www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
2 900 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Läkemedel som du tar i öronen

Sammanfattning

Oftast får du örondroppar mot besvär i öronen, men ibland kan du också få läkemedel i form av salva.

Läkemedlen kan du få bland annat mot hörselgångseksem och vaxproppar. De verksamma ämnena verkar direkt i hörselgången och kan till exempel dämpa inflammationer och ha effekt mot svamp- eller bakterieinfektioner.

Att använda medicin i öronen

Det kan skilja sig åt hur du ska använda olika läkemedel. Därför ska du alltid följa läkarens anvisningar och läsa informationen som finns på förpackningen, på förpackningens etikett och i den så kallade bipacksedeln. Bipacksedeln är det informationsblad som följer med läkemedelsförpackningen. Fråga på ett apotek om du är osäker på hur du ska göra.

Örondroppar finns i flaska med pip, i tub och i engångspipett. Öronsalva är ganska lättrinnande och finns i tub med pip.

Om du behöver både örondroppar och öronsalva, ska du börja med dropparna. Örondroppar och öronsalva bör ha rumstemperatur när du använder dem, eftersom kall medicin kan göra att du blir yr.

Örondroppar

När du tar örondroppar ska du aldrig sticka in pipen, tuben eller pipetten i hörselgången.

Gör så här:

  • Ligg på sidan eller sitt eller stå med lutat huvud.
  • Dra örat uppåt och bakåt. Då rätas hörselgången ut och dropparna rinner lättare in.
  • Håll pipen, tuben eller pipetten nära örat, men försök att inte röra vid örat med pipen eller tuben för att undvika att bakterier kommer in i flaskan eller tuben.
  • Tryck försiktigt ut en droppe i taget i hörselgången, och droppa så många droppar som anges på förpackningens etikett.
  • Ligg kvar på sidan, eller behåll huvudet i lutande ställning, i ungefär fem minuter så att dropparna hinner verka.

Om någon annan har möjlighet att hjälpa till är det oftast lättare.

Öronsalva

Du ska aldrig använda bomullspinnar för att stryka ut öronsalva, eftersom de lätt kan föras in för långt och skada hörselgången.

Gör så här:

  • Ligg på sidan, eller luta huvudet åt sidan.
  • Dra örat uppåt och bakåt så att hörselgången rätas ut.
  • Håll pipen vid hörselgången och tryck ut salva i yttre hörselgången.
  • Ligg kvar på sidan, eller behåll huvudet i lutande ställning, i ungefär fem minuter så att salvan hinner verka.

Det kan vara svårt att själv se hur mycket salva du trycker ut, men det räcker om det blir ungefär rätt mängd. Om någon annan har möjlighet att hjälpa till är det oftast lättare.

Det kan bli ganska kladdigt runt örat när du använder öronsalva. För att skydda kläder och och lakan kan du sätta fetvadd eller bomull i örat.

Viktigt när du använder läkemedel

Följ anvisningarna

För att läkemedlet ska fungera som det är tänkt är det viktigt du använder det på rätt sätt. Du får anvisningar av läkaren, som också ska skriva på receptet hur du ska ta läkemedlet. Informationen från receptet skrivs på apoteksetiketten som sätts på förpackningen. Personalen på apoteket brukar också tala om hur du ska använda läkemedlet. Du kan alltid fråga apotekspersonalen om det är något du undrar över.

Det är också viktigt att du förvarar läkemedlet på rätt sätt. Annars finns det risk för att läkemedlet inte fungerar som det ska.

Det finns information på läkemedelsförpackningen och i den så kallade bipacksedeln, det vill säga informationsbladet som följer med förpackningen.

Viktigt att ta rätt dos

För att läkemedlet ska ge så bra verkan och så lite biverkningar som möjligt är det viktigt att du följer doseringsanvisningarna. Om du tar för låg dos kanske läkemedlet inte hjälper. Tar du i stället för hög dos kan effekten bli för kraftig och du kan få onödiga biverkningar. Det kan också vara farligt om du får i dig en för stor dos.

Det är lika viktigt att följa den rekommenderade dosen för receptfria läkemedel som det är för receptbelagda. När du hämtar ut läkemedel på recept står det på apoteksetiketten vilken dos du ska ta. För receptfria läkemedel finns doseringsanvisningar på eller i förpackningen.

Ta läkemedel med jämna mellanrum

För att få rätt effekt av ditt läkemedel är det oftast viktigt att du tar det så jämnt fördelat över tid som möjligt. Om du ska ta läkemedlet tre gånger dagligen betyder det tre gånger per dygn. Det innebär att du ska ta det var åttonde timme. Ska du ta läkemedlet en gång om dagen bör du försöka ta det vid samma tid varje dag. Klockslagen behöver naturligtvis inte vara exakt samma, men du bör försöka hålla ungefärliga tider.

Bra att koppla medicineringen till regelbundna vanor

Ibland kan du själv välja när du ska ta ditt läkemedel. Det är lättare att komma ihåg att ta läkemedlet om du tar det i samband med något som du gör regelbundet, till exempel när du stiger upp eller går och lägger dig eller när du äter frukost eller middag.

Avbryt inte behandlingen

Även om du känner dig frisk bör du inte avbryta eller ändra din medicinering i förtid utan att fråga din läkare. Ibland kan en för tidigt avbruten behandling leda till att besvären snabbt kommer tillbaka.

Ibland kan dock vissa biverkningar göra att du måste avbryta behandlingen. Det kan du läsa om i bipacksedeln.

Läkemedel är personliga

Ett läkemedel som är utskrivet på recept ska bara användas av den som fått receptet. Läkaren har valt läkemedel och dos med hänsyn till den sjukdom som behandlas, ålder, andra eventuella sjukdomar och läkemedel. En annan person kan få oväntade biverkningar och kanske inte heller någon nytta av läkemedlet. Därför ska du aldrig ge ditt receptbelagda läkemedel till någon annan, och du ska inte heller använda någon annans receptbelagda läkemedel.

Använd inte gamla läkemedel

På förpackningen står hur länge du kan använda läkemedlet. Efter det datumet ska läkemedlet inte användas. Om du är osäker på hur länge ett visst läkemedel går att spara kan du fråga på ett apotek.

Vissa läkemedel kan du bara använda en viss tid efter att du öppnat förpackningen. För att kunna kontrollera att du inte använder läkemedlet efter att tiden har gått ut, kan du skriva på förpackningen när du öppnade den.

För att skydda miljön ska du inte spola ner gamla läkemedel i toaletten eller kasta dem i soporna. Alla apotek tar emot gamla läkemedel och ser till att de tas omhand på rätt sätt.

Om du är gravid eller ammar

En del läkemedel kan påverka fostret om du är gravid, eller överföras till barnet via modersmjölken. Du bör därför inte använda läkemedel när du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar utan att först fråga din läkare, på mödravårdscentralen eller på ett apotek.

Läkemedel till små barn

Barn är känsligare än vuxna för vissa läkemedel, och vissa är helt olämpliga för barn. Därför bör du fråga på barnavårdscentralen (BVC) eller på ett apotek om du är osäker. Om barnet är under sex månader är det alltid bra att rådgöra med BVC eller vårdcentralen innan du ger receptfria läkemedel.

Senast uppdaterad:

14 januari 2015 14:57

Skribent:

1177.se

Granskare:

Birgitta Baltzar, apotekare, Sollentuna Åsa Schelin,farmaceut, 1177 Vårdguiden

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...