www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
2 900 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Klorhexidinsprit

Läkemedelsinformation

Vad är Klorhexidinsprit?

Klorhexidinsprit är ett desinfektionsmedel. Det används vid rengöring av huden, till exempel när man ska få en spruta, opereras eller lämna prover, för att förhindra infektioner.

De verksamma ämnena är klorhexidin och etanol.

Recept och högkostnadsskydd

Klorhexidinsprit finns som kutan lösning. Kutan betyder att den ska användas på huden. De mindre förpackningarna med 250 milliliter Klorhexidinsprit är receptfria medan de större på 1000 milliliter är receptbelagda. Det finns både ofärgad och färgad Klorhexidinsprit.

Medicinen ingår inte i högkostnadsskyddet för läkemedel. Det innebär att man betalar hela kostnaden själv.

Så här fungerar medicinen

Klorhexidin dödar många olika typer av bakterier. Etanol dödar de flesta bakterier och även flera virus.

Kombinationen av klorhexidin och etanol ger bättre effekt än etanol eller klorhexidin var för sig. Dessutom varar effekten längre.

Hur använder man Klorhexidinsprit?

Hur man ska använda Klorhexidinsprit beror på vad man ska rengöra och syftet med det. Det är därför mycket viktigt att man läser informationen som följer med flaskan och följer de instruktioner man eventuellt har fått från sjukvården.

Om man ska opereras blir man vanligen tvättad med Klorhexidinsprit på operationsbordet. Ofta får man innan operationen själv tvätta sig med någon form av läkemedel med klorhexidin, till exempel Descutan. Effekten av den tvätten förstärks med Klorhexidinsprit.

Dosering

Det är viktigt att följa doseringsanvisningarna. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar. Om läkemedlet är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Då ska man följa de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. Annars ska man följa de anvisningar om dosering som står på förpackningen eller informationsbladet som finns i förpackningen, den så kallade bipacksedeln.

Hur mycket lösning som ska användas beror på hur stort område som behöver rengöras. Lösningen ska torka ½-2 minuter efter att den strukits på.

Viktigt

Man ska inte använda Klorhexidinsprit i öronen.

Tvål ska noga sköljas bort med vatten innan man använder Klorhexidinsprit eftersom tvål försämrar effekten av Klorhexidinsprit.

Klorhexidinsprit är brandfarligt.

Biverkningar

Det är ovanligt att man får biverkningar av medicinen.

Graviditet och amning

Man kan använda Klorhexidinsprit när man är gravid eller ammar.

Andra läkemedel som innehåller det verksamma ämnet

Det finns andra läkemedel som innehåller klorhexidin. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera mediciner som innehåller samma verksamma ämne. Exempel på andra läkemedel som innehåller klorhexidin och används på huden är:

  • Descutan
  • Klorhexidin
  • Hibiscrub.

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur man ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om man är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när man använder läkemedlet.

När man köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Man kan till exempel läsa mer om mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Man kan söka bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats. 

Rapportera biverkningar

Man kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att man tror att biverkningen beror på läkemedlet, man behöver inte vara säker. Man kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där kan man fylla i ett elektroniskt formulär eller skriva ut en blankett och skicka in.

Senast uppdaterad:

14 augusti 2012 10:08

Skribent:

1177.se

Granskare:

Peter Lidbrink, läkare, specialist i hudsjukdomar,Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge. Åsa Schelin, farmaceut, Stockholm.

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...