www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
3 000 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Movicol och Movicol Apelsin

Läkemedelsinformation

Vad är Movicol och Movicol Apelsin?

Movicol och Movicol Apelsin är läkemedel som används mot långvarig förstoppning.

Movicol och Movicol Apelsin tillhör en grupp läkemedel som kallas för osmotiskt verkande laxermedel, eller laxantia. Medicinen innehåller flera verksamma ämnen, bland annat makrogol.

Recept och högkostnadsskydd

Movicol finns som pulver som är förpackat i dospåsar. Movicol Apelsin finns som koncentrerad flytande medicin som ska spädas med vatten. Båda kan köpas receptfritt.

Ibland ingår medicinen i högkostnadsskyddet för läkemedel när den skrivs ut på recept. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek vad som gäller. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

För barn finns Movicol Junior Neutral dospåsar som är receptbelagda.

Så här fungerar medicinen

Läkemedlet binder vatten i tarmen så att avföringen blir mjukare och volymen ökar, vilket gör att tarmen fylls ut. Detta stimulerar tarmens rörelser och gör att tarmen arbetar bättre.

Movicol dospåsar kan även användas för att lösa upp hårda avföringsklumpar som kan bildas vid svår förstoppning, så kallat fekalom.

Hur tar man medicinen?

Man kan ta medicinen med eller utan mat.

Movicol dospåsar

Man löser upp innehållet i en dospåse i ett halvt glas vatten.

Vid behandling av fekalom kan det vara lättare att lösa upp åtta påsar i en liter vatten. När man har blandat till lösningen kan den täckas över och sparas i kylskåp i högst sex timmar.

Movicol Apelsin lösning

Den flytande medicinen ska spädas i vatten. Medicinen mäts upp med den medföljande doseringskoppen eller ett teskedsmått. Den utspädda lösningen är hållbar i 24 timmar och ska förvaras övertäckt.

Flaskan ska förvaras i rumstemperatur. När flaskan öppnats är den hållbar i 30 dagar.

Dosering

Det är viktigt att följa doseringsanvisningarna. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar. Om läkemedlet är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Då ska man följa de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. Annars ska man följa de anvisningar om dosering som står på förpackningen eller informationsbladet som finns i förpackningen, den så kallade bipacksedeln.

Vid långvarig förstoppning tar man vanligen 1 dospåse eller 25 ml av den flytande medicinen utspätt i 100 ml vatten 1-3 gånger om dagen.

Vid fekalom är en vanlig dosering 8 dospåsar per dygn. Samtliga påsar ska tas inom 6 timmar. Behandlingen kan behöva pågå upp till 3 dygn.

Man bör inte använda medicinen i mer än två veckor om inte en läkare har rekommenderat det.

Viktigt

Man ska inte använda läkemedlet om man har någon skada eller sjukdom i tarmen, till exempel Crohns sjukdom, eller om man har kraftiga magsmärtor som kan tyda på tarmvred.

Om man under behandlingen skulle känna sig trött, törstig, andfådd eller svullna i kroppen, ska man sluta ta medicinen och kontakta läkare.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Man ska inte ta medicinen samtidigt med läkemedel som innehåller litium, till exempel Lithionit.

Biverkningar

En del personer kan få magbesvär, till exempel lindrig diarré, gaser, smärta, illamående eller känna sig uppsvällda i magen.

Graviditet och amning

Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid. Det finns i dag inte tillräckliga kunskaper om, och i så fall hur, läkemedlet påverkar fostret.

Man bör rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken.

Andra läkemedel med samma verksamma ämne

Det finns andra läkemedel som innehåller makrogol. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera preparat som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket.

Exempel på läkemedel som innehåller makrogol är

  • Forlax och Forlax Junior
  • Lacrofarm
  • Laxabon
  • Laxido Apelsin och Laxido Junior
  • Laxiriva
  • Laxogol
  • Movprep och Movprep Apelsin
  • Moxalole
  • Omnicol
  • Omnilax.

Laxabon är ett medel för tarmsköljning som används för att tömma och rengöra tarmen till exempel inför en undersökning eller operation.

Mer information

1177.se och läkemedelstexter

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när du använder läkemedlet.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats 

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Senast uppdaterad:

2 november 2015 15:40

Granskare:

Daniel Schmidt, läkare, specialist i mag- och tarmsjukdomar, Capio S:t Görans sjukhus, Stockholm

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...