www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
3 000 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Karvedilol

Läkemedel som innehåller det verksamma ämnet karvedilol finns under flera olika namn, från olika tillverkare.

Exempel är

  • Carvedilol Aurobindo
  • Carvedilol Hexal
  • Carveratio
  • Kredex.

Vad är karvedilol?

Karvedilol används vid behandling av högt blodtryck och hjärtsvikt och för förebyggande behandling av kärlkramp.

Läkemedlet tillhör läkemedelsgruppen beta-blockerare.

I vilka former finns karvedilol?

Karvedilol finns som tabletter i styrkorna 3,125 milligram, 6,25 milligram, 12,5 milligram och 25 milligram. Läkemedlet är receptbelagt.

Så här fungerar läkemedlet

Adrenalin och noradrenalin är hormoner som frisätts när kroppen utsätts för stress, till exempel vid fysisk eller psykisk ansträngning. När halten av dessa hormoner ökar i blodet stiger blodtrycket.

I kroppens blodkärl och i hjärtat finns mottagare för adrenalin och noradrenalin, så kallade beta-receptorer, som hjälper till att reglera blodtrycket. Beta-blockerande läkemedel blockerar dessa mottagare så att hormonerna inte kan utöva sin fulla effekt på dem. På så sätt dämpas hormonernas naturliga effekter i kroppen.

När adrenalin och noradrenalin hindras från att verka fullt ut på hjärtat och i blodkärlen, blir rytmen långsammare. Kraften i hjärtats slag dämpas något. Hjärtat får då lättare att arbeta och behöver mindre syre. Beta-blockerare sänker på så sätt blodtrycket och minskar risken för kärlkrampsanfall. Vid hjärtsvikt kan de förbättra hjärtats pumpförmåga.

Läkemedlet anses också kunna sänka blodtrycket genom att påverka adrenalinets så kallade alfa-receptorer i blodkärlens väggar.

Det finns olika sorters beta-receptorer i kroppen, till exempel i hjärtat, i blodkärlen och i luftvägarna. Karvedilol påverkar även beta-receptorer i luftvägarna och kallas därför för en icke-selektiv betablockerare. Om du har astma och ska få läkemedel mot högt blodtryck, kärlkramp eller förebyggande mot migrän är det därför viktigt att tala om för läkaren att du har astma.

Effekten på hjärtrytmen kommer inom en timme och varar i minst tolv timmar. De andra effekterna av läkemedlet på hjärta och blodtryck kommer gradvis när du har använt läkemedlet i någon till några veckor.

För det mesta märker du inte själv läkemedlets effekt på hjärtat och blodtrycket.

Hur använder du karvedilol?

Svälj tabletterna med lite vatten.

Dosering

När du har fått ett läkemedel utskrivet på recept är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

Karvedilol tas 1-2 gånger om dagen. Vid högt blodtryck är en vanlig dosering 25 milligram dagligen. Vid kärlkramp är en vanlig dosering 25 milligram morgon och kväll. Vid hjärtsvikt är det vanligt att börja med en mycket lägre dos som ökas gradvis enligt läkarens anvisningar.

Att tänka på när du använder karvedilol

Använd inte karvedilol om du har astma eller andra lungsjukdomar där andningen kan påverkas. Läkemedlet ska inte heller användas vid vissa hjärtsjukdomar, långsam hjärtrytm, svår påverkan på blodcirkulationen, eller om du har nedsatt leverfunktion.

Det är viktigt att aldrig på egen hand avbryta en regelbunden behandling med ett beta-blockerande läkemedel. Gör du det kan blodtrycket höjas plötsligt och du kan få ett kärlkrampsanfall. Behandlingen ska alltid avslutas stegvis och i samråd med läkare.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om att det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Du bör inte ta Verapamil, Isoptin eller Cardizem, som används mot hjärtsjukdomar och högt blodtryck, tillsammans med karvedilol.

Biverkningar

En del personer som använder läkemedlet kan till exempel bli trötta, få huvudvärk eller yrsel. Ofta går dessa besvär över när du har använt läkemedlet en tid. Vissa kan få torra ögon eller synrubbningar. Några kan bli illamående eller få kräkningar eller diarré.

Eftersom beta-blockerare fungerar som en skyddande broms på hjärtat och sänker pulsen, kan du märka att du orkar mindre när du anstränger dig. Men att hjärtat slår långsammare är ett av behandlingens mål, och alltså en naturlig följd av behandlingen.

Om biverkningarna är besvärliga bör du kontakta den läkare som skrev ut receptet. Ibland kan det räcka med att byta preparat inom gruppen beta-blockerare, eller få dosen ändrad, för att biverkningarna ska minska.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid. Det finns en risk för att fostret kan påverkas.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken och det är inte klarlagt om det kan påverka barnet.

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden är en kortfattad beskrivning av läkemedlet. Här kan du läsa mer om texternas innehåll och hur de tas fram.

Utbyte av läkemedel på apotek

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Detta kallas generiskt utbyte. 
Här kan du läsa mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel.
Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. 

Senast uppdaterad:

12 juni 2017 11:13

Skribent:

1177.se

Granskare:

Rickard Malmström, docent, Enheten för klinisk farmakologi, Karolinska Institutet, Stockholm Åsa Schelin,farmaceut, 1177 Vårdguiden

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...