www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
3 000 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Nicorette, nässprej

Läkemedelsinformation

Vad är Nicorette nässprej?

Nicorette är ett läkemedel mot rökning. Det används som hjälp när man vill sluta röka. Medicinen minskar de besvär man kan få när man slutar röka och det blir då lättare att avstå från att röka. Sprejen används när andra läkemedel som till exempel nikotintuggummi eller nikotinplåster inte har hjälpt.

Det verksamma ämnet är nikotin, ett av de ämnen som finns i tobak. Läkemedlet kallas också för nikotinersättningsmedel.

Så här fungerar medicinen

När man röker är kroppen van vid att få en viss mängd nikotin. Om man slutar röka och kroppen inte längre får något nikotin kan man uppleva obehag av olika slag, så kallade abstinensbesvär. Förutom att man är röksugen kan man till exempel känna sig irriterad, nedstämd, orolig eller rastlös. Man kan också få svårt att sova och att koncentrera sig. Abstinensbesvären kan minskas om man under en övergångstid fortsätter att ge kroppen nikotin med hjälp av läkemedel, men i lägre doser än vad man får i sig när man röker.

När man använder sprejen frigörs en liten mängd nikotin, som tas upp av kroppen via näsans slemhinnor och ger snabb effekt. Då lindras abstinensbesvären.

Hur tar man medicinen?

Nicorette nässprej finns i styrkan 0,5 milligram per dos. Medicinen är avsedd för personer över 18 år och är receptbelagd.

Innan man använder en ny flaska med nässprej ska man pumpa med tummen mot flaskans botten tills det kommer en fin duschstråle. Man ska se till att man inte håller flaskan mot ansiktet så att man råkar få sprej i ögonen. Därefter sätter man in pipen i ena näsborren, lutar huvudet lätt bakåt och sprejar mot näsans bakre vägg. Man ska inte svälja samtidigt som man sprejar.

Om man inte har använt nässprejen på två till tre dagar, ska man pumpa ut luften ur flaskan några gånger innan man använder sprejen igen.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar.

I början av behandlingen tar man en sprejdos i varje näsborre 1-2 gånger i timmen. Man ska inte använda sprejen mer än 3 gånger i timmen.

Efter tre månader är det lämpligt att gradvis minska nikotindosen under sex till åtta veckor. Den totala behandlingstiden bör inte vara längre än sex månader, men i vissa fall kan längre behandlingstid vara nödvändig.

Viktigt

Om man har någon åkomma i näsan, till exempel nästäppa, hösnuva eller polyper, bör man rådgöra med läkare innan man börjar använda läkemedlet.

Även små mängder nikotin är farligt för barn. Man ska därför vara noga med att förvara läkemedlet så att barn inte kan få tag i det.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Biverkningar

En del personer som använder nässprejen kan må illa, få hosta eller ont i halsen. Slemhinnan i näsan och halsen kan bli irriterad och man kan få rinnande näsa, nysningar eller näsblod.

De flesta av besvären kommer i början av behandlingen och brukar gå över inom några veckor.

En del besvär som till exempel huvudvärk, yrsel och sömnsvårigheter kan även bero på de abstinensbesvär som kommer när man slutar röka.

Graviditet och amning

Man bör inte använda medicinen när man är gravid, eftersom fostret kan påverkas av nikotinet. Det bästa är om man kan sluta röka utan att använda nikotinläkemedel. Om man är gravid ska man rådgöra med sin barnmorska eller läkare innan man använder nikotinläkemedel.

Man bör undvika medicinen när man ammar. Nikotin passerar över i modersmjölken och kan påverka barnet. Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda nikotinläkemedel när man ammar.

Andra former av Nicorette

Nicorette finns även i andra former

  • Nicorette munhålesprej, plåster, sugtablett och tuggummi
  • Nicorette Inhalator
  • Nicorette Microtab, som är en så kallad resoriblett, det vill säga en liten tablett som smälter under tungan.

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämne

Det finns andra läkemedel som innehåller nikotin. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera mediciner som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket.

Exempel på läkemedel som innehåller nikotin är

  • NiQuitin
  • Nicotinell
  • Zonnic.

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur man ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om man är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när man använder läkemedlet.

När man köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Man kan till exempel läsa mer om mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Man kan söka bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats. 

Rapportera biverkningar

Man kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att man tror att biverkningen beror på läkemedlet, man behöver inte vara säker. Man kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där kan man fylla i ett elektroniskt formulär eller skriva ut en blankett och skicka in.

Senast uppdaterad:

5 mars 2014 11:20

Skribent:

1177.se

Granskare:

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Kategorier

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...