sammanfattning

Reaktionen kommer ofta inom några minuter om du inte tål jordnötter eller nötter. Vanliga symtom är klåda i munnen och svullnad runt ögonen, på läpparna, i näsan och i halsen. Om du får svårt att andas eller blir trött och blek efter att ha ätit jordnötter eller nötter behöver du få vård direkt.

Det finns olika typer av nötallergi

Äkta allergi mot till exempel jordnöt eller hasselnöt innebär att du har allergi för proteiner som finns i stor mängd i respektive nöt. Äkta allergi uppstår ofta tidigt i livet och kan vara mycket kraftig. Du kan också få äkta allergi mot till exempel cashew och valnöt.

Korsallergi mot nötter får du ofta i skolåldern. Upp till 70 procent av alla som är allergiska mot björkpollen är även överkänsliga mot annat, till exempel nötter. Björkpollenliknande allergen finns i låg mängd i nötterna och orsakar oftast lindriga reaktioner, till exempel bara klåda i munnen.

Det går att utreda om du har korsallergi eller äkta allergi.

Symtom

Vid jordnöts- och nötallergi är det vanligt att du får ett eller flera av dessa symtom

 • klåda i munnen
 • svullnad på läpparna och i halsen
 • svullnad i huden, särskilt kring ögonen
 • nässelutslag som kommer hastigt
 • andningsbesvär
 • astma.

Jordnötter och nötter kan ibland, men det är ovanligt, orsaka en svårare allergisk reaktion. Det kallas för anafylaxi. Det är en allvarlig reaktion som kommer mycket snabbt och kan vara livshotande. Blodtrycket sjunker, du blir medvetslös och kan sluta andas. Om det finns en adrenalinpenna till hands ska den tas först, och därefter är det viktigt att omedelbart ringa 112 för att diskutera ytterligare åtgärder.

Vad kan jag göra själv?

Undvik att äta det du är allergisk mot.

Läs innehållsförteckningen på de livsmedel som köps. Tillverkarna är skyldiga att ange på förpackningen om ett livsmedel innehåller nötter eller jordnötter. Nötter är till exempel vanliga i müsli, bröd, kakor, choklad, godis och glass. De kan också finnas i panering samt i färdiga maträtter.

Det kan vara bra att få råd av en dietist, eftersom spår av nötter och jordnötter finns i många olika livsmedel. Även matoljor som har utvunnits från nötter kan innehålla proteinrester som i vissa fall kan ge reaktioner.

Du som har svår äkta allergi bör även vara försiktig med lösgodis. Det beror på att skopan som du tar godiset med tidigare kan ha varit i en behållare där det finns godis med nötter i.

Du som har korsallergi brukar inte reagera på spår av nötter.

Du som har svår äkta allergi kan ibland även reagera när andra äter jordnötter. Den reaktionen brukar sällan ge lika svåra besvär som när du själv har ätit jordnötter.

Även om du är försiktig kan det hända att du av misstag råkar äta något du inte tål. Om du är svårt allergisk kan du få läkemedel utskrivna av läkare så att de alltid finns till hands.

Söka vård

Sök vård på en vårdcentral om du misstänker att du har jordnöts- eller nötallergi. Du kan söka vård på vilken vårdcentral du vill i hela landet.

Om du har ätit jordnötter eller nötter som du inte tål och du har akutläkemedel hemma ska du ta det först och sedan ringa 112.

Ring 112 på en gång och begär en ambulans om du får svårt att andas eller blir trött och blek. Det kan vara en svår allergisk reaktion och du behöver få vård direkt.

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

Undersökning

Det är oftast lätt för en läkare att avgöra om du har allergi mot jordnötter eller nötter om du kan berätta vad du ätit eller varit i kontakt med innan du fick symtom. Ofta får du även lämna ett blodprov eller göra ett pricktest på huden.

Behandling

Hur du ska behandla symtom vid nötallergi beror på om du har lindriga eller kraftiga besvär.

Så här gör du vid lindriga allergiska besvär:

 • Ta antihistamin som finns att köpa receptfritt i tablettform eller flytande.
 • Var uppmärksam på symtom ett par timmar.
 • Kontakta sjukvården om symtomen inte släpper efter behandling och blir värre.

Så här gör du vid kraftiga allergiska besvär:

 • Ta adrenalin som injektionspenna. Detta kan upprepas efter 10 minuter.
 • Ta luftrörsvidgande astmaläkemedel. Det kan också upprepas efter 10 minuter.
 • Ring 112.
 • Skapa lugn och ro.
 • Ta en antihistamintablett.

Du kan ge dig själv adrenalin med en adrenalinpenna

Du som riskerar svår allergi brukar få en injektionspenna med adrenalin att ta själv. Du brukar få två pennor utskrivna på recept ifall behandlingen behöver upprepas.

Det är viktigt att du i förväg tar reda på hur injektionspennan ska användas, så att du vet hur du ska göra om du skulle få en svår allergisk reaktion. Läs bruksanvisningen som följer med läkemedelsförpackningen noga i förväg och fråga sjukvårdspersonal eller på ett apotek om du känner dig osäker.

Det är också viktigt att närstående och till exempel skolpersonal vet hur läkemedlet används.

Vissa kan få kortisontabletter som ett komplement till adrenalinpennan

Vid svårare besvär kan du ibland få kortisontabletter utskrivna, som kan vara bra att ta som komplement till adrenalinpennan. Det tar några timmar innan tabletterna ger full effekt och därför ska adrenalinpennan tas först vid svåra allergiska besvär.

Barn som har jordnöts- eller nötallergi

Barn som har svår allergi brukar ta adrenalinpennan själv. Till de minsta barnen ger en vuxen pennan. Det är viktigt att du som vuxen får träna på att ge pennan så att du vet hur du ska göra om barnet får en svår allergisk reaktion.

Om barnet har jordnöts- eller nötallergi är det viktigt att skola eller förskola och närstående som har hand om barnet informeras om allergin och hur de ska göra vid en svår reaktion. Läs bruksanvisningen som följer med läkemedelsförpackningen noga i förväg och fråga sjukvårdspersonal eller på ett apotek om du som vuxen känner dig osäker.

Du ska få information på dina villkor

Ställ frågor om du inte förstår. Du kan också be att få informationen nedskriven så att du kan läsa den i lugn och ro.

Om du inte talar svenska har du rätt att få information på ditt eget språk till exempel med hjälp av en språktolk. Du har även rätt att få tolkhjälp om du har en hörsel- eller synnedsättning.

Barn ska vara delaktiga

Det finns ingen åldersgräns för när ett barn får vara med och bestämma i en vårdsituation. Barnets rätt att bestämma själv hänger ihop med barnets mognad. Ju äldre barnet är desto viktigare är det att hen får vara delaktig i sin vård.

För att kunna vara aktiv i vården och ta beslut är det viktigt att barnet förstår informationen.

Vad är allergi?

Att vara allergisk mot jordnötter eller nötter innebär att du inte tål att äta dem.

Jordnötter och nötter är inte släkt med varandra. Jordnöten är en ärta och tillhör samma växtfamilj som baljväxter, ärter och sojabönor. Till nötter räknas bland annat hasselnöt, cashewnöt, paranöt, valnöt och pekannöt. Mandel brukar räknas till nötterna, men är egentligen ett frö.

Du kan vara allergisk mot flera olika sorters nötter eller mot bara en sort. Om du är allergisk mot jordnötter behöver du alltså inte vara nötallergisk eller tvärtom.

Jordnötsallergi är en av de vanligaste födoämnesallergierna hos barn och ungdomar. Andelen jordnötsallergiska barn ökar med åldern. Äkta jordnötsallergi har man ofta kvar långt upp i vuxen ålder. Omkring fem av hundra barn mellan 4 och 18 år är allergiska mot jordnötter eller nötter.

Läs mer om matallergi hos barn.

Senast uppdaterad:

12 juni 2018 09:36

Skribent:

1177.se

Granskare:

Ingela Andersson, 1177 Vårdguiden Lennart Nordvall, barnläkare och professor, Akademiska Barnsjukhuset, Uppsala.

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo
Samtalsterapi dygnet runt, alla dagar

Behöver du någon att prata med?

Våra utbildade terapeuter finns tillgängliga för dig när du behöver det som mest.
Dygnet runt alla dagar.

Läs mer och kontakta oss idag!

Till samtalsjouren

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...