www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
2 900 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Mun mot mun-andning på barn

Hur gör man?

Barnet behöver hjälp att få luft

Om ett barn slutar att andas behöver det snabbt få luft. Redan efter ett par minuter kan barnet bli allvarligt skadat av bristen på syre. Genom att blåsa in luft genom barnets mun kan det få effektiv hjälp att andas. När man gör inblåsningar, som också kallas mun mot mun-andning, tillför man syre till blodet.

Om hjärtat slutar slå räcker det inte längre med enbart mun mot mun-andning. Man måste då börja göra hjärt-lungräddning.

Gå en kurs i första hjälpen

Mun mot mun-andning är en del av hjärt-lungräddningen och bör helst redan ha övats på en övningsdocka i en första hjälpen-kurs, för att man ska vara säker på tekniken. En del av momenten kan annars vara svåra att göra på rätt sätt. Det finns särskilda kurser i livräddande första hjälp till barn, där man får lära sig hur man förebygger och tar hand om akuta olycksfall samt hur hjärt-lungräddning utförs. Kontakta till exempel barnavårdscentralen (BVC), Röda korset, svenska rådet för hjärt-lungräddning (HLR-rådet), Civilförsvarsförbundet eller Svenska Livräddningssällskapet för att få reda på var sådana kurser ges.

Hur gör man?

Innan man gör mun mot mun-andning ska man börja med att ta reda på hur allvarligt barnets tillstånd är, det vill säga om det är vid medvetande och om det andas. Det är viktigt att denna kontroll går fort.

Mun mot mun-andning, eller mun mot mun-metoden som det också kallas, utförs olika beroende på barnets ålder.

Informationen här ger en översikt om handgreppen och kan vara bra som en orientering eller som repetition. Om barnet börjar andas normalt igen slutar man göra mun mot mun-andning.

Tonåringar behandlas som vuxna

Barn som har kommit i puberteten behandlas på samma sätt som vuxna. Den här texten vänder sig främst till småbarnsföräldrar, förskolepersonal, personal i grundskolan och andra som har täta kontakter med mindre barn.

Barn yngre än 1 år

Kontrollera om barnet är vid medvetande

 • Tilltala eller ropa på barnet.
 • Nyp eller skaka barnet försiktigt i axlarna.

Om man inte får någon reaktion från barnet ska man utgå ifrån att barnet är medvetslöst. Är man på en plats där det finns andra människor ska man ropa på hjälp.

Kontrollera om barnet andas

Öppna luftvägarna:

 • Lägg barnet på rygg på plant underlag.
 • Placera ena handen på barnets panna och böj huvudet lätt bakåt.
 • Lyft upp barnets haka genom att placera två fingrar under hakan och lyft hakan försiktigt uppåt. Se till att inte trycka in mjukdelarna under barnets underkäke.

Kontrollera om barnet andas:

 • Titta om bröstet och magen rör sig.
 • Lyssna om luft strömmar in och ut genom att lägga örat nära barnets mun och näsa.
 • Håll kinden över barnets näsa och mun och känn om luft strömmar ut.

Om barnet inte andas, lyft underkäken:

 • Fortsätt hålla luftvägarna öppna, genom att hålla en hand på pannan.
 • Grip med den andra handens tumme tag om underkäkens tandrad. Håll kvar ett finger under hakspetsen. Lyft underkäken uppåt.
 • Kontrollera igen om barnet andas genom att titta, lyssna och känna.

Om barnet andas normalt men är medvetslöst, ska man lägga det i stabilt sidoläge och sedan ringa 112.

Om man inte kan se, höra eller känna någon andning, måste man omedelbart påbörja mun mot mun-andning.

Mun mot mun-andning – gör 5 inblåsningar:

 • Fortsätt att hålla luftvägarna öppna genom att hålla en hand på pannan och två fingrar på hakspetsen.
 • Lägg din mun tätt över både barnets näsa och mun.
 • Gör 5 långsamma inblåsningar med högst så mycket luft som ryms i din egen mun. Anpassa mängden efter barnets storlek. Små barn har små lungor. Att blåsa in luften ska ta ungefär 1 ½ sekund per inblåsning. Kontrollera att bröstkorgen höjer sig när du blåser in luft. När bröstkorgen höjer sig ska man avsluta inblåsningen. Kontrollera att bröstkorgen sänker sig när barnet andas ut.

Kontrollera om barnet visar livstecken

 • Titta om barnet visar några tecken på liv, till exempel om det sväljer eller rör sig.
 • Titta, lyssna och känn om barnet andas själv med normala andetag.

Om barnet inte visar några livstecken, utan exempelvis är grått och slappt måste man göra hjärt- lungräddning med bröstkompressioner.

Fortsätt med mun mot mun-andning om barnet visar livstecken, men inte andas normalt.

Mun mot mun-andning – gör 20 inblåsningar

 • Gör 20 inblåsningar under 1 min.
 • Ring 112.
 • Fortsätt göra 20 inblåsningar per minut, tills ambulansen kommer.

I väntan på ambulansen ska man kontrollera livstecken varannan minut. Det finns en risk att syrebristen leder till att hjärtat slutar slå.

Det kan finnas ett stopp i luftvägarna

Om bröstkorgen inte rör sig när man blåser in luft måste man se efter om något sitter i vägen i halsen, om barnet har satt något i halsen.

Vid drunkningsolyckor gör man inblåsningar direkt utan att försöka tömma ut vatten ur lungorna. Vattnet kommer då ut med barnets utandningsluft.

Barn äldre än 1 år - puberteten

Kontrollera om barnet är vid medvetande

 • Tilltala eller ropa på barnet och fråga hur det mår.
 • Nyp eller skaka barnet försiktigt i axlarna.

Om man inte får någon reaktion från barnet ska man utgå ifrån att barnet är medvetslöst. Är man på en plats där det finns andra människor ska man ropa på hjälp.

Kontrollera om barnet andas

Öppna luftvägarna:

 • Lägg barnet på rygg på plant underlag.
 • Placera ena handen på barnets panna och böj huvudet bakåt.
 • Lyft upp barnets haka genom att placera två fingrar under hakan och lyft hakan försiktigt uppåt. Se till att inte trycka in mjukdelarna under barnets underkäke.

Kontrollera om barnet andas:

 • Titta om bröstet och magen rör sig.
 • Lyssna om luft strömmar in och ut genom att lägga örat nära barnets mun och näsa.
 • Håll kinden över barnets näsa och mun och känn om luft strömmar ut.

Om barnet inte andas, lyft underkäken:

 • Fortsätt hålla luftvägarna öppna, genom att hålla en hand på pannan.
 • Grip med den andra handens tumme tag om underkäkens tandrad. Håll kvar ett finger under hakspetsen. Lyft underkäken uppåt.
 • Kontrollera igen om barnet andas genom att titta, lyssna och känna.

Om barnet andas men är medvetslöst, ska man lägga det i stabilt sidoläge och sedan ringa 112.

Om man inte kan se, höra eller känna någon andning, måste man omedelbart påbörja mun mot mun-andning.

Mun mot mun-andning – gör 5 inblåsningar:

 • Fortsätt att hålla luftvägarna öppna genom att hålla en hand på pannan och två fingrar på hakspetsen.
 • Kläm ihop barnets näsborrar med den hand du håller på pannan. Det görs för att förhindra att inblåst luft kommer ut genom barnets näsa istället för ner i lungorna.
 • Lägg din mun tätt över barnets mun.
 • Gör 5 långsamma inblåsningar. Anpassa luftmängden efter barnets storlek. Att blåsa in luften ska ta ungefär 1 ½ per inblåsning. Kontrollera att bröstkorgen höjer sig när du blåser in luft. När bröstkorgen höjer sig ska man avsluta inblåsningen. Kontrollera att bröstkorgen sänker sig när barnet andas ut.

Kontrollera om barnet visar livstecken

 • Titta om barnet visar några tecken på liv, till exempel om det sväljer eller rör sig.
 • Titta, lyssna och känn om barnet andas själv med normala andetag.

Om barnet inte visar några livstecken, utan exempelvis är grått och slappt måste man göra hjärt- lungräddning med kompressioner.

Fortsätt med mun mot mun-andning om barnet visar livstecken, men inte andas normalt.

Mun mot mun-andning – gör 20 inblåsningar

 • Gör 20 inblåsningar under 1 min.
 • Ring 112.
 • Fortsätt göra 20 inblåsningar per minut, tills ambulansen kommer.

I väntan på ambulansen ska man kontrollera livstecken varannan minut. Det finns en risk att syrebristen leder till att hjärtat slutar slå.

Det kan finnas ett stopp i luftvägarna

Om bröstkorgen inte rör sig när man blåser in luft måste man se efter om något sitter i vägen i halsen, om barnet har satt i halsen.

Vid drunkningsolyckor gör man inblåsningar direkt utan att försöka tömma ut vatten ur lungorna. Vattnet kommer då ut med barnets utandningsluft.

Senast uppdaterad:

5 maj 2015 19:05

Skribent:

1177.se

Granskare:

Jan Gelberg, narkosläkare, Barn och Ungdomssjukhuset i Lund. Medlem i Svenska rådet för hjärt-lungräddning. Jenny Magnusson Österberg, 1177 Vårdguiden

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...