www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
2 900 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Läkemedel som du tar genom näsan

Sammanfattning

Läkemedel som du tar genom näsan är oftast flytande, som näsdroppar eller sprej, men finns också som pulver, så kallat nasalpulver.

Läkemedel som du tar genom näsan används bland annat mot täppt näsa, allergi och migrän. Antingen verkar läkemedlet direkt i näsan eller så tas det verksamma ämnet upp via näsans slemhinna till blodet och sprids sedan i kroppen. På så sätt når det verksamma ämnet den del av kroppen där det ska verka.

Att använda läkemedel i näsan

Det kan skilja sig åt hur du ska använda olika läkemedel. Därför ska du alltid följa läkarens anvisningar och läsa informationen som finns på förpackningen, på förpackningens etikett och i den så kallade bipacksedeln. Bipacksedeln är det informationsblad som följer med läkemedelsförpackningen. Fråga på ett apotek om du är osäker på hur du ska göra.

Läkemedel i flytande form kan finnas i sprejflaska, i flaska med dropp-pipett eller i engångspipetter.

Nasalpulver är förpackat i en apparat, till exempel Turbuhaler.

Du bör inte använda sprejer och näsdroppar mot nästäppa i mer än tio dagar i följd. De kan då få motsatt effekt. Däremot kan du använda nässprej och nasalpulver som innehåller kortison under längre tid. De minskar svullnader i slemhinnan genom att motverka inflammation.

Näsdroppar

De flesta näsdroppar finns i engångspipetter. Varje pipett innehåller den dos du ska ta i varje näsborre eller i båda näsborrarna.

Gör så här:

 • Snyt ur näsan.
 • Skaka ner innehållet i behållarens botten.
 • Håll pipetten med öppningen uppåt och öppna den genom att vrida av ”vingen”.
 • Luta huvudet bakåt och droppa, genom att klämma på pipetten, den mängd i varje näsborre som står i bruksanvisningen eller på förpackningens etikett.
 • Andas in några andetag med luft genom näsan, så att dropparna sprids över näsans slemhinna.

Om du har fått näsdroppar på flaska med dropp-pipett gör du likadant förutom att du doserar med hjälp av dropp-pipetten.

Att ge näsdroppar till barn

Vissa näsdroppar finns i olika styrkor, som innehåller olika mycket av det verksamma ämnet. De olika styrkorna är anpassade efter olika åldrar. Om du är osäker på vilken styrka barnet bör få kan du fråga på ett apotek.

Barn ska ofta ha en mindre dos än det antal droppar som finns i en engångspipett. Därför ska du droppa ut överflödet innan de används. Det står i bipacksedeln hur mycket man ska ta bort. 

Gör så här:

 • Skaka ner innehållet i engångspipettens botten.
 • Håll pipetten med öppningen uppåt och öppna den genom att vrida av ”vingen”.
 • Töm ut eventuellt överflöd.
 • Torka försiktigt rent barnets näsa eller låt barnet snyta sig.
 • Luta barnets huvud bakåt. Det kan vara enklare att ge dropparna om barnet ligger på rygg.
 • Töm en engångspipett i varje näsborre genom att klämma på plastbehållaren.

Små barn kanske inte själva kan hjälpa till med att dra in dropparna i näsborrarna. Då kan du sprida dropparna genom att vrida barnets huvud lätt åt båda hållen några gånger medan barnet fortfarande ligger ner.

Nässprej

Om sprejen är ny, eller om den inte har använts på ett tag, ska du hålla flaskan rakt upp och spreja några gånger i luften. På så sätt ser du till att det kommer ut jämna doser.

Vissa sprejer måste skakas innan de används, i så fall står det i bipacksedeln och på förpackningen.

Beroende på vilket läkemedel du ska använda kan det krävas olika tekniker. Du får läsa i bipacksedeln exakt hur du ska göra. Det kan skilja sig åt om du ska spreja i båda näsborrarna eller bara i den ena. Efter att du har fört in sprejflaskans spets i näsborren är det bra att strålen mot näsborrens yttervägg. Det minskar risken för irritation och näsblod.

Gör så här:

 • Snyt ur näsan.
 • Ta av skyddshuven på sprejen.
 • För in sprejflaskans spets i ena näsborren.
 • Spreja, enligt anvisningar i bipacksedeln, det antal gånger som läkaren har angett eller som det står på förpackningen eller i bipacksedeln.
 • Andas in några andetag med luft genom näsan, så att vätskan sprids över näsans slemhinna.
 • Gör på samma sätt i den andra näsborren om sprejen ska användas i båda näsborrarna.
 • Sätt på skyddshuven.

Att ge nässprej till barn

När du ger nässprej till barn gör du på samma sätt som för vuxna, men det är viktigt att kontrollera att dosen blir rätt och att sprejens styrka är anpassad till barnets ålder.

Nasalpulver

Nasalpulver finns färdigladdat, till exempel i en Turbuhaler. När du använder nasalpulver är det viktigt att göra en kort, kraftig inandning genom näsan så att pulvret sprider sig ordentligt. Det är också viktigt att du inte andas ut i Turbuhalern, eftersom fukten från utandningsluften kan göra att pulvret klumpar ihop sig.

Gör så här:

 • Snyt ur näsan.
 • Tag av skyddshuven.
 • Vrid fram en dos.
 • Sätt Turbuhalern mot ena näsborren och andas in. Upprepa i den andra näsborren.

Läkemedlet följer med den luft som du andas in i näsan. Eftersom mängden av det verksamma ämnet i varje dos är mycket liten, kan det kännas som du inte får i dig något läkemedel.

Viktigt när du använder läkemedel

Följ anvisningarna

För att läkemedlet ska fungera som det är tänkt är det viktigt du använder det på rätt sätt. Du får anvisningar av läkaren, som också ska skriva på receptet hur du ska ta läkemedlet. Informationen från receptet skrivs på apoteksetiketten som sätts på förpackningen. Personalen på apoteket brukar också tala om hur du ska använda läkemedlet. Du kan alltid fråga apotekspersonalen om det är något du undrar över.

Det är också viktigt att du förvarar läkemedlet på rätt sätt. Annars finns det risk för att läkemedlet inte fungerar som det ska.

Det finns information på läkemedelsförpackningen och i den så kallade bipacksedeln, det vill säga informationsbladet som följer med förpackningen.

Viktigt att ta rätt dos

För att läkemedlet ska ge så bra verkan och så lite biverkningar som möjligt är det viktigt att du följer doseringsanvisningarna. Om du tar för låg dos kanske läkemedlet inte hjälper. Tar du i stället för hög dos kan effekten bli för kraftig och du kan få onödiga biverkningar. Det kan också vara farligt om du får i dig en för stor dos.

Det är lika viktigt att följa den rekommenderade dosen för receptfria läkemedel som det är för receptbelagda. När du hämtar ut läkemedel på recept står det på apoteksetiketten vilken dos du ska ta. För receptfria läkemedel finns doseringsanvisningar på eller i förpackningen.

Ta läkemedel med jämna mellanrum

För att få rätt effekt av ditt läkemedel är det oftast viktigt att du tar det så jämnt fördelat över tid som möjligt. Om du ska ta läkemedlet tre gånger dagligen betyder det tre gånger per dygn. Det innebär att du ska ta det var åttonde timme. Ska du ta läkemedlet en gång om dagen bör du försöka ta det vid samma tid varje dag. Klockslagen behöver naturligtvis inte vara exakt samma, men du bör försöka hålla ungefärliga tider.

Bra att koppla medicineringen till regelbundna vanor

Ibland kan du själv välja när du ska ta ditt läkemedel. Det är lättare att komma ihåg att ta läkemedlet om du tar det i samband med något som du gör regelbundet, till exempel när du stiger upp eller går och lägger dig eller när du äter frukost eller middag.

Läkemedel och alkohol

Alkohol och läkemedel kan vara en dålig eller till och med farlig kombination. Du bör fråga din läkare eller på ett apotek vad som gäller för det eller de läkemedel du har fått. Om du är osäker är det bäst att avstå från alkohol helt och hållet.

Läkemedel och bilkörning

Din förmågan att köra bil kan påverkas av läkemedel. Du kan till exempel bli dåsig, yr eller få dimsyn. Olika personer reagerar olika och du är själv ansvarig för att bedöma om du kan köra bil eller annat motorfordon, eller sköta ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet och reaktionsförmåga.

Avbryt inte behandlingen

Även om du känner dig frisk bör du inte avbryta eller ändra din medicinering i förtid utan att fråga din läkare. Ibland kan en för tidigt avbruten behandling leda till att besvären snabbt kommer tillbaka.

Ibland kan dock vissa biverkningar göra att du måste avbryta behandlingen. Det kan du läsa om i bipacksedeln.

Läkemedel är personliga

Ett läkemedel som är utskrivet på recept ska bara användas av den som fått receptet. Läkaren har valt läkemedel och dos med hänsyn till den sjukdom som behandlas, ålder, andra eventuella sjukdomar och läkemedel. En annan person kan få oväntade biverkningar och kanske inte heller någon nytta av läkemedlet. Därför ska du aldrig ge ditt receptbelagda läkemedel till någon annan, och du ska inte heller använda någon annans receptbelagda läkemedel.

Använd inte gamla läkemedel

På förpackningen står hur länge du kan använda läkemedlet. Efter det datumet ska läkemedlet inte användas. Om du är osäker på hur länge ett visst läkemedel går att spara kan du fråga på ett apotek.

Vissa läkemedel kan du bara använda en viss tid efter att du öppnat förpackningen. För att kunna kontrollera att du inte använder läkemedlet efter att tiden har gått ut, kan du skriva på förpackningen när du öppnade den.

För att skydda miljön ska du inte spola ner gamla läkemedel i toaletten eller kasta dem i soporna. Alla apotek tar emot gamla läkemedel och ser till att de tas omhand på rätt sätt.

Om du är gravid eller ammar

En del läkemedel kan påverka fostret om du är gravid, eller överföras till barnet via modersmjölken. Du bör därför inte använda läkemedel när du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar utan att först fråga din läkare, på mödravårdscentralen eller på ett apotek.

Läkemedel till små barn

Barn är känsligare än vuxna för vissa läkemedel, och vissa är helt olämpliga för barn. Därför bör du fråga på barnavårdscentralen (BVC) eller på ett apotek om du är osäker. Om barnet är under sex månader är det alltid bra att rådgöra med BVC eller vårdcentralen innan du ger receptfria läkemedel.

Äldre är extra känsliga

Kroppens förmåga att ta hand om läkemedel kan påverkas både av åldersförändringar i kroppen och av sjukdomar. Om du är äldre är det därför extra viktigt att du tar läkemedel på rätt sätt och att längre tids medicinering kontrolleras regelbundet.

Senast uppdaterad:

21 januari 2015 13:28

Skribent:

1177.se

Granskare:

Birgitta Baltzar, apotekare, Sollentuna Åsa Schelin,farmaceut, 1177 Vårdguiden

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...