www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
2 900 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Methotrexate Pfizer

Läkemedelsinformation

Vad är Methotrexate Pfizer?

Methotrexate Pfizer är en medicin som används vid reumatiska sjukdomar, till exempel vid ledgångsreumatism. Den kan även användas vid svårare psoriasis. I högre doser används medicinen också vid behandling av vissa tumörsjukdomar.

Medicinen tillhör läkemedelsgruppen cytostatika och det verksamma ämnet är metotrexat.

Recept och högkostnadsskydd

Methotrexate Pfizer finns som tabletter i styrkan 2,5 milligram. Man kan även få medicinen i spruta eller som dropp på sjukhus. Medicinen är receptbelagd.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Medicinen motverkar omvandlingen av folsyra till tetrahydrofolsyra, som är en viktig byggsten för cellernas arvsmassa. Då hämmas tillväxten av celler, framför allt celler som nybildas i snabb takt.

Reumatiska sjukdomar

Om man har en reumatisk sjukdom bromsar medicinen sjukdomsförloppet genom att immunförsvaret hämmas. Det gör att inflammationen och smärtan minskar och man blir mindre stel. Effekten kommer vanligen inom två till tre månader.

Psoriasis

När man har psoriasis bildas nya hudceller snabbare än normalt. Medicinen dämpar hastigheten med vilken hudcellerna nybildas. Man märker oftast inte att medicinen börjar verka förrän efter att man har använt den regelbundet en tid, oftast tar det två till tre månader.

Tumörsjukdomar

Mot tumörsjukdomar används högre doser än vid reumatiska sjukdomar och psoriasis. Medicinen skadar de snabbväxande tumörcellerna så att de inte kan föröka sig.

Hur tar man medicinen?

När man behandlas för reumatiska sjukdomar och psoriasis får man oftast medicinen som tabletter. Tabletterna bör sväljas hela. Om man mår illa av tabletterna är det bäst att ta dem på kvällen.

Vid behandling av tumörsjukdomar får man ofta medicinen som dropp av sjukvårdspersonal.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar.

Vid reumatiska sjukdomar och psoriasis tar man medicinen i låg dos. För det mesta tar man medicinen en gång i veckan och en vanlig dos är mellan 7,5 och 15 milligram per vecka. Behandlingen kan i många fall pågå under flera års tid.

När medicinen används för att behandla tumörsjukdomar får man medicinen i högre doser. Dosen är olika från person till person och beror bland annat på vilken typ av tumör det rör sig om.

Viktigt

Man ska inte använda medicin som innehåller metotrexat om man har försämrad lever- eller njurfunktion. Medicinen ska inte heller användas om man har någon benmärgsskada, lungsjukdom eller svår infektion.

Man ska inte använda medicinen om man missbrukar alkohol.

Man ska vara försiktig när man hanterar cytostatika, särskilt med hänsyn till andra personer i omgivningen. Man ska undvika att dela eller krossa tabletter som innehåller cytostatika. Det är extra viktigt att all överbliven medicin lämnas tillbaka till ett apotek.

Folsyra kan minska effekten av medicinen. Folsyra finns i både receptbelagda och receptfria läkemedel, till exempel i olika vitaminpreparat. Därför är det viktigt att man rådgör med läkare innan man använder sådana preparat. Det är däremot vanligt att läkaren ordinerar folsyra för att motverka och lindra biverkningar som kan uppkomma av metotrexat. Men man tar då inte folsyra samma dag som metotrexat.

Om man använder läkemedlet mot tumörsjukdomar ska man inte avbryta behandlingen tvärt. Ett tvärt avbrott eller uteblivna doser kan få allvarliga följder.

Medicinen kan orsaka yrsel och kräkningar. Det bör man tänka på vid tillfällen när skärpt uppmärksamhet krävs, till exempel när man kör bil eller använder maskiner som kan vara farliga.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Effekten av behandlingen kan påverkas om man använder medicinen samtidigt som man tar

  • vissa antibiotika
  • läkemedel mot smärta och inflammation, så kallade cox-hämmare eller NSAID
  • folsyra, se under rubriken Viktigt
  • läkemedel mot höga blodfetter som innehåller kolestyramin, till exempel Questran
  • läkemedel som innehåller probenecid, till exempel Probecid, som kan användas vid gikt
  • läkemedel mot hudsjukdomar som innehåller acitretin, till exempel Neotigason.

Biverkningar

En del personer som använder medicinen kan få magbesvär som till exempel illamående, kräkningar och diarré. De här besvären kommer oftast dagen efter att man har tagit metotrexat, men går sedan över. Vissa personer kan få inflammation i munhålans slemhinnor, huvudvärk, yrsel, håravfall och hudutslag. Man kan också tappa matlusten. Andra biverkningar som kan förekomma är leverpåverkan och infektioner.

De vanligaste biverkningarna när man tar låg dos av metotrexat är illamående och förhöjda levervärden.

En sällsynt biverkning är torrhosta och andningsbesvär, som beror på inflammation i luftvägarna. Om man får sådana symtom ska man omedelbart kontakta sin läkare för undersökning.

Graviditet och amning

Man ska inte använda läkemedlet när man är gravid. Det verksamma ämnet påverkar fostret och kan orsaka missbildningar. Både män och kvinnor ska använda preventivmedel när de behandlas med metotrexat och minst tre månader efter att man har slutat ta medicinen.

Man ska undvika läkemedlet när man ammar. Det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken och kan påverka barnet. Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man ammar.

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämne

Det finns andra läkemedel som innehåller metotrexat. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera preparat som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket.

Exempel på läkemedel som innehåller metotrexat är:

  • Ebetrix
  • Metoject
  • Metotab
  • Methotrexate med tillverkarens namn som tillägg, till exempel Methotrexate Teva.

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur man ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om man är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när man använder läkemedlet.

När man köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Man kan till exempel läsa mer om mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Man kan söka bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats. 

Rapportera biverkningar

Man kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att man tror att biverkningen beror på läkemedlet, man behöver inte vara säker. Man kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där kan man fylla i ett elektroniskt formulär eller skriva ut en blankett och skicka in.

Senast uppdaterad:

17 augusti 2012 10:35

Skribent:

1177.se

Granskare:

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...