www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
2 900 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Natriumbikarbonat Meda

Läkemedelsinformation

Vad är Natriumbikarbonat?

Natriumbikarbonat neutraliserar kroppens syra. Medicinen används när man har för hög syrahalt i kroppen, så kallad acidos. Den kan också användas för alkalisering av urinen, det vill säga för att minska urinens surhet.

Medicinen tillhör en läkemedelsgrupp som kallas antacida. Det verksamma ämnet är natriumvätekarbonat, som också kallas natriumbikarbonat.

Recept och högkostnadsskydd

Natriumbikarbonat finns som tabletter i styrkan 1 gram. Medicinen kan köpas receptfritt.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel när den skrivs ut på recept. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Natriumbikarbonat finns också som så kallad infusionsvätska som man får med dropp. Infusionsvätskan får man enbart av sjukvårdspersonal.

Så här fungerar medicinen

För att kroppens ska fungera så bra som möjligt krävs att blodets surhetsgrad hålls inom vissa gränser. För detta har kroppen ett väl utvecklat system för att ställa in surhetsgraden i blodet, och där spelar bikarbonat en viktig roll. Blodets surhet kan öka när mängden bikarbonat i blodet har blivit för låg. Detta kan till exempel ske vid vissa njursjukdomar. Surheten minskar om man tillför kroppen höga doser natriumbikarbonat.

Om man tar natriumbikarbonat som tablett neutraliseras först magens innehåll. Överskottet av natriumbikarbonat tas upp i blodet och utsöndras sedan till urinen och minskar surheten där.

Hur tar man medicinen?

Man sväljer tabletterna med lite vätska.

Dosering

Det är viktigt att följa doseringsanvisningarna. Om läkemedlet är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Då ska man följa de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. Annars ska man följa de anvisningar om dosering som står på förpackningen eller informationsbladet som finns i förpackningen, den så kallade bipacksedeln.

Doseringen av medicinen varierar från person till person. En vanlig dos är 1-6 gram per dygn, men om syrahalten i kroppen är mycket hög kan man behöva upp till 10-20 gram per dygn.

För att neutralisera urin med hög surhetsgrad börjar man vanligen med 6 gram per dygn, men dosen kan vid behov ökas tills man får önskad surhetsgrad.

Viktigt

Det är särskilt viktigt att man tar rätt dos om man har besvär med hjärtat eller njurarna.

Innan man börjar använda natriumbikarbonat kontrolleras halten av bikarbonat i blodet. Detta behöver även göras regelbundet under behandlingen för att se till att man får rätt dos.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Vissa mediciner mot bakterieinfektioner, till exempel så kallade tetracykliner, kan påverkas av Natriumbikarbonat.

Man bör inte kombinera Natriumbikarbonat med läkemedel som innehåller litium.

Biverkningar

Vissa personer som använder medicinen kan till exempel få diarré eller gaser i magen.

Graviditet och amning

Man kan använda läkemedlet när man är gravid.

Man bör rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken.

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden är en kortfattad beskrivning av läkemedlet. Här kan du läsa mer om texternas innehåll och hur de tas fram.

Utbyte av läkemedel på apotek

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Detta kallas generiskt utbyte. 
Här kan du läsa mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel.
Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. 

Senast uppdaterad:

15 januari 2016 10:42

Skribent:

1177.se

Granskare:

Peter Bárány, läkare, specialist i njursjukdomar, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge. Åsa Schelin,farmaceut, 1177 Vårdguiden

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...