www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
2 900 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Nicorette, tuggummi

Läkemedelsinformation

Vad är Nicorette tuggummi?

Nicorette tuggummi är ett läkemedel mot rökning. Det används som hjälp när man vill sluta röka eller minska på antalet cigaretter som man röker. Medicinen minskar de besvär man kan få när man slutar röka och det blir då lättare att avstå från att röka.

Det verksamma ämnet är nikotin, ett av de ämnen som finns i tobak. Läkemedlet kallas också för nikotinersättningsmedel.

Så här fungerar medicinen

När man röker är kroppen van vid att få en viss mängd nikotin. Om man slutar röka och kroppen inte längre får något nikotin kan man uppleva obehag av olika slag, så kallade abstinensbesvär. Förutom att man är röksugen kan man till exempel känna sig irriterad, nedstämd, orolig eller rastlös. Man kan också få svårt att sova och att koncentrera sig. Abstinensbesvären kan minskas om man under en övergångstid fortsätter att ge kroppen nikotin med hjälp av läkemedel, men i lägre doser än vad man får i sig när man röker.

När man tuggar tuggummit frigörs nikotinet långsamt i munnen. Nikotinet tas upp genom slemhinnorna i munnen och sprids sedan till blodet. Då lindras abstinensbesvären.

Om man inte har lyckats sluta röka med enbart tuggummi eller om man vill minska användningen av tuggummin på grund av magbiverkningar kan man använda tuggummin i styrkan 2 milligram tillsammans med Nicorette plåster.

Hur tar man medicinen?

Nicorette tuggummi finns i styrkorna 2 och 4 milligram. Tuggummit finns i flera olika smaker: neutral, pepparmint, fruktmint och mentolmint. Läkemedlet kan köpas receptfritt av personer över 18 år.

Det är viktigt att man tuggar tuggummit på rätt sätt. För att största möjliga mängd nikotin ska tas upp i blodet ska man tugga långsamt tills man känner en stark smak av nikotin. Därefter låter man tuggummit vila i munnen, mellan kinden och tandköttet, en stund. När smaken har försvunnit tuggar man en stund till. Sedan låter man det vila igen, och så vidare. Efter ungefär 30 minuter har man tuggat ut det mesta av nikotinet i tuggummit. Tuggar man för fort hamnar nikotinet i magen. Då kan man få hicka, halsbränna eller ont i magen.

Man bör inte äta eller dricka när man har tuggummit i munnen. Kaffe, juice och läsk kan minska upptaget av nikotinet i munhålan så att effekten av läkemedlet minskar. Därför bör man undvika dessa drycker 15 minuter innan man tar ett tuggummi.

Om man skulle råka svälja tuggummit frigörs nikotinet långsamt och ofullständigt i magen. Därför är risken för förgiftning liten.

Dosering

Det är viktigt att följa doseringsanvisningarna. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar. Om läkemedlet är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Då ska man följa de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. Annars ska man följa de anvisningar om dosering som står på förpackningen eller informationsbladet som finns i förpackningen, den så kallade bipacksedeln.

Dosen är olika från person till person och beror på nikotinberoendet. Om man har ett stort nikotinberoende bör man starta med den högre styrkan, 4 milligram.

I början av behandlingen kan man ta ett tuggummi varje till varannan timme. Ofta är 8-12 tuggummin per dag tillräckligt. Om man även använder plåster är ofta 5-6 tuggummin tillräckligt.

Man bör inte använda mer än 24 tuggummin per dag.

Efter tre månader är det lämpligt att gradvis minska nikotindosen. När man har minskat dosen till 1-2 tuggummin per dag, bör man avsluta behandlingen. Den totala behandlingstiden bör inte vara längre än ett år, men i vissa fall kan längre behandlingstid vara nödvändig. Det kan vara bra att spara överblivna tuggummin om man plötsligt får rökbegär igen.

Om man använder medicinen för att minska antalet cigaretter och inte har lyckats med det efter 6 veckor bör man söka professionell hjälp.

Viktigt

Om man har någon hjärt-kärlsjukdom, magsår eller diabetes bör man rådgöra med läkare innan man börjar använda läkemedlet.

Även små mängder nikotin är farligt för barn. Man ska därför vara noga med att förvara läkemedlet så att barn inte kan få tag i det.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Biverkningar

En del personer som använder nikotintuggummi kan till exempel få hicka eller irritation i munnen och halsen. Andra kan må illa eller få andra besvär från magen. Man kan också bli öm i käken.

De flesta av besvären kommer i början av behandlingen och kan till viss del bero på att man tuggar fel.

En del besvär som till exempel huvudvärk, yrsel och sömnsvårigheter, kan även bero på de abstinensbesvär som kommer när man slutar röka.

Graviditet och amning

Man bör inte använda medicinen när man är gravid, eftersom fostret kan påverkas av nikotinet. Det bästa är om man kan sluta röka utan att använda nikotinläkemedel. Om man är gravid ska man rådgöra med sin barnmorska eller läkare innan man använder nikotinläkemedel.

Man bör undvika medicinen när man ammar. Nikotin passerar över i modersmjölken och kan påverka barnet. Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda nikotinläkemedel när man ammar.

Andra former av Nicorette

Nicorette finns även i andra former

  • Nicorette munhålesprej, nässprej och sugtablett
  • Nicorette Inhalator
  • Nicorette Novum plåster
  • Nicorette Microtab, som är en så kallad resoriblett, det vill säga en liten tablett som smälter under tungan.

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämne

Det finns andra läkemedel som innehåller nikotin. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera mediciner som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket.

Exempel på läkemedel som innehåller nikotin är

  • NiQuitin
  • Nicotinell
  • Zonnic.

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur man ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om man är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när man använder läkemedlet.

När man köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Man kan till exempel läsa mer om mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Man kan söka bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats. 

Rapportera biverkningar

Man kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att man tror att biverkningen beror på läkemedlet, man behöver inte vara säker. Man kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där kan man fylla i ett elektroniskt formulär eller skriva ut en blankett och skicka in.

 

Senast uppdaterad:

25 september 2012 10:11

Skribent:

1177.se

Granskare:

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Kategorier

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...