www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
2 900 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Nicorette Novum, plåster

Läkemedelsinformation

Vad är Nicorette Novum plåster?

Nicorette Novum är läkemedel mot rökning. Det används som hjälp när man vill sluta röka. Medicinen minskar de besvär man kan få när man slutar röka och det blir då lättare att avstå från att röka.

Det verksamma ämnet är nikotin, ett av de ämnen som finns i tobak. Läkemedlet kallas också för nikotinersättningsmedel.

Så här fungerar medicinen

När man röker är kroppen van vid att få en viss mängd nikotin. Om man slutar röka och kroppen inte längre får något nikotin kan man uppleva obehag av olika slag, så kallade abstinensbesvär. Förutom att man är röksugen kan man till exempel känna sig irriterad, nedstämd, orolig eller rastlös. Man kan också få svårt att sova och att koncentrera sig. Abstinensbesvären kan minskas om man under en övergångstid fortsätter att ge kroppen nikotin med hjälp av läkemedel, men i lägre doser än vad man får i sig när man röker.

När plåstret sitter på huden frigörs nikotinet jämnt och långsamt från plåstret. Nikotinet tas upp genom huden och sprids till blodet. Då lindras abstinensbesvären.

Om man inte har lyckats sluta röka med enbart plåster kan man använda plåster tillsammans med Nicorette tuggummi eller Nicorette Inhalator.

Hur tar man medicinen?

Nicorette Novum plåster är långverkande så kallade depåplåster. Medicinen kan köpas receptfritt av personer över 18 år.

Plåstret är genomskinligt och finns också i tre olika styrkor; 10, 15 och 25 milligram/16 timmar. Det betyder att 5, 10 eller 15 milligram nikotin frisätts under 16 timmars användning.

Plåstret ska sättas på oskadad, ren och torr hud, helst utan hår. Man pressar fast plåstret med handflatan under cirka 10 sekunder och kontrollerar att det har fäst ordentligt i kanterna. Det är bäst att placera det på ryggen, bröstkorgen, en överarm eller ena höften. Det är bra att variera ställe där plåstret sätts för att undvika att huden blir irriterad. Det bör gå en vecka innan man sätter det på samma ställe igen.

För att inte irritera ögonen med nikotin från fingrarna är det bra om man tvättar händerna sedan man har satt på plåstret.

Plåstret kan sitta kvar när man badar eller duschar. Om plåstret lossnar kan man sätta fast ett nytt plåster på ett annat ställe och behålla det på tills man går och lägger sig på kvällen.

Om man glömmer att ta av sig plåstret på kvällen är det ingen fara. Efter 16 timmar avger plåstret bara en liten mängd nikotin.

Dosering

Det är viktigt att följa doseringsanvisningarna. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar. Om läkemedlet är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Då ska man följa de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. Annars ska man följa de anvisningar om dosering som står på förpackningen eller informationsbladet som finns i förpackningen, den så kallade bipacksedeln.

Dosen är olika från person till person och beror på nikotinberoendet. Man sätter på plåstret när man vaknar på morgonen, och tar av det igen när man går och lägger sig på kvällen.

Om man röker mer än 20 cigaretter per dag startar man med den högsta styrkan, 25 milligram/16 timmar. Om man röker mindre än 20 cigaretter per dag börjar man med styrkan 15 milligram/16 timmar. Efter två månader bör man gradvis minska nikotindosen genom att byta till plåster med en lägre styrka. Man minskar dosen varannan vecka om man har börjat med den högre styrkan. Om man har har startat med styrkan 15 milligram/16 timmar går man över till en lägre dos och använder den i 4 veckor.

Den totala behandlingstiden bör inte vara längre än sex månader, men i vissa fall kan längre behandlingstid vara nödvändig.

Plåstren kan användas i kombination med antingen nikotintuggummi eller nikotininhalator.

Viktigt

Om man har någon hjärt-kärlsjukdom, magsår, diabetes eller någon hudsjukdom bör man rådgöra med läkare innan man börjar använda läkemedlet.

Använda plåster ska vikas ihop med den klibbiga sidan inåt och sedan kastas så att barn inte kommer åt dem.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Biverkningar

Vissa personer som använder läkemedlet kan få hudbesvär som utslag eller klåda. Andra kan till exempel må illa.

De flesta av besvären kommer i början av behandlingen och brukar gå över efter en tid.

En del besvär som till exempel huvudvärk, yrsel och sömnsvårigheter kan även bero på de abstinensbesvär som kommer när man slutar röka.

Graviditet och amning

Man bör inte använda medicinen när man är gravid, eftersom fostret kan påverkas av nikotinet. Det bästa är om man kan sluta röka utan att använda nikotinläkemedel. Om man är gravid ska man rådgöra med sin barnmorska eller läkare innan man använder nikotinläkemedel.

Man bör undvika medicinen när man ammar. Nikotin passerar över i modersmjölken och kan påverka barnet. Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda nikotinläkemedel när man ammar.

Andra former av Nicorette

Nicorette finns även i andra former

  • Nicorette munhålesprej, nässprej, sugtablett och tuggummi
  • Nicorette Inhalator
  • Nicorette Microtab, som är en så kallad resoriblett, det vill säga en liten tablett som smälter under tungan.

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämne

Det finns andra läkemedel som innehåller nikotin. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera mediciner som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket.

Exempel på läkemedel som innehåller nikotin är

  • NiQuitin
  • Nicotinell
  • Zonnic.

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur man ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om man är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när man använder läkemedlet.

När man köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Man kan till exempel läsa mer om mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Man kan söka bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats. 

Rapportera biverkningar

Man kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att man tror att biverkningen beror på läkemedlet, man behöver inte vara säker. Man kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där kan man fylla i ett elektroniskt formulär eller skriva ut en blankett och skicka in.

Senast uppdaterad:

25 september 2012 09:58

Skribent:

1177.se

Granskare:

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Kategorier

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...