www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
2 500 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Lomudal ögondroppar

Läkemedelsinformation

Vad är Lomudal ögondroppar?

Lomudal ögondroppar är ett läkemedel mot allergiska besvär i ögonen. Medicinen används till exempel vid pollenallergi.

Medicinen lindrar allergiska besvär, till exempel röda, svullna, kliande och rinnande ögon. Medicinen kan användas dels för att förebygga besvär och dels för att lindra besvär som redan har uppkommit.

Medicinen innehåller det verksamma ämnet natriumkromoglikat.

Recept och högkostnadsskydd

Lomudal finns som ögondroppar i två olika styrkor 20 milligram per milliliter och 40 milligram per milliliter. Den svagare styrkan finns i droppflaska, medan den högre styrkan finns att köpa som endosbehållare. Medicinen kan köpas receptfritt.

Ibland ingår medicinen i högkostnadsskyddet för läkemedel när den skrivs ut på recept. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek vad som gäller. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

När man kommer i kontakt med något som man är allergisk mot frigörs bland annat ämnet histamin i kroppen. Histamin kan orsaka allergiska besvär som till exempel kliande och rinnande ögon. Oftast orsakar allergi besvär i båda ögonen.

Det är inte helt känt hur medicinen fungerar, men förmodligen förhindrar det verksamma ämnet i ögondropparna att histamin, och andra inflammationsframkallande ämnen, frisläpps från celler i ögonens slemhinnor. På så sätt dämpas den allergiska reaktionen i ögonen.

Hur tar man medicinen?

Det kan vara bra att börja behandlingen mot allergiska besvär lite innan man utsätts för det man är allergisk mot. Om man är allergisk mot pollen kan man följa pollenrapporten för att få veta när det är dags att börja ta medicinen.

Behandlingen behöver ofta pågå så länge man har besvär.

När man tar dropparna drar man försiktigt ner det nedre ögonlocket och droppar sedan en droppe på insidan av det nedre ögonlockets mitt. För att droppen ska spridas i hela ögat ska man blinka ett par gånger.

Ögondroppar i droppflaska
Lomudal i flaska innehåller konserveringsmedlet bensalkonklorid som kan missfärga mjuka kontaktlinser. Om man har mjuka kontaktlinser kan man använda engångspipetterna i stället. De innehåller inget konserveringsmedel.

Man ska undvika att röra vid ögat eller ögonfransarna med flaskspetsen, för att bakterier inte ska komma in i flaskan.

Ögondropparna ska användas inom fyra veckor efter att flaskan har öppnats.

Ögondropparna ska skyddas mot direkt solljus. Flaskan ska därför förvaras i sin ytterkartong.

Ögondroppar i endosbehållare
Innan man öppnar endosbehållaren ska man skaka ner lösningen så att den hamnar i botten. Endosbehållaren öppnas sedan genom att vingen vrids av. Man ska använda ögondropparna direkt efter att man har vridit av ringen. En endosbehållare räcker till båda ögonen och man ska kasta behållaren när man använt den.

Oöppnade pipetter i ett öppnat kuvert är hållbara i fyra veckor.

Ögondropparna ska skyddas mot direkt solljus. Oöppnade endosbehållare ska förvaras i påsen. Använd inte ögondropparna om de har blivit grumliga.

Dosering

Det är viktigt att följa doseringsanvisningarna. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar. Om läkemedlet är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Då ska man följa de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. Annars ska man följa de anvisningar om dosering som står på förpackningen eller informationsbladet som finns i förpackningen, den så kallade bipacksedeln.

De svagare ögondropparna tas vanligen 1-2 droppar i varje öga 4 gånger per dag. De starkare dropparna tas 1-2 droppar i varje öga 2 gånger per dag..

Viktigt

Om de allergiska besvären inte blir bättre, eller om man bara har besvär i ett öga, bör man rådgöra med läkare.

Om man använder andra ögondroppar samtidigt

Om man ska använda andra ögondroppar i samma öga ska man ta de olika dropparna med minst 15 minuters mellanrum. Det är för att den andra droppen inte ska spola ut den första.

Biverkningar

Det kan svida eller kännas lite irriterat i ögat, särskilt just när man droppar i medicinen i ögonen.

Graviditet och amning

Man kan använda läkemedlet när man är gravid och när man ammar.

Andra ögondroppar som innehåller samma verksamma ämne

Det finns andra ögondroppar som innehåller natriumkromoglikat. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera mediciner som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få för mycket av ämnet. Ett exempel är Lecrolyn.

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämne

Lomudal finns även i andra former, till exempel nässprej, pulver som man andas in och lösning som man sväljer.

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när du använder läkemedlet.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats 

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Senast uppdaterad:

10 september 2015 09:23

Granskare:

Morgan Andersson, läkare, specialist i öron- näsa- och halssjukdomar, Universitetssjukhuset i Lund.

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Kategorier

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...