www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
2 900 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Lomudal G.I.

Läkemedelsinformation

Vad är Lomudal G.I.?

Lomudal G.I. är ett läkemedel som används vid födoämnesallergi - matallergi, eller om man är överkänslig mot vissa födoämnen. Som en del i behandlingen ingår även att undvika att äta sådant som man är allergisk mot. Det verksamma ämnet i medicinen är natriumkromoglikat.

Så här fungerar medicinen

Det är inte helt känt hur medicinen verkar. Vid matallergi frigörs ämnen som ger inflammation i mag-tarmkanalen. Förmodligen förhindrar medicinen att dessa ämnen frigörs.

Man märker att medicinen börjar verka först efter ett par veckor och det kan ta upp till 6 veckor innan man får full effekt av medicinen.

Hur tar man medicinen?

Lomudal G.I. finns i flytande form i styrkan 20 milligram per milliliter. Medicinen finns i engångsbehållare som rymmer 10 milliliter.

Man kan ta medicinen som den är, eller blanda ut den med vatten eller juice. Man ska ta medicinen ungefär 15 minuter innan måltid. Det är bra om man sköljer runt vätskan i munnen innan man sväljer. Då förhindrar man att allergiframkallande ämnen tas upp i kroppen via munhålans slemhinna.

Medicinen är känslig för ljus och ska därför förvaras i kartongen. Den ska skyddas mot kyla.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar.

En vanlig dos för vuxna är 1 endosbehållare 4 gånger dagligen. En vanlig dos för barn mellan 2 och 14 år är en halv endosbehållare 4 gånger om dagen.

Viktigt

Medicinens verkan märks först efter att man använt medicinen i ett par veckor. Det är därför viktigt att inte avbryta medicineringen i förtid utan att fråga läkaren.

Biverkningar

Det är ovanligt att man får biverkningar av medicinen.

Graviditet och amning

Man kan använda läkemedlet när man är gravid.

Man kan använda medicinen när man ammar trots att det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken. Om man följer doseringsanvisningarna är det inte sannolikt att barnet påverkas.

Andra former av Lomudal

Lomudal finns även i form av nässprej och ögondroppar för andra allergiska besvär. Medicinen finns även som pulver som man andas in mot astma

  • Lomudal inhalationspulver
  • Lomudal Nasal
  • Lomudal ögondroppar.

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när du använder läkemedlet.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats 

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Senast uppdaterad:

30 augusti 2012 14:38

Skribent:

1177.se

Granskare:

Helena Almer, specialist i allmänmedicin samt lung- och allergisjukdomar, Gustavsbergs vårdcentral, Värmdö Ingela Andersson, farmaceut, Stockholm

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Kategorier

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...