www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
2 900 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Magsjuka hos barn - smittguide

Allmänt

Magsjuka kan orsakas av virus, bakterier, bakteriegifter eller parasiter och ger kräkningar, lös avföring och sjukdomskänsla. Magsjuka smittar lätt och är vanligt hos barn som vistas i barngrupper.

De flesta maginfektioner går över av sig själva. Om barnet har vattentunna diarréer eller kräks mycket är det viktigt att det får i sig tillräckligt med vätska. Man ska söka vård på en vårdcentral eller en akutmottagning direkt om barnet har täta diarréer och kräkningar och visar tecken på vätskebrist, det vill säga är påtagligt trött och ointresserat av omgivningen, kissar lite eller sällan och inte orkar leka. Man bör även söka vård direkt om barnet förutom kräkningar och diarré har hög feber eller mycket ont i magen, eller om diarrén är blandad med blod eller slem.

Tiden mellan att barnet har blivit smittat till dess att sjukdomen bryter ut kallas för inkubationstid.

Ska barnet stanna hemma?

Barn ska vara hemma när de har kräkningar eller diarré. Om barnet har barnomsorg kan det gå tillbaka dit när det äter som vanligt och inte har kräkts eller haft diarré under två dygn. Barn i skolan ska stanna hemma i ett till två dygn efter att det har blivit friskt.

Tiden för att komma tillbaka till barnomsorgen eller skolan beror också på vad som har orsakat infektionen.

Allmänfarlig och anmälningspliktig sjukdom

En sjukdom som klassas som allmänfarlig är anmälningspliktig. Det betyder att läkaren enligt lagen är skyldig att anmäla sjukdomsfallet till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. På det sättet finns det möjlighet att kartlägga och förhindra spridning av smittan.

Förskolans rutiner

Förskolan ska ha hygienrutiner för att bryta och förebygga smittspridning där. Kommunens miljönämnd kontrollerar att dessa rutiner sköts som de ska.

Campylobakterinfektion

Campylobakter finns hos många olika djur. Ett vanligt sätt att smittas är att man har ätit infekterat kött som har tillagats vid för låg temperatur. Kycklingkött är en vanlig smittkälla, men även förorenat vatten och opastöriserad mjölk kan ge en infektion.

För att minska risken att sprida bakterier i samband med matlagning är det viktigt att man tvättar händerna ordentligt och att man rengör redskap som har använts till att bereda rått kött. Det räcker med en liten smittdos för att få en infektion.

Campylobakterinfektion brukar inte smitta mellan personer.

Symtom

Ont i magen, kräkningar, feber och diarré som kan vara blodig. Barn kan bära på smitta utan att ha några symtom.

Inkubationstid

Det kan ta mellan en till tio dagar från det att man har smittats tills man blir sjuk, men det vanligaste är två till fem dagar.

Behandling

Campylobakterinfektioner brukar gå över av sig själv. Om barnet blir mycket sjukt kan det behöva få antibiotika.

Man ska kontakta vården om man misstänker att barnet har smittats av campylobakter. Sjukdomen är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.

Ska barnet stanna hemma?

Ja, om barnet har diarré. Om barnet har barnomsorg kan det gå tillbaka dit när det äter som vanligt och inte har kräkts eller haft diarré under två dygn. Barn som går i skolan ska stanna hemma i ett till två dygn efter att det har blivit friskt.

EHEC (Enterohemorragisk Escherichia coli)

EHEC finns hos nötkreatur, och smittan sprids via livsmedel eller förorenat vatten. Smittkällor kan vara till exempel rå köttfärs, opastöriserad mjölk, ost gjord på opastöriserad mjölk, yoghurt, sallad, groddar och korv.

Knivar och skärbrädor som används för kött ska rengöras innan de används till att skära annan mat som till exempel sallad och bröd. Smitta kan spridas mellan människor, även om de flesta blir smittade genom förorenade livsmedel. Man kan också smittas via vatten från egen brunn eller via avföring från ko om man till exempel har picknick eller badar vid en kohage.

Symtom

EHEC kan ge alltifrån inga symtom alls till svår magkramp med vattentunna diarréer som övergår till att bli blodiga. En EHEC- infektion kan ibland leda till exempelvis påverkan på de röda blodkropparna och njursvikt, men det är ovanligt.

Inkubationstid

Det tar mellan ett till åtta dygn från det att man har smittats tills man blir sjuk, oftast tre till fyra dygn.

Behandling

Om barnet har blodiga diarréer ska man kontakta vården. EHEC-infektioner kan inte behandlas med antibiotika. Behandlingen beror på hur sjukdomen utvecklas. Om EHEC-infektionen till exempel har gett en njurskada kan barnet behöva behandling med dialys och intensivvård.

Man ska kontakta vården om man misstänker att barnet har smittats av EHEC. Sjukdomen är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.

Ska barnet stanna hemma?

Ja. Smittade barn ska vara hemma. Om barnet har barnomsorg eller går i skolan behöver man rådgöra med barnets behandlande läkare om när barnet kan gå tillbaka dit.

Giardiainfektion

Giardiaparasiten kan finnas hos människor och vissa djurarter och därifrån spridas till vatten och vidare till livsmedel. Giardia kan också smitta via blöjunderlägg eller vid bad i gemensam balja eller bassäng. Både barn och vuxna kan ha giardia i tarmen utan magont eller diarré.

Symtom

Pösig och illaluktande avföring, illaluktande rapningar och ont i magen. Ibland går barnet inte upp i vikt som det ska. Barn kan bära på smitta utan att ha några symtom.

Inkubationstid

Det kan ta mellan tre till tjugofem dygn från det att man har smittats tills man blir sjuk, ibland längre.

Behandling

Giardiainfektion kan behandlas med läkemedel.

Man ska kontakta vården om man misstänker att barnet har smittats av giardia. Sjukdomen är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.

Ska barnet stanna hemma?

Ja. Om barnet har barnomsorg eller går i skolan behöver man rådgöra med barnets behandlande läkare om när barnet kan gå tillbaka dit.

Matförgiftning

Matförgiftning beror på att det finns bakteriegifter, så kallade toxiner, i maten. Bakterier kan växa till i maträtter som förvaras vid felaktig temperatur alltför länge, det vill säga varmt men inte hett. Bakterierna kan producera ett toxin som orsakar illamående, diarré och kräkningar. Även om maten sedan hettas upp så att bakterierna dör, finns toxinet kvar och kan orsaka symtom.

Om den som lagar mat till exempel har ett varigt sår vid nagelbandet kan stafylokocker föras över i maten. Om maten sedan förvaras i rumstemperatur under några timmar hinner bakterierna växa i antal och producera sitt gift. En del bakterier kan på samma sätt växa och producera toxin i dåligt konserverad mat. Sjukdomen sprids inte direkt från person till person.

För att förebygga matförgiftning ska kall mat förvaras kallare än åtta plusgrader och varm mat ska hållas varmare än 60 grader.

Symtom

Matförgiftning kan orsaka diarré och kräkningar som kommer snabbt.

Inkubationstid

Det tar bara några timmar från att man har fått i sig mat med bakteriegifter i tills man blir sjuk.

Behandling

Behandlingen är densamma som vid kräkningar och diarré av andra orsaker. Oftast blir barnet bättre inom ett till två dygn. 

Om man misstänker matförgiftning kan man spara rester av gårdagens och dagens mat som kan användas vid utredning av orsaken till matförgiftningen. Man bör kontakta Miljö- och hälsoskyddsnämnden om man misstänker något särskilt livsmedel eller har ätit på matservering utanför hemmet.

Ska barnet stanna hemma?

Ja, för det mesta är barnet så pass påverkat att det behöver vara hemma. Om barnet har barnomsorg kan det gå tillbaka dit när barnet äter som vanligt och inte har kräkts eller haft vattentunn diarré under minst två dygn. Barn som går i skolan ska stanna hemma i ett till två dygn efter att det har blivit friskt.

Rotavirusinfektion

Rotavirus är den vanligaste orsaken till magsjuka hos barn mellan sex månader och två år. Viruset utsöndras med avföringen och kräkningar och sprids huvudsakligen från person till person.

Symtom

Ofta börjar besvären med kräkningar och sedan, efter ett par dagar, vattentunn diarré och måttlig feber.

Inkubationstid

Det tar mellan en till tre dagar från det att man har smittats tills man blir sjuk.

Behandling

Rotavirusinfektion går över av sig själv efter fyra till sex dagar. För att förhindra uttorkning är det viktigt att barnet får i sig tillräckligt med vätska.

Det finns vaccin mot rotavirus som kan ges i speciella fall. Man kan få information om vaccinationen via BVC eller en vaccinationscentral.

Ska barnet stanna hemma?

Ja. Om barnet har barnomsorg kan det gå tillbaka dit när barnet äter som vanligt och inte har kräkts eller haft vattentunn diarré under minst två dygn. Barn som går i skolan ska stanna hemma i ett till två dygn efter att det har blivit friskt.

Salmonellainfektion

Salmonella är en bakterie som finns hos människor och djur och som man orsaka magsjuka.

Salmonellabakterier kan finnas í avföring och smitta via vatten eller mat. Bakterien överlever djupfrysning, till exempel i glass.

Symtom

Diarré, ont i magen, kräkningar och feber.

Inkubationstid

Oftast tar det ett till tre dygn från att man blir smittad tills man blir sjuk.

Behandling

En salmonellainfektion går oftast över av sig själv. Vissa typer av salmonellabakterier ger svårare infektioner då barnet behöver sjukhusvård och antibiotikabehandling.

Man ska kontakta vården om man misstänker att barnet har smittats av salmonella. Sjukdomen är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.

Ska barnet stanna hemma?

Ja, om barnet har diarré. Blöjbarn smittar lättare. Om barnet har barnomsorg eller går i skolan behöver man rådgöra med barnets behandlande läkare om när barnet kan gå tillbaka dit.

Shigellainfektion – dysenteri

Dysenteri, eller shigella, är en smittsam tarminfektion som orsakas av bakterier. De flesta som blir sjuka i Sverige har blivit smittade utomlands.

Dysenteri sprids med förorenat vatten eller med mat som inte är tillagad. Även mat som till exempel inte är ordentligt kokt eller stekt kan ge dysenteri. Smittan kan också ske från person till person. Det är viktigt att tvätta händerna noga för att inte sprida smittan vidare.

Symtom

Vanliga symtom är magknip, feber och diarréer som ofta är blodiga. Barnet känner sig sjukt och hängigt.

Inkubationstid

Det tar mellan ett till sju dygn från det att man har smittats tills man blir sjuk.

Man ska kontakta vården om man misstänker att barnet har smittats av shigella. Sjukdomen är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.

Behandling

Det är viktigt att barnet får i sig vatten för att förhindra uttorkning. Ibland får barnet antibiotika, framför allt för att minska risken för smittspridning.

Ska barnet stanna hemma?

Ja. Smittade barn ska vara hemma. Om barnet har barnomsorg eller går i skolan behöver man rådgöra med barnets behandlande läkare om när barnet kan gå tillbaka dit.

Vinterkräksjuka

Så kallade calicivirus är en av de vanligaste orsakerna till magsjuka i Sverige. Calici är samlingsnamnet på en grupp virus som är mycket smittsamma. Sjukdomen kallas också vinterkräksjukan.

Calicivirus sprids oftast från människa till människa via smittad, kall mat. Smittan kan även spridas via direktkontakt eller via dryck, till exempel om någon som är smittad hanterar drycken. Om man kräks häftigt kan smittan spridas genom luften i form av små droppar. Smittade personer kan sprida smitta upp till två dygn och ibland längre efter att de tillfrisknat.

För att förebygga smitta är det viktigt med god hygien, framför allt att tvätta händerna ofta och noga när man varit på toaletten.

Symtom

Symtomen kommer plötsligt. Det är vanligt med kräkningar, diarré och feber. Huvudvärk och muskelsmärtor är mindre vanligt. Barn får oftare kräkningar medan det är mer vanligt att vuxna får diarré.

Inkubationstid

Det tar mellan ett till två dygn från det att man har smittats tills man blir sjuk.

Behandling

Sjukdomen brukar gå över av sig själv inom några dygn.

Ska barnet stanna hemma?

Ja. Om barnet har barnomsorg kan det gå tillbaka dit när barnet äter som vanligt och inte har kräkts eller haft vattentunn diarré under minst två dygn. Barn som går i skolan ska stanna hemma i ett till två dygn efter att det har blivit friskt.

Senast uppdaterad:

2 december 2016 09:15

Skribent:

1177.se

Granskare:

Carl Lindgren, sakkunnig barnläkare, 1177 Vårdguiden Rebecka Persson, 1177 Vårdguiden

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...