www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
2 900 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Mildison Lipid

Läkemedelsinformation

Vad är Mildison Lipid?

Mildison Lipid är ett milt verkande kortisonläkemedel som används vid eksem.

Det verksamma ämnet i medicinen är hydrokortison.

Recept och högkostnadsskydd

Mildison Lipid finns som kräm. Medicinen kan köpas receptfritt i mindre förpackningar.

Ibland ingår medicinen i högkostnadsskyddet för läkemedel när den skrivs ut på recept. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek vad som gäller. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Det verksamma ämnet i medicinen, hydrokortison, dämpar inflammation och minskar därmed svullnad och rodnad på huden. Det dämpar också klåda.

Hur använder man medicinen?

Man smörjer på krämen i ett tunt lager på de hudområden som ska behandlas. Krämen är fet och är därför speciellt lämplig om man har torra och fjällande eksem.

Dosering

Det är viktigt att följa doseringsanvisningarna. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar. Om läkemedlet är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Då ska man följa de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. Annars ska man följa de anvisningar om dosering som står på förpackningen eller informationsbladet som finns i förpackningen, den så kallade bipacksedeln.

Man smörjer på krämen 2 gånger per dag. När huden blivit bättre kan man ofta minska till 1 gång per dag eller 2-3 gånger i veckan.

Man ska inte använda medicinen mer än en vecka utan att en läkare har rekommenderat det.

Viktigt

Det är viktigt att kombinera behandlingen med mjukgörande kräm. Då läker huden bättre.

Kortison kan förvärra en infektion i huden orsakad av till exempel virus eller bakterier. Man ska därför inte använda medicinen om inte infektionen behandlas samtidigt.

Man bör inte använda krämen i sår eller på hudpartier nära ögonen, till exempel ögonlocken, och man bör undvika att få medicinen i ögonen.

Barn ska inte behandlas med krämen på stora hudytor utan att man först rådfrågar läkare.

Biverkningar

Det är ovanligt att man får biverkningar av medicinen.

Graviditet och amning

Man kan använda läkemedlet när man är gravid.

Man kan använda medicinen när man ammar trots att det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken. Om man följer doseringsanvisningarna är det inte sannolikt att barnet påverkas.

Andra läkemedel för huden som innehåller det verksamma ämnet

Det finns andra läkemedel som innehåller hydrokortison. Det kan vara bra att veta så att man inte använder flera preparat som innehåller samma verksamma ämne eftersom det inte ger bättre verkan.

Exempel på läkemedel som innehåller hydrokortison är:

  • Ficortril
  • Hyderm
  • Hydrokortison CCS.

Exempel på läkemedel som innehåller hydrokortison i kombination med något annat verksamt ämne:

  • Cortimyk, som även innehåller svampmedel
  • Daktacort, som även innehåller svampmedel
  • Fenuril-hydrokortison, som även innehåller mjukgörande kräm
  • Fucidin-Hydrocortison, som även innehåller antibiotika
  • Terracortril, som även innehåller antibiotika
  • Xerclear, som även innehåller ett virushämmande medel.

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur man ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om man är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när man använder läkemedlet.

När man köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Man kan till exempel läsa mer om mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Man kan söka bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats. 

Rapportera biverkningar

Man kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att man tror att biverkningen beror på läkemedlet, man behöver inte vara säker. Man kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där kan man fylla i ett elektroniskt formulär eller skriva ut en blankett och skicka in.

Senast uppdaterad:

18 december 2012 09:59

Skribent:

1177.se

Granskare:

Peter Lidbrink, läkare, specialist i hudsjukdomar,Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge. Åsa Schelin, farmaceut, Stockholm.

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...