www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
2 900 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Lescol och Lescol Depot

Läkemedelsinformation

Lescol och Lescol Depot är läkemedel mot höga blodfetter. För höga halter av skadliga blodfetter medverkar till sjukdomar i hjärta och kärl. Man använder medicinen när det inte har räckt med att förändra sin livsstil, till exempel genom att äta särskild mat och att motionera. Medicinen kan också användas för att förhindra allvarliga hjärtproblem hos personer som har genomgått ingrepp i hjärtats kärl.

Medicinen tillhör en grupp läkemedel som kallas statiner. Det verksamma ämnet är fluvastatin.

Recept och högkostnadsskydd

Lescol finns som kapslar i styrkorna 20 och 40 milligram. Lescol Depot finns som depottabletter i styrkan 80 milligram. Medicinen är receptbelagd.

Medicinen ingår inte i högkostnadsskyddet för läkemedel. Det innebär att man betalar hela kostnaden själv.

Så här fungerar medicinen

För höga halter av skadliga blodfetter kan orsaka så kallad åderförfettning eller åderförkalkning. Det innebär att blodfetterna har lagrats i blodkärlens väggar så att blodkärlen har blivit stela och trånga. Då ökar risken för olika sjukdomar i hjärta och kärl, till exempel kärlkramp, hjärtinfarkt och stroke.

Det finns olika typer av fetter i blodet. De som brukar kontrolleras är LDL-kolesterol, HDL-kolesterol och triglycerider. LDL brukar kallas det skadliga kolesterolet och är det blodfett som är den viktigaste orsaken till åderförfettning. HDL brukar kallas det nyttiga kolesterolet och är förknippat med en skyddande effekt. Även höga halter av triglycerider bidrar till ökad åderförfettning.

Det verksamma ämnet i medicinen sänker det totala kolesterolvärdet. Framför allt minskar det skadliga kolesterolet LDL, men även triglycerider minskar. Halten av det nyttiga kolesterolet HDL ökar något.

Maximal sänkning av blodfetterna får man efter ungefär fyra veckor. Man känner intesjälv av förändringen, utan effekten på blodfetterna kan bara kontrolleras genom blodprov.

Hur tar man medicinen?

Lescol kapslar bör sväljas hela. Om man har svårt att svälja kapslarna kan man öppna dem och svälja innehållet med ett glas vatten. Man ska då vara noga med att få i sig hela dosen.

Kolesterol bildas i levern, framför allt på natten. Därför brukar man ta hela dosen av Lescol på kvällen. Om man behöver ta höga doser på 80 milligram om dagen kan dosen delas upp så att man tar 40 milligram på morgonen och 40 milligram på kvällen.

Lescol Depot kan man ta när som helst på dagen. Depottabletterna ska sväljas hela.

Både Lescol och Lescol Depot är känsliga för fukt och ljus och ska förvaras i originalförpackningen.

Man ska fortsätta följa de kostråd man fått och äta mat som hjälper till att hålla blodfetterna nere, även när man tar medicinen.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

En vanlig dos när man börjar med medicinen är 20 milligram om dagen. Om det behövs ökar läkaren dosen gradvis med minst fyra veckors mellanrum.

Om man har glömt att ta en dos ska man ta medicinen som vanligt nästa gång det är dags. Man ska inte ta någon extra dos.

Viktigt

Man ska inte använda läkemedlet om man har en leversjukdom, muskelsjukdom eller dricker mycket alkohol.

Det är viktigt att fortsätta med läkemedlet och att inte avbryta behandlingen på egen hand, utan att man har kontakt med läkaren. Om man slutar ta läkemedlet kommer kolesterolvärdet att stiga igen.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Om man även tar blodfettsänkande läkemedel som tillhör läkemedelsgruppen resiner, till exempel Lestid och Questran, ska man ta Lescol och Lescol Depot två timmar före eller fyra timmar efter resinen.

Biverkningar

En del som använder medicinen kan till exempel må illa eller få ont i magen. Andra kan få ont i huvudet eller sömnproblem.

En annan biverkning som kan förekomma är lindriga muskelsmärtor. Det är ofarligt men kan göra att dosen behöver sänkas. En mycket sällsynt men allvarlig biverkan är muskelsönderfall. Om man får muskelvärk som inte går över inom några dagar ska man därför kontakta sin läkare, särskilt om man också har feber.

Graviditet och amning

Man ska inte använda läkemedlet när man är gravid. Det finns i dag inte tillräcklig kunskap om hur läkemedlet fungerar under graviditet. Om man blir gravid när man använder medicinen ska man rådgöra med läkare.

Man ska inte använda läkemedlet när man ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken.

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när du använder läkemedlet.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats 

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel – hur de fungerar, hur de ska användas och förvaras. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar eller andra frågor kring användning av läkemedel.

Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 20.00.

Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Senast uppdaterad:

1 mars 2016 11:20

Skribent:

1177.se

Granskare:

Peter M Nilsson, professor, läkare,specialist i allmänmedicin, Skånes Universitetssjukhus, Malmö Peter M Nilsson, professor, läkare,specialist i allmänmedicin, Skånes Universitetssjukhus, Malmö Åsa Schelin,farmaceut, 1177 Vårdguiden

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Kategorier

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...