www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
1 400 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Läkemedel som du för in i urinröret

När du har fört in stiftet löses det upp och det verksamma ämnet tränger igenom urinrörets slemhinna till omgivande vävnader.

Att använda uretralstift

Det kan skilja sig åt hur du sk använda olika läkemedel. Därför ska du alltid följa läkarens anvisningar och läsa informationen som finns på förpackningen, på förpackningens etikett och i den så kallade bipacksedeln. Bipacksedeln är det informationsblad som följer med läkemedelsförpackningen. Fråga på ett apotek om du är osäker på hur du ska göra.

Innan du använder uretralstift första gången ska du få instruktioner av en läkare eller sjuksköterska.

För att få in stiftet tillräckligt långt in i urinröret ska du använda en särskild införare. Med hjälp av en knapp på införaren skjuts stiftet in i urinröret.

Hur du för in ett uretralstift

Eftersom det är lättare att föra in stiftet om urinröret är fuktigt, bör du kissa strax innan du ska använda läkemedlet. Fukten i urinröret behövs också för att medicinen ska lösas upp. Se till att hålla penisen upprätt tills hela behandlingen är genomförd.

Gör så här:

  • Sitt eller stå och sträck penisen uppåt till dess fulla längd för att räta ut urinröret. För sedan långsamt in införarens rör i urinröret. Om det känns obehagligt kan du dra ut röret en liten bit och sedan försiktigt föra in det igen.
  • Följ anvisningarna som finns i bipacksedeln eller på förpackningen för att trycka ut stiftet i urinröret.
  • Vicka införaren försiktigt från sida till sida och dra sedan ut den.
  • Om det finns läkemedel kvar i införaren för man in röret igen och trycker ut resten.
  • Rulla penisen mellan händerna i minst tio sekunder så att läkemedlet sprids i urinröret. Om det svider kan du fortsätta att rulla tills det går över.

Om du får en liten blödning beror det vanligen på att införandet orsakat ofarliga ytliga skador i urinröret.

Viktigt när du använder läkemedel

Följ anvisningarna

För att läkemedlet ska fungera som det är tänkt är det viktigt du använder det på rätt sätt. Du får anvisningar av läkaren, som också ska skriva på receptet hur du ska ta läkemedlet. Informationen från receptet skrivs på apoteksetiketten som sätts på förpackningen. Personalen på apoteket brukar också tala om hur du ska använda läkemedlet. Du kan alltid fråga apotekspersonalen om det är något du undrar över.

Det är också viktigt att du förvarar läkemedlet på rätt sätt. Annars finns det risk för att läkemedlet inte fungerar som det ska.

Det finns information på läkemedelsförpackningen och i den så kallade bipacksedeln, det vill säga informationsbladet som följer med förpackningen.

Läkemedel och bilkörning

Din förmågan att köra bil kan påverkas av läkemedel. Du kan till exempel bli dåsig, yr eller få dimsyn. Olika personer reagerar olika och du är själv ansvarig för att bedöma om du kan köra bil eller annat motorfordon, eller sköta ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet och reaktionsförmåga.

Läkemedel är personliga

Ett läkemedel som är utskrivet på recept ska bara användas av den som fått receptet. Läkaren har valt läkemedel och dos med hänsyn till den sjukdom som behandlas, ålder, andra eventuella sjukdomar och läkemedel. En annan person kan få oväntade biverkningar och kanske inte heller någon nytta av läkemedlet. Därför ska du aldrig ge ditt receptbelagda läkemedel till någon annan, och du ska inte heller använda någon annans receptbelagda läkemedel.

Använd inte gamla läkemedel

På förpackningen står hur länge du kan använda läkemedlet. Efter det datumet ska läkemedlet inte användas. Om du är osäker på hur länge ett visst läkemedel går att spara kan du fråga på ett apotek.

Vissa läkemedel kan du bara använda en viss tid efter att du öppnat förpackningen. För att kunna kontrollera att du inte använder läkemedlet efter att tiden har gått ut, kan du skriva på förpackningen när du öppnade den.

För att skydda miljön ska du inte spola ner gamla läkemedel i toaletten eller kasta dem i soporna, om du inte är helt säker på att soporna bränns. Alla apotek tar emot gamla läkemedel och ser till att de tas omhand på rätt sätt.

Senast uppdaterad:

14 januari 2015 14:37

Skribent:

1177.se

Granskare:

Birgitta Baltzar, apotekare, Sollentuna Åsa Schelin,farmaceut, 1177 Vårdguiden

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...