www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
2 900 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Kredex

Läkemedelsinformation

Vad är Kredex?

Kredex är ett läkemedel som används vid behandling av högt blodtryck och hjärtsvikt och för förebyggande behandling av kärlkramp.

Medicinen tillhör läkemedelsgruppen betablockerare och det verksamma ämnet är karvedilol.

Recept och högkostnadsskydd

Kredex finns som vanliga tabletter i styrkorna 12,5 milligram och 25 milligram. Medicinen är receptbelagd.

Ibland ingår medicinen i högkostnadsskyddet för läkemedel. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek vad som gäller. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Adrenalin och noradrenalin är hormoner som frisätts när kroppen utsätts för stress, till exempel vid fysisk eller psykisk ansträngning. När halten av dessa hormoner ökar i blodet stiger blodtrycket.

I kroppens blodkärl och i hjärtat finns mottagare för adrenalin och noradrenalin, så kallade betareceptorer, som hjälper till att reglera blodtrycket. Betablockerande läkemedel blockerar dessa mottagare så att hormonerna inte kan utöva sin fulla effekt på dem. På så sätt dämpas hormonernas naturliga effekter i kroppen.

När adrenalinet och noradrenalinet hindras från att verka fullt ut på hjärtat och i blodkärlen, blir rytmen långsammare. Kraften i hjärtats slag dämpas något. Hjärtat får då lättare att arbeta och behöver mindre syre. Betablockerare sänker på det här sättet blodtrycket och minskar risken för kärlkrampsanfall. Vid hjärtsvikt kan de förbättra hjärtats pumpförmåga.

Medicinen anses också kunna sänka blodtrycket genom att påverka adrenalinets så kallade alfa-receptorer i blodkärlens väggar.

Det finns olika sorters betareceptorer i kroppen, till exempel i hjärtat, i blodkärlen och i luftvägarna.

Kredex påverkar även betareceptorer i luftvägarna och kallas därför för en icke-selektiv betablockerare. Det är olämpligt vid astma. Om man har astma och ska få läkemedel mot högt blodtryck, kärlkramp eller förebyggande mot migrän är det därför viktigt att tala om att man har astma för den läkare som skriver ut medicinen.

Effekten på hjärtrytmen kommer inom en timme och varar i minst tolv timmar. De andra effekterna av medicinen på hjärta och blodtryck kommer gradvis när man har använt medicinen i någon till några veckor.

Hur tar man medicinen?

Man kan svälja tabletten med lite vatten.

Läkemedlet är ljuskänsligt och bör därför förvaras i sin originalförpackning.

Medicinen ska tas regelbundet, varje dag. För det mesta märker man inte själv läkemedlets effekt på hjärtat och blodtrycket.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar.

Medicinen tas 1 till 2 gånger om dagen. Vid högt blodtryck är en vanlig dosering 25 milligram dagligen, medan medicinen vid kärlkramp ofta doseras 25 milligram morgon och kväll. Vid hjärtsvikt börjar man vanligen med en mycket lägre dos som ökas gradvis enligt läkarens anvisningar.

Viktigt

Man ska inte använda medicinen om man har astma eller andra lungsjukdomar där andningen kan påverkas. Medicinen ska inte heller användas vid vissa hjärtsjukdomar, långsam hjärtrytm, svår påverkan på blodcirkulationen, eller om man har nedsatt leverfunktion. Om man känner sig osäker ska man kontakta en läkare.

Det är viktigt att aldrig på egen hand avbryta en regelbunden behandling med ett betablockerande läkemedel. Gör man det kan blodtrycket höjas plötsligt och man kan få ett kärlkrampsanfall. En behandling ska alltid avslutas stegvis och i samråd med läkare.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Vissa läkemedel bör inte användas tillsammans med Kredex.
Ett exempel är

  • verapamil, till exempel Isoptin och Verapamil som används mot hjärtsjukdomar och högt blodtryck.

Biverkningar

Vissa personer som använder medicinen kan till exempel bli trötta, få huvudvärk eller yrsel. Ofta går dessa besvär över efter en tids användning av medicinen. Vissa kan få torra ögon eller synrubbningar. Andra kan bli illamående eller få kräkningar eller diarré.

Eftersom betablockerare fungerar som en skyddande broms på hjärtat och sänker pulsen, kan man märka att man orkar mindre när man anstränger sig. Men att hjärtat slår långsammare är ett av behandlingens mål, och är alltså naturligt vid behandling med betablockerare.

Om biverkningarna är besvärliga bör man kontakta den läkare som skrev ut receptet. Ibland kan det räcka med att byta preparat inom gruppen betablockerare, eller få dosen ändrad, för att biverkningarna ska minska.

Graviditet och amning

Man bör inte använda läkemedlet när man är gravid. Det finns en risk för att fostret kan påverkas. Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid.

Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man ammar. Det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken och det är inte klarlagt om det kan påverka barnet.

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämne

Det finns andra läkemedel som innehåller karvedilol. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera mediciner som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket.

Exempel på andra läkemedel som innehåller karvedilol är

  • Carveratio
  • Karvedilol med tillverkarens namn som tillägg, till exempel Carvedilol Hexal.

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur man ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om man är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när man använder läkemedlet.

När man köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Man kan till exempel läsa mer om mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Man kan söka bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats. 

Rapportera biverkningar

Man kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att man tror att biverkningen beror på läkemedlet, man behöver inte vara säker. Man kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där kan man fylla i ett elektroniskt formulär eller skriva ut en blankett och skicka in.

Senast uppdaterad:

20 mars 2013 14:44

Skribent:

1177.se

Granskare:

Ingela Andersson, farmaceut, 1177 Vårdguiden Rickard Malmström, docent, Enheten för klinisk farmakologi, Karolinska Institutet, Stockholm

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Kategorier

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...