www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
3 000 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Lastin ögondroppar

Läkemedelsinformation

Vad är Lastin ögondroppar?

Lastin ögondroppar är ett läkemedel som används mot allergiska besvär i ögonen. Medicinen kan till exempel användas vid pollenallergi. Medicinen lindrar allergiska besvär, till exempel röda, svullna, kliande och rinnande ögon.

Medicinen är ett så kallat antihistamin och det verksamma ämnet är azelastin.

Recept och högkostnadsskydd

Lastin finns som ögondroppar i droppflaska. Medicinen är receptbelagd.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

När man kommer i kontakt med något som man är allergisk mot frigörs ämnet histamin i kroppen. Histamin kan orsaka allergiska besvär som till exempel kliande och rinnande ögon. Oftast orsakar allergi besvär i båda ögonen.

Det verksamma ämnet i medicinen, azelastin, blockerar effekten av histamin. Då lindras de allergiska besvären.

Medicinen börjar verka inom cirka 15 minuter.

Hur tar man medicinen?

Det kan vara bra att börja behandlingen mot allergiska besvär lite innan man utsätts för det man är allergisk mot. Om man är allergisk mot pollen kan man följa pollenrapporten för att få veta när det är dags att börja ta medicinen.

Behandlingen bör pågå så länge man har besvär, men man ska inte ta medicinen i mer än 6 veckor i sträck. Om man behöver använda ögondroppar regelbundet i mer än 6 veckor bör en annan medicin väljas.

Medicinen innehåller konserveringsmedlet bensalkonklorid som kan missfärga mjuka kontaktlinser. Därför ska man ta ut linserna innan man tar medicinen. En kvart efter att man har tagit dropparna kan man sätta in linserna igen.

När man tar dropparna drar man försiktigt ner det nedre ögonlocket och droppar sedan en droppe på insidan av det nedre ögonlockets mitt. För att droppen ska spridas i hela ögat ska man blinka ett par gånger.

Man ska undvika att röra vid ögat eller ögonfransarna med flaskspetsen, för att bakterier inte ska komma in i flaskan.

Medicinen ska användas inom en månad efter att flaskan har öppnats.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar.

En vanlig dosering för vuxna och barn från 4 års ålder är 1 droppe i varje öga 2 gånger om dagen. Om man har mycket besvär kan läkaren ordinera 1 droppe i varje öga 4 gånger om dagen. Man ska fortsätta att ta dropparna så länge man har besvär av allergi i ögonen.

Om man glömmer att ta ögondropparna ska man ta dem så snart man kommer ihåg det, och sedan ta nästa dos som vanligt.

Viktigt

Om medicinen inte verkar inom några dagar eller om man bara har besvär i ett öga bör man kontakta läkare.

Om man använder andra ögondroppar samtidigt

Om man ska använda andra ögondroppar i samma öga ska man ta de olika dropparna med minst 15 minuters mellanrum. Det är för att den andra droppen inte ska spola ut den första.

Biverkningar

Det kan kännas lite irriterat i ögat, särskilt precis när man har droppat i medicinen.

Graviditet och amning

Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid. Det finns i dag inte tillräckliga kunskaper om, och i så fall hur, läkemedlet påverkar fostret.

Man bör inte använda läkemedlet när man ammar. Det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken och det är möjligt att ett barn som ammas kan påverkas.

Andra ögondroppar som innehåller antihistamin

Det finns andra ögondroppar som innehåller antihistamin. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera mediciner inom denna läkemedelsgrupp, eftersom man då kan få för mycket antihistamin.

Exempel på andra ögondroppar som innehåller antihistamin är

  • Emadine
  • Livostin ögondroppar
  • Zaditen

Lastin finns även som nässprej för allergiska besvär i näsan.

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när du använder läkemedlet.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats 

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Senast uppdaterad:

24 maj 2012 15:37

Granskare:

Morgan Andersson, läkare, specialist i öron- näsa- och halssjukdomar, Universitetssjukhuset i Lund.

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...