www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
1 400 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Läkemedel som du för in i slidan

Sammanfattning

Läkemedel som du för in i slidan kan vara i form av kräm, gel, vagitorier, slidtabletter eller slidinlägg.

De flesta läkemedlen har effekt direkt på slemhinnan inne i slidan. För enstaka läkemedel sprids det verksamma ämnet i kroppen via blodet och når på så sätt den del av kroppen där det ska verka. Du för in läkemedel i slidan vid till exempel svamp- eller bakterieinfektioner eller torra och sköra slemhinnor. Vissa preventivmedel ska också föras in i slidan.

Att använda läkemedel som förs in i slidan

Det kan skilja sig åt hur du ska använda olika läkemedel. Därför ska du alltid följa läkarens anvisningar och läsa informationen som finns på förpackningen, på förpackningens etikett och i den så kallade bipacksedeln. Bipacksedeln är det informationsblad som följer med läkemedelsförpackningen. Fråga på ett apotek om du är osäker på hur du ska göra.

Det kan vara bra att fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ha samlag under den tid du använder läkemedel i slidan. Till exempel kan vissa läkemedel skada kondomer och pessar. Vissa infektioner i slidan kan fortsätta att smitta tills behandlingen är slutförd.

Om du är gravid ska du fråga sin läkare eller barnmorska innan du tar läkemedel i slidan.

Slidkräm och slidgel

Kräm och gel för du in i slidan med hjälp av en införare. Ibland är krämen eller gelen förpackad i en införare för engångsbruk. Annars fyller du själv införaren med kräm eller gel. Läs i bipacksedeln hur du ska göra.

Gör så här:

 • Tvätta händerna.
 • Sitt på huk eller stå med en fot på en stol, det gör det enklare att föra in läkemedlet. Du kan också ligga ner om det känns bättre.
 • För in införaren djupt i slidan och pressa sedan ut innehållet ur införaren.
 • Rengör införaren enligt anvisningarna om den inte är för engångsbruk.

Om du bara ska ta läkemedlet en gång per dygn, är det bra att ta det innan du går och lägger dig. Då stannar läkemedlet kvar i slidan under natten. För att skydda underkläder och lakan från kräm och gel som eventuellt kan läcka ut, kan du använda trosskydd eller binda.

Vagitorier och slidtabletter

Vagitorier och slidtabletter smälter eller löses upp inne i slidan.

Vagitorier är ganska stora och fasta i konsistensen och är lätta att hantera som de är. Du för in vagitoriet med hjälp av ett finger, ungefär som när du sätter in en tampong. Till vissa vagitorer finns det en införare i förpackningen.

Slidtabletter kan vara svåra att föra in med fingret eftersom de vanligen är små och mycket fuktkänsliga. Till slidtabletter finns därför oftast införare.

Gör så här:

 • Tvätta händerna.
 • Ett vagitorium kan du först fukta det med lite vatten så att det lättare glider in i slidan. Det ska du däremot inte göra med slidtabletter eftersom de är fuktkänsliga.
 • Sitt på huk eller stå med en fot på en stol, det gör det enklare att föra in medicinen. Du kan också ligga ner om det känns bättre.
 • För in medicinen långt in i slidan enligt instruktionen i bipacksedeln.

Om du bara ska ta läkemedlet en gång per dygn, är det bra att ta det innan du går och lägger dig. Då stannar läkemedlet kvar i slidan under natten. För att skydda underkläder och lakan från läkemedel, som eventuellt kan läcka ut, kan du använda trosskydd eller binda.

Slidinlägg

Slidinlägg är en ring som du sätter in i slidan. Om den sitter rätt ska den inte kännas när den är på plats. Känns det obehagligt kan du trycka du in den lite längre.

Gör så här:

 • Tvätta händerna.
 • Sitt på huk eller stå med en fot på en stol, det gör det enklare att föra in slidinlägget. Du kan också ligga ner om det känns bättre.
 • Pressa ihop ringen och för in den i slidan med fingrarna enligt instruktionen i bipacksedeln.

Ett slidinlägg innehåller oftast verksamt läkemedel även efter att du har använt det. Du bör därför lämna in dem på ett apotek så att de tas om hand på rätt sätt. Spola inte ner dem i toaletten. Du kan slänga dem i soporna om du är helt säker på att soporna bränns.

Viktigt när du använder läkemedel

Följ anvisningarna

För att läkemedlet ska fungera som det är tänkt är det viktigt du använder det på rätt sätt. Du får anvisningar av läkaren, som också ska skriva på receptet hur du ska ta läkemedlet. Informationen från receptet skrivs på apoteksetiketten som sätts på förpackningen. Personalen på apoteket brukar också tala om hur du ska använda läkemedlet. Du kan alltid fråga apotekspersonalen om det är något du undrar över.

Det är också viktigt att du förvarar läkemedlet på rätt sätt. Annars finns det risk för att läkemedlet inte fungerar som det ska.

Det finns information på läkemedelsförpackningen och i den så kallade bipacksedeln, det vill säga informationsbladet som följer med förpackningen.

Viktigt att ta rätt dos

För att läkemedlet ska ge så bra verkan och så lite biverkningar som möjligt är det viktigt att du följer doseringsanvisningarna. Om du tar för låg dos kanske läkemedlet inte hjälper. Tar du i stället för hög dos kan effekten bli för kraftig och du kan få onödiga biverkningar. Det kan också vara farligt om du får i dig en för stor dos.

Det är lika viktigt att följa den rekommenderade dosen för receptfria läkemedel som det är för receptbelagda. När du hämtar ut läkemedel på recept står det på apoteksetiketten vilken dos du ska ta. För receptfria läkemedel finns doseringsanvisningar på eller i förpackningen.

Ta läkemedel med jämna mellanrum

För att få rätt effekt av ditt läkemedel är det oftast viktigt att du tar det så jämnt fördelat över tid som möjligt. Om du ska ta läkemedlet tre gånger dagligen betyder det tre gånger per dygn. Det innebär att du ska ta det var åttonde timme. Ska du ta läkemedlet en gång om dagen bör du försöka ta det vid samma tid varje dag. Klockslagen behöver naturligtvis inte vara exakt samma, men du bör försöka hålla ungefärliga tider.

Bra att koppla medicineringen till regelbundna vanor

Ibland kan du själv välja när du ska ta ditt läkemedel. Det är lättare att komma ihåg att ta läkemedlet om du tar det i samband med något som du gör regelbundet, till exempel när du stiger upp eller går och lägger dig eller när du äter frukost eller middag.

Läkemedel och alkohol

Alkohol och läkemedel kan vara en dålig eller till och med farlig kombination. Du bör fråga din läkare eller på ett apotek vad som gäller för det eller de läkemedel du har fått. Om du är osäker är det bäst att avstå från alkohol helt och hållet.

Avbryt inte behandlingen

Även om du känner dig frisk bör du inte avbryta eller ändra din medicinering i förtid utan att fråga din läkare. Ibland kan en för tidigt avbruten behandling leda till att besvären snabbt kommer tillbaka.

Ibland kan dock vissa biverkningar göra att du måste avbryta behandlingen. Det kan du läsa om i bipacksedeln.

Läkemedel är personliga

Ett läkemedel som är utskrivet på recept ska bara användas av den som fått receptet. Läkaren har valt läkemedel och dos med hänsyn till den sjukdom som behandlas, ålder, andra eventuella sjukdomar och läkemedel. En annan person kan få oväntade biverkningar och kanske inte heller någon nytta av läkemedlet. Därför ska du aldrig ge ditt receptbelagda läkemedel till någon annan, och du ska inte heller använda någon annans receptbelagda läkemedel.

Använd inte gamla läkemedel

På förpackningen står hur länge du kan använda läkemedlet. Efter det datumet ska läkemedlet inte användas. Om du är osäker på hur länge ett visst läkemedel går att spara kan du fråga på ett apotek.

Vissa läkemedel kan du bara använda en viss tid efter att du öppnat förpackningen. För att kunna kontrollera att du inte använder läkemedlet efter att tiden har gått ut, kan du skriva på förpackningen när du öppnade den.

För att skydda miljön ska du inte spola ner gamla läkemedel i toaletten eller kasta dem i soporna. Alla apotek tar emot gamla läkemedel och ser till att de tas omhand på rätt sätt.

Om du är gravid eller ammar

En del läkemedel kan påverka fostret om du är gravid, eller överföras till barnet via modersmjölken. Du bör därför inte använda läkemedel när du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar utan att först fråga din läkare, på mödravårdscentralen eller på ett apotek.

Senast uppdaterad:

14 januari 2015 14:33

Skribent:

1177.se

Granskare:

Birgitta Baltzar, apotekare, Sollentuna Åsa Schelin,farmaceut, 1177 Vårdguiden

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...