www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
3 000 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Metformin Meda

Läkemedelsinformation

Vad är Metformin Meda?

Metformin Meda är ett läkemedel mot diabetes. Medicinen används vid typ 2-diabetes när behandling med kost och motion inte räcker. Metformin Meda kan användas som enda läkemedel eller tillsammans med något annat läkemedel mot diabetes.

Det verksamma ämnet är metformin.

Recept och högkostnadsskydd

Metformin Meda finns som tabletter i styrkorna 500 milligram och 850 milligram. Medicinen är receptbelagd.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel när den skrivs ut på recept. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Socker transporteras med blodet till kroppens olika organ, och fungerar där som energikälla i cellerna. För att sockret ska kunna gå över från blodet in i cellerna behövs hormonet insulin. Om det finns för lite insulin stannar sockret kvar i blodet. Man får högt blodsocker och cellerna får för lite energi. Om man har typ 2-diabetes är cellerna mindre känsliga för insulin, och det insulin som kroppen tillverkar räcker inte till.

Medicinen ökar cellernas känslighet för insulin så att socker tas upp från blodet. Den minskar även leverns egen tillverkning av socker och dämpar upptaget av socker från maten. Blodsockerhalten sjunker utan att bli alltför låg.

Hur tar man medicinen?

Det är bra att ta medicinen tillsammans med mat, eller precis när man har ätit. Då minskar man risken för magbesvär.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar.

Man tar vanligen medicinen 2-3 gånger om dagen tillsammans med lite vatten. Om man tar en dos om dagen, bör den tas i samband med frukosten. Tar man två doser om dagen, bör de tas samband med frukost och middag. Om man ska ta tre doser om dagen, bör de tas i samband med frukost, lunch och middag.

Man får ofta börja med en låg dos och efter 10-15 dagar mäts blodsockret för att se om dosen behöver ändras. Dosen får inte vara större än 3000 milligram per dag.

Om man har glömt att ta medicinen ska man ta nästa dos som vanligt. Man ska inte ta någon extra dos istället för den glömda dosen.

Viktigt

När man använder Metformin Meda tillsammans med andra läkemedel mot diabetes kan blodsockret bli för lågt. Om man känner hunger, matthet, oro eller får svettningar, darrningar, huvudvärk och blir blek kan det bero på att blodsockret blivit för lågt. Sådana symtom kallas känningar och försvinner oftast ganska snabbt när man ätit något sött, till exempel druvsocker. Även ett glas mjölk kan hjälpa.

Om man får ont i magen och kräkningar, ont i musklerna, känner sig svag och orkeslös eller får svårt att andas ska man omedelbart kontakta sjukhus. Det kan vara symtom på att kroppens balans av mjölksyra har rubbats så att man har fått mjölksyraförgiftning, laktatacidos.

Man bör vara försiktig med alkohol när man tar medicin med metformin. Det ökar risken för mjölksyraförgiftning.

Om man ska opereras eller om man ska göra en röntgenundersökning med kontrastmedel måste man ofta göra ett uppehåll i medicineringen. Man ska då prata med sin läkare.

Om man har diarré eller kräks

Risken för att få laktatacidos ökar om man får vätskebrist. Om man behandlas med metformin och kräks, har diarré eller får svårt att få i sig att dricka ska man inte ta medicinen. Innan man tar nästa dos är det viktigt att man kontaktar sin läkare eller diabetessjuksköterska.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Biverkningar

En del personer som använder medicinen kan få magbesvär, till exempel illamående, kräkningar, diarré, ont i magen eller tappa matlusten. Dessa biverkningar kan minska eller försvinna helt när man har tagit medicinen en tid. Magbesvären kan också lindras om man tar medicinen i samband med måltid. Vissa personer kan också känna metallsmak i munnen.

Graviditet och amning

Man bör inte använda Metformin Meda när man är gravid. Om man blir gravid ska man rådgöra med läkare för att få en annan behandling.

Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man ammar.

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämne

Det finns fler läkemedel som innehåller metformin. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera preparat som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket.

Exempel på läkemedel som innehåller metformin är

  • Glucophage
  • Metformin med tillverkarens namn som tillägg, till exempel Metformin Actavis.

Metformin finns även i andra läkemedel tillsammans med något annat verksamt ämne, till exempel Competact, Eucreas och Janumet.

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur man ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om man är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när man använder läkemedlet.

När man köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Man kan till exempel läsa mer om mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Man kan söka bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats. 

Rapportera biverkningar

Man kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att man tror att biverkningen beror på läkemedlet, man behöver inte vara säker. Man kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där kan man fylla i ett elektroniskt formulär eller skriva ut en blankett och skicka in.

Senast uppdaterad:

28 juni 2012 11:40

Skribent:

1177.se

Granskare:

Eva Andersén-Karlsson, läkare, specialist i internmedicin, Södersjukhuset, Stockholm Maria Krüger Eriksson, apotekare, Mellösa

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...