www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
2 900 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Morfin Meda

Läkemedelsinformation

Morfin Meda är ett läkemedel som används vid vissa typer av långvarig och svår smärta, som till exempel cancersmärta. Det verksamma ämnet i medicinen är morfin.

Läkemedlet är narkotikaklassat och det finns en risk för beroende. Risken för beroende är oftast mindre när läkemedlet används enligt läkarordination, så länge du följer rekommenderad dosering. Läs mer om narkotikaklassade läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats.

Recept och högkostnadsskydd

Medicinen finns som tabletter i styrkorna 10 och 20 milligram samt som lösning i styrkorna 2 milligram per milliliter och 5 milligram per milliliter. Morfin Meda finns även som så kallad injektionsvätska, som kan tas som en spruta.

Medicinen är receptbelagd.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Medicinen verkar på olika nivåer i det centrala nervsystemet. Den är kraftigt smärtstillande och minskar smärta genom att dämpa smärtimpulserna till hjärnan. Medicinen påverkar också upplevelsen av smärta, så att det onda inte känns lika obehagligt.

Medicinen verkar fullt ut efter en till två timmar och effekten finns ofta kvar i fyra till åtta timmar. Hur länge effekten sitter kvar varierar beroende på dos och är olika från person till person.

Hur tar man medicinen?

Man kan svälja tabletten med lite vatten och den kan delas innan man tar den.

Tabletterna kan lösas i vatten och då får man en lösning som inte är smaksatt. Den färdiga lösningen på flaska smakar apelsin.

Lösningen innehåller socker. Det är därför bra att skydda tänderna genom att skölja munnen med vatten efter att man har tagit en dos och att vara noga med tandborstningen.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

Doseringen av medicinen är olika från person till person och beror på hur stark smärta man har. Dosen bestäms därför av läkare och anpassas efter den som ska använda läkemedlet.

Vid långvarig behandling vänjer sig kroppen och dosen kan behöva succesivt ökas för att ge samma effekt. Om man haft svår smärta lång tid kan därför mycket höga doser behövas. Om smärtan avtar kan dosen sedan trappas ner.

Viktigt

Man ska vara försiktig med medicinen om man har kroniska luftvägssjukdomar, till exempel astma, mycket segt slem i luftvägarna eller försämrad andningsförmåga. Man ska också vara försiktig vid förstoppning, akut leversjukdom eller orostillstånd som beror på att man är påverkad av alkohol eller sömnmedel. Om man är tveksam bör man diskutera med sin läkare.

Man ska inte ändra dosen eller sluta med medicinen utan att först rådgöra med läkare.

Om man tar Morfin Meda tillsammans med alkohol ökar risken för andningsproblem. Därför bör man inte dricka alkohol samtidigt som man använder Morfin Meda utan att först ha diskuterat med sin läkare.

Man ska rådgöra med läkare om man har någon sjukdom i njurarna, levern eller sköldkörteln. Detsamma gäller om man har problem med kramper i gallvägarna eller urinvägarna, eller har inflammation i bukspottkörteln eller tarmarna.

Medicinen gör att mage och tarmar rör sig långsammare. Det orsakar ofta förstoppning. För att förebygga eller behandla lindrigare förstoppning kan man använda läkemedel som innehåller laktulos. Vid svårare förstoppning kan man använda preparat som innehåller natriumpikosulfat, till exempel Laxoberal. Dessa läkemedel kan köpas receptfritt. Man ska inte använda laxermedel som kallas bulkmedel, det vill säga fiberpreparat. De kan förvärra förstoppningen och i värsta fall orsaka stopp i tarmarna.

Medicinen ska inte kombineras med andra smärtlindrande mediciner utan att man först talat med sin läkare. Eftersom många smärtlindrande mediciner liknar varandra kan det leda till att den totala dosen blir för hög. En för hög dos kan vara farlig och ökar risken för biverkningar.

Det finns en risk för att bli beroende av Morfin. Men när den används rätt, det vill säga vid smärttillstånd som den är avsedd för och ger en bra effekt på smärtan, är risken för beroende mindre. När medicinen används i berusningssyfte eller för att bli lugn är det stor risk att man blir beroende.

Man får så kallade abstinenssymtom om man slutar tvärt. Därför är det viktigt att man minskar dosen gradvis när man ska avsluta behandlingen. Abstinens kan yttra sig som oro, kallsvettning och diarré men är medicinskt ofarligt och går över på ett par veckor. Av sin läkare kan man få ett schema för hur man gradvis ska minska dosen för att kunna sluta utan att få alltför mycket abstinensbesvär.

Man ska alltid vara noga med att förvara sina mediciner så att ingen annan kommer åt dem och att inte ge dem till någon annan. Det är speciellt viktigt att tänka på när det gäller morfin läkemedel på grund av risken för beroende.

Det finns allvarlig risk för förgiftning om en person som inte är van tar en hög dos som en patient använder för långvarig kraftig smärta.

Läs mer: Läkemedel vid långvarig smärta

Förmågan att köra bil kan påverkas av medicinen. Olika personer reagerar olika och man är själv ansvarig för att bedöma om man kan köra bil eller annat motorfordon. Detsamma gäller om man har ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet.
Läs mer: Trafikfarliga läkemedel

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner samtidigt. Naturläkemedel och växtbaserade läkemedel bör undvikas helt eftersom man inte vet om de påverkar Morfin. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Man ska inte ta Morfin Meda samtidigt med läkemedel som innehåller

  • fenobarbital, till exempel Fenemal, eftersom det kan öka risken för andningsproblem
  • rifampicin, till exempel Rimactan, som används vid tuberkulos.

Biverkningar

En del personer som använder medicinen kan få illamående, kräkningar eller bli dåsiga. Sådana besvär brukar minska efter några dagars användning. Andra kan få klåda, buksmärtor, förstoppning eller svårt att kissa.

Man kan också få förminskade pupiller men det är en normal effekt av läkemedlet och pupillerna blir normala när man minskar dosen eller slutar med läkemedlet. Vid överdosering kan man få svårare att andas.

Graviditet och amning

Man bör inte använda läkemedlet när man är gravid. Det finns en risk för att fostret kan påverkas. Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid.

Man bör undvika läkemedlet när man ammar. Det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken och kan påverka barnet. Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man ammar.

Andra läkemedel som innehåller det verksamma ämnet

Det finns andra läkemedel som innehåller morfin. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera mediciner som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket.

Exempel på läkemedel som innehåller morfin är

  • Depolan
  • Dolcontin
  • Oramorph
  • Spasmofen, som även innehåller andra verksamma ämnen.

Mer information

1177.se och läkemedelstexter

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden är en kortfattad beskrivning av läkemedlet. Här kan du läsa mer om texternas innehåll och hur de tas fram.

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilket eller vilka apotek som har ditt läkemedel på lager.
Gå in på fass.se och sök upp information om ditt läkemedel. Klicka på rutan "Lagerstatus".

Utbyte av läkemedel på apotek

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Detta kallas generiskt utbyte. 
Här kan du läsa mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel.
Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. 

Senast uppdaterad:

19 oktober 2017 13:50

Skribent:

1177.se

Granskare:

Ingela Andersson, farmaceut, 1177 Vårdguiden Per Magnusson, läkare, specialist i allmänmedicin, Järpen.

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...