www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
2 900 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Läkemedel som du andas in genom munnen

Sammanfattning

Vissa läkemedel ska du inhalera, vilket betyder att du andas in dem genom munnen. Läkemedlen finns i form av pulver, sprej eller vätska. De inhaleras med hjälp av speciella hjälpmedel, så kallade inhalatorer.

När du andas in läkemedel har det verksamma ämnet effekt direkt i luftrören och lungorna. Läkemedlen används bland annat mot astma och KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom.

Att andas in läkemedel

Det kan skilja sig åt hur du ska använda olika läkemedel. Därför ska du alltid följa läkarens anvisningar och läsa informationen som finns på förpackningen, på förpackningens etikett och i den så kallade bipacksedeln. Bipacksedeln är det informationsblad som följer med läkemedelsförpackningen. Fråga på ett apotek om du är osäker på hur du ska göra.

Använd din inhalator rätt

Det är viktigt att du använder din inhalator på rätt sätt. I förpackningen finns en detaljerad bruksanvisning. Sjukvårspersonal brukar ge instruktioner om hur du använder inhalatorn. Du kan också fråga på ett apotek.

Pulver

Du andas in pulver med hjälp av olika typer av inhalatorer. Vissa inhalatorer laddar du själv med en till åtta doser i form av kapslar eller dosskivor, beroende på vilken typ av inhalator du använder. Andra inhalatorer är färdigladdade med 60-200 doser.

Eftersom det skiljer sig åt mellan olika inhalatorer får du läsa i bipacksedeln hur du laddar eller matar fram en dos. När du ska andas in pulvret andas du först ut, sedan sätter du inhalatorn i munnen och tar ett djupt andetag. Eftersom pulver är känsligt för fukt ska du aldrig andas ut genom inhalatorn.

Om du har andats in kortisonläkemedel ska du skölja munnen för att minska risken för svampinfektioner i munnen.

Sprej

Om du använder en inhalationssprej för första gången, eller om du inte har använt den på ett tag, ska du spreja i luften innan du andas in läkemedlet. Det är för att kontrollera att sprejen fungerar så att du får rätt dos. Vissa sprejer måste du skaka innan du använder dem.

Du börjar andas in och sprejar samtidigt så att dosen ska nå ner i lungorna medan du andas in. Det finns även en typ av inhalator där dosen automatiskt släpps ut ur inhalatorn när du andas in.

Svårt att andas in sprej?

Små barn och andra som har svårt att använda inhalatorer kan använda en andningsbehållare för att lättare andas in sprej. Andningsbehållare finns i plast eller metall och har öppningar i båda ändarna. Du fäster sprejbehållaren i ena änden. Den som ska andas i läkemedlet sätter den andra änden i munnen. Spreja ut ett "moln" i andningsbehållaren. Sedan kan den som ska ta läkemedlet andas in det som finns i andningsbehållaren i sin egen takt.

Läs mer om att ge läkemedel till barn.

Vätska

Inhalationsvätska, som inte finns på sprejflaska, andas du in med hjälp av en så kallad nebulisator som finfördelar vätskan. Du får instruktioner om hur du använder nebulisatorn av sjukvårdspersonal.

Viktigt när du använder läkemedel

Följ anvisningarna

För att läkemedlet ska fungera som det är tänkt är det viktigt du använder det på rätt sätt. Du får anvisningar av läkaren, som också ska skriva på receptet hur du ska ta läkemedlet. Informationen från receptet skrivs på apoteksetiketten som sätts på förpackningen. Personalen på apoteket brukar också tala om hur du ska använda läkemedlet. Du kan alltid fråga apotekspersonalen om det är något du undrar över.

Det är också viktigt att du förvarar läkemedlet på rätt sätt. Annars finns det risk för att läkemedlet inte fungerar som det ska.

Det finns information på läkemedelsförpackningen och i den så kallade bipacksedeln, det vill säga informationsbladet som följer med förpackningen.

Viktigt att ta rätt dos

För att läkemedlet ska ge så bra verkan och så lite biverkningar som möjligt är det viktigt att du följer doseringsanvisningarna. Om du tar för låg dos kanske läkemedlet inte hjälper. Tar du i stället för hög dos kan effekten bli för kraftig och du kan få onödiga biverkningar. Det kan också vara farligt om du får i dig en för stor dos.

Det är lika viktigt att följa den rekommenderade dosen för receptfria läkemedel som det är för receptbelagda. När du hämtar ut läkemedel på recept står det på apoteksetiketten vilken dos du ska ta. För receptfria läkemedel finns doseringsanvisningar på eller i förpackningen.

Ta läkemedel med jämna mellanrum

För att få rätt effekt av ditt läkemedel är det oftast viktigt att du tar det så jämnt fördelat över tid som möjligt. Om du ska ta läkemedlet tre gånger dagligen betyder det tre gånger per dygn. Det innebär att du ska ta det var åttonde timme. Ska du ta läkemedlet en gång om dagen bör du försöka ta det vid samma tid varje dag. Klockslagen behöver naturligtvis inte vara exakt samma, men du bör försöka hålla ungefärliga tider.

Bra att koppla medicineringen till regelbundna vanor

Ibland kan du själv välja när du ska ta ditt läkemedel. Det är lättare att komma ihåg att ta läkemedlet om du tar det i samband med något som du gör regelbundet, till exempel när du stiger upp eller går och lägger dig eller när du äter frukost eller middag.

Avbryt inte behandlingen

Även om du känner dig frisk bör du inte avbryta eller ändra din medicinering i förtid utan att fråga din läkare. Ibland kan en för tidigt avbruten behandling leda till att besvären snabbt kommer tillbaka.

Ibland kan dock vissa biverkningar göra att du måste avbryta behandlingen. Det kan du läsa om i bipacksedeln.

Läkemedel är personliga

Ett läkemedel som är utskrivet på recept ska bara användas av den som fått receptet. Läkaren har valt läkemedel och dos med hänsyn till den sjukdom som behandlas, ålder, andra eventuella sjukdomar och läkemedel. En annan person kan få oväntade biverkningar och kanske inte heller någon nytta av läkemedlet. Därför ska du aldrig ge ditt receptbelagda läkemedel till någon annan, och du ska inte heller använda någon annans receptbelagda läkemedel.

Använd inte gamla läkemedel

På förpackningen står hur länge du kan använda läkemedlet. Efter det datumet ska läkemedlet inte användas. Om du är osäker på hur länge ett visst läkemedel går att spara kan du fråga på ett apotek.

Vissa läkemedel kan du bara använda en viss tid efter att du öppnat förpackningen. För att kunna kontrollera att du inte använder läkemedlet efter att tiden har gått ut, kan du skriva på förpackningen när du öppnade den.

För att skydda miljön ska du inte spola ner gamla läkemedel i toaletten eller kasta dem i soporna. Alla apotek tar emot gamla läkemedel och ser till att de tas omhand på rätt sätt.

Om man är gravid eller ammar

En del läkemedel kan påverka fostret om du är gravid, eller överföras till barnet via modersmjölken. Du bör därför inte använda läkemedel när du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar utan att först fråga din läkare, på mödravårdscentralen eller på ett apotek.

Äldre är extra känsliga

Kroppens förmåga att ta hand om läkemedel kan påverkas både av åldersförändringar i kroppen och av sjukdomar. Om du är äldre är det därför extra viktigt att du tar läkemedel på rätt sätt och att längre tids medicinering kontrolleras regelbundet.

Senast uppdaterad:

20 april 2017 10:16

Skribent:

1177.se

Granskare:

Birgitta Baltzar, apotekare, Sollentuna Åsa Schelin,farmaceut, 1177 Vårdguiden

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...