www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
3 000 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Metylfenidat

Läkemedel som innehåller det verksamma ämnet metylfenidat finns under flera olika namn, från olika tillverkare.

Exempel är

 • Concerta
 • Equasym Depot
 • Medikinet
 • Metylfenidat Actavis
 • Methylphenidate Alternova
 • Methylphenidate Mylan
 • Methylphenidate Sandoz
 • Ritalin.

Vad är metylfenidat?

Metylfenidat används för att behandla adhd. Om du har adhd har du så svårt att koncentrera dig, sitta still eller hejda dina impulser att det skapar problem i vardagen.

Behandling med metylfenidat ska alltid kombineras med andra stödåtgärder.

I början av behandlingen får du gå på täta kontroller för att undersöka om du tål läkemedlet och har nytta av det. Därefter brukar kontrollerna göras minst var sjätte månad, och dessutom om dosen ändras.

Läkemedlet är narkotikaklassat. När det används vid adhd enligt läkares ordination finns inte någon risk för att bli beroende. Läs mer om narkotikaklassade läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats.

I vilka former finns metylfenidat?

Metylfenidat finns i olika former

 • depåtabletter, som är långverkande tabletter, till exempel Concerta och Methylphenidate Sandoz
 • kapslar med modifierad frisättning, som är en typ av långverkande kapslar, i olika styrkor mellan 5 och 60 milligram, till exempel Equasym Depot, Medikinet och Ritalin
 • vanliga tabletter, som är kortverkande, i styrkorna 5, 10 och 20 milligram,till exempel Medikinet, Methylphenidate Alternova och Ritalin.

Läkemedlet är receptbelagt.

Så här fungerar metylfenidat

För att hjärnan ska fungera väl måste nervimpulser snabbt kunna överföras från en nervcell till en annan. De ämnen som gör att detta sker kallas signalämnen. Olika signalämnen har sin speciella betydelse för olika aktiviteter i hjärnan. Om det finns för lite av dem eller om de fungerar dåligt i vissa delar av hjärnan, skapar det problem, till exempel de som är typiska för adhd.

Metylfenidat är ett så kallat centralstimulerande medel. Det är inte helt känt hur läkemedlet verkar vid adhd, men det påverkar mängden av signalämnena dopamin och noradrenalin i hjärnan. Det leder till bättre uppmärksamhet och koncentrationsförmåga och minskat impulsivt beteende.

Det finns inte någon risk för att bli beroende av läkemedlet när det används vid adhd enligt läkares ordination.

Hur använder du metylfenidat?

Du kan ta metylfenidat med eller utan mat. Om du får magbesvär av metylfenidat kan det hjälpa att äta något samtidigt som du tar läkemedlet.

Depåtabletter

Svälj depåtabletterna hela med ett glas vatten. Depåtabletterna är uppbyggda av flera lager. Det verksamma ämnet i det yttersta lagret frisätts snabbt och resten frisätts lite i taget under några timmar. På så sätt blir effekten av läkemedlet jämn och långvarig med så få biverkningar som möjligt. Du ska därför inte dela, krossa eller tugga på tabletterna.
Depåtabletterna löses inte upp helt och hållet. Det blir kvar ett skal som ibland kan synas i avföringen.

Kapslar med modifierad frisättning

Kapslarna bör sväljas hela med vatten. Inuti kapslarna finns små korn, en del som löses upp snabbt och en del som löses upp efter några timmar. På så sätt blir effekten av läkemedlet jämn och långvarig med så få biverkningar som möjligt. Du ska därför inte krossa eller tugga på kapslarna eller kornen. Om du har svårt att svälja kapslarna hela kan du försiktigt öppna dem och strö över kornen på en liten mängd kall mat. Ät därefter upp blandningen direkt.

Tabletter

Svälj tabletterna med vatten. Det går att dela tabletterna i skåran så att det blir lättare att svälja dem.

Dosering

När du får ett receptbelagt läkemedel är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

Doseringen är olika från person till person. Oftast börjar behandlingen med en låg dos. Om läkaren bedömer att du behöver en högre dos får du öka dosen stegvis.

Långverkande depåtabletter och kapslar tas oftast en gång om dagen, på morgonen.

Om läkaren ordinerar tabletter måste du oftast ta dem flera gånger om dagen eftersom de har kort verkningstid. Tabletter kan också tas som komplement till långverkande tablett eller kapsel om effekten av dessa inte är tillräcklig på eftermiddagen.

Glömd dos

Om du glömmer en dos ska du vänta tills det är dags för nästa dos. Ta inte dubbel dos för att kompensera för en glömd dos.

Att tänka på när du använder metylfenidat

Läkemedel som innehåller metylfenidat räknas som ett narkotiskt läkemedel i Sverige. Vid utlandsresa är det därför viktigt att man tar reda på vad som gäller i det land man ska besöka. Man kan behöva ha med sig ett speciellt intyg från ett apotek eller ett läkarintyg.

Läkaren behöver få reda på om du har några andra sjukdomar eller tar några andra läkemedel innan du börjar ta metylfenidat, eftersom det kan påverka behandlingen. Det gäller till exempel sjukdomar i hjärtat eller blodkärlen och missbruk av alkohol eller droger. Du ska också berätta om du har ätstörningar eller psykiska sjukdomar.

Drick inte alkohol när du tar metylfenidat eftersom alkohol kan förstärka läkemedlets effekt och därmed öka risken för biverkningar.

Sluta inte att ta läkemedlet utan att prata med din läkare. Om du slutar plötsligt kan symtomen på adhd komma tillbaka.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Du ska inte ta metylfenidat om du använder något antidepressivt läkemedel som innehåller moklobemid eller om du har tagit moklobemid under de senaste 14 dagarna. Om du använder båda dessa läkemedel kan du få plötsligt ökat blodtryck.

Biverkningar

En del personer kan känna sig nervösa, få svårt att somna, få försämrad matlust och magbesvär. Biverkningarna brukar gå över efter en tids behandling eller om doseringen ändras. För vissa kan medicinering mot adhd göra att det blir lättare att somna.

Några kan få ont i huvudet, yrsel, klåda, utslag, en stickande känsla i huden eller tics. Vissa kan känna sig trötta, se suddigt, bli torra i munnen och törstiga, få ont i lederna eller muskelspänningar.

Om du får besvärande biverkningar ska du kontakta din läkare.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du behöver använda metylfenidat när du är gravid eller ammar.

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden är en kortfattad beskrivning av läkemedlet. Här kan du läsa mer om texternas innehåll och hur de tas fram.

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilket eller vilka apotek som har ditt läkemedel på lager.
Gå in på fass.se och sök upp information om ditt läkemedel. Klicka på rutan "Lagerstatus".

Utbyte av läkemedel på apotek

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Detta kallas generiskt utbyte. 
Här kan du läsa mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel.
Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. 

Senast uppdaterad:

20 januari 2017 13:45

Skribent:

1177.se

Granskare:

Björn Kadesjö, barnläkare, Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus, Göteborg Åsa Schelin,farmaceut, 1177 Vårdguiden

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...