www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
3 000 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Malarone

Läkemedelsinformation

Vad är Malarone?

Malarone är ett läkemedel som används för att förebygga malaria hos vuxna och barn över 40 kilo. Läkemedlet används även för att behandla malaria hos vuxna och hos barn som väger över 11 kilo.

Malarone tillhör en grupp läkemedel som kallas malariamedel. Medicinen innehåller två verksamma ämnen, atovakvon och proguanil.

Så här fungerar medicinen

Malaria är en sjukdom som sprids till människor med myggor. När myggorna sticker överför de parasiter till blodet. De två verksamma ämnena dödar parasiterna. När man tar medicinen förebyggande dödas parasiterna innan man hinner bli sjuk i malaria.

Hur tar man medicinen?

Malarone finns som tabletter. Medicinen är receptbelagd.

Man ska helst ta medicinen tillsammans med mjölk eller mat. Då tar kroppen upp medicinen bättre och behandlingen blir mer effektiv.

Tabletterna bör helst sväljas hela eftersom de har en besk eftersmak. Om man har svårt att svälja tabletterna hela kan de krossas och blandas med lite mat eller mjölk precis innan man ska ta medicinen.

Det är bra om man kan ta medicinen vid samma tidpunkt varje dag.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar.

Dosering för att förebygga malaria

För att förebygga malaria är en vanlig dos för vuxna och barn över 40 kilo 1 tablett dagligen.

Behandlingstiden längd beror på hur länge man ska vistas i ett område där malariasmittan finns.

Man ska

  • börja ta medicinen senast den dag man kommer till området, eller 1-2 dagar innan
  • ta medicinen varje dag under hela vistelsen
  • fortsätta att ta medicinen i ytterligare 7 dagar efter att man lämnat området, för att man ska vara säker på att alla parasiter i blodet har dött.

Om man avbryter den förebyggande behandlingen för tidigt finns risk att bli sjuk i malaria.

Om man glömmer en dos tar man nästa dos så snart som möjligt. Man fortsätter sedan enligt det ordinerade doseringsschemat. Man ska inte ta dubbel dos för att kompensera för en glömd dos.

Om man tar medicinen förebyggande och kräks inom en timme efter att man tagit en dos tar man en ny dos direkt. Om man har kräkts är det särskilt viktigt att använda andra skydd, som till exempel myggmedel och myggnät, eftersom effekten av medicinen kan ha minskat.

Dosering vid behandling av malaria

Om man har blivit sjuk i malaria bestämmer läkaren vilken dos man ska ta.

Viktigt

Inget malarialäkemedel är helt säkert och därför är det viktigt att även skydda sig mot malariamyggans stick. De sticker oftast på kvällen och natten. Myggmedel och skyddande klädsel kan också vara till hjälp. Genom att sova under ett myggnät eller med en fläkt eller luftkonditionering i rummet kan man försöka undvika att bli stucken.

Man kan få malaria även om man gjort allt man kan för att undvika smitta. Vid vissa typer av malaria tar det lång tid innan man får symtom, och sjukdomen bryter ut först efter flera dagar, veckor eller till och med månader efter att man blivit smittad. Om man får hög feber inom tre månader efter att man har varit i ett område där malaria finns ska man omedelbart uppsöka läkare.

Man ska inte använda medicinen som förebyggande behandling om man har en allvarlig njursjukdom.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Man ska inte ta medicinen tillsammans med

  • läkemedel mot illamående och kräkning som innehåller metoklopramid, till exempel Primperan
  • vissa antibiotika som tillhör gruppen tetracykliner, till exempel Tetralysal och Tetracyklin Meda
  • läkemedel mot tuberkulos som innehåller rifampicin, till exempel Rimactan och Rifadin
  • vissa läkemedel mot HIV.

Om man tar någon av dessa mediciner kan effekten av Malarone minska.

Biverkningar

En del personer som använder medicinen kan få ont i huvudet, må illa, få ont i magen eller diarré. Några kan bli yra, tappa aptiten, få feber eller hosta. Ofta brukar biverkningarna vara lindriga och gå över efter en tid.

Om man får svåra hudutslag ska man kontakta läkare.

Graviditet och amning

Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid. Det finns i dag inte tillräckliga kunskaper om, och i så fall hur, läkemedlet påverkar fostret.

Man bör undvika läkemedlet när man ammar. Det ena av de verksamma ämnena passerar över i modersmjölken och kan påverka barnet. Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man ammar.

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämnen

Det finns andra läkemedel som innehåller atovakvon. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera mediciner som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket av ämnet.

Läkemedel som innehåller atovakvon är Wellvone, som används för att behandla en viss typ av lunginflammation.

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur man ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om man är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när man använder läkemedlet.

När man köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Man kan till exempel läsa mer om mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Man kan söka bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats. 

Rapportera biverkningar

Man kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att man tror att biverkningen beror på läkemedlet, man behöver inte vara säker. Man kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där kan man fylla i ett elektroniskt formulär eller skriva ut en blankett och skicka in.

Senast uppdaterad:

5 november 2012 13:39

Skribent:

1177.se

Granskare:

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Kategorier

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...