www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
3 000 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Nicotinell, sugtablett

Läkemedelsinformation

Vad är Nicotinell sugtablett?

Nicotinell sugtablett är ett läkemedel mot rökning. Det används som hjälp när man vill sluta röka. Medicinen minskar de besvär man kan få när man slutar röka och det blir då lättare att avstå från att röka.

Det verksamma ämnet är nikotin, ett av de ämnen som finns i tobak. Läkemedlet kallas också för nikotinersättningsmedel.

Så här fungerar medicinen

När man röker är kroppen van vid att få en viss mängd nikotin. Om man slutar röka och kroppen inte längre får något nikotin kan man uppleva obehag av olika slag, så kallade abstinensbesvär. Förutom att man är röksugen kan man till exempel känna sig irriterad, nedstämd, orolig eller rastlös. Man kan också få svårt att sova och att koncentrera sig. Abstinensbesvären kan minskas om man under en övergångstid fortsätter att ge kroppen nikotin med hjälp av läkemedel, men i lägre doser än vad man får i sig när man röker.

När man suger på tabletten frigörs nikotin i munnen. Nikotinet tas upp genom slemhinnorna i munnen och sprids sedan till blodet. Då lindras abstinensbesvären.

Hur tar man medicinen?

Nicotinell sugtabletter finns i styrkorna 1 milligram och 2 milligram och smakar mint. Läkemedlet kan köpas receptfritt av personer över 18 år.

Man ska suga på tabletten tills man känner en stark smak. Då ska man låta tabletten vila i munnen mellan kinden och tandköttet. När smaken börjar försvinna, kan man börja suga igen. Detta kan upprepas tills tabletten är upplöst, vilket tar cirka 30 minuter.

Kaffe, juice och läsk kan minska upptaget av nikotinet i munhålan så att effekten av läkemedlet minskar. Därför bör man undvika dessa drycker 15 minuter innan man tar en sugtablett.

Dosering

Det är viktigt att följa doseringsanvisningarna. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar. Om läkemedlet är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Då ska man följa de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. Annars ska man följa de anvisningar om dosering som står på förpackningen eller informationsbladet som finns i förpackningen, den så kallade bipacksedeln.

Dosen är olika från person till person och beror på nikotinberoendet. Om man har ett stort nikotinberoende bör man starta med den högre styrkan, 2 milligram.

I början av behandlingen kan man ta en tablett varannan timme. Ofta är 8-12 tabletter per dag tillräckligt.

Man ska inte ta fler än 15 tabletter per dygn av den högre styrkan, 2 milligram. Man ska inte ta fler än 30 tabletter per dygn av den lägre styrkan, 1 milligram.

Efter tre månader är det lämpligt att gradvis minska nikotindosen. När man har minskat dosen till 1-2 sugtabletter per dag, bör man avsluta behandlingen. Den totala behandlingstiden bör inte vara längre än sex månader, men i vissa fall kan längre behandlingstid vara nödvändig. Det kan vara bra att spara överblivna sugtabletter om man plötsligt får rökbegär igen.

Viktigt

Om man har någon hjärt-kärlsjukdom, magsår eller diabetes bör man rådgöra med läkare innan man börjar använda läkemedlet.

Även små mängder nikotin är farligt för barn. Man ska därför vara noga med att förvara läkemedlet så att barn inte kan få tag i det.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Biverkningar

En del personer kan känna irritation i munnen och halsen eller må illa. Andra kan få hicka, magbesvär, muntorrhet, eller ökad salivutsöndring.

De flesta av besvären kommer i början av behandlingen och kan till viss del bero på att man suger alltför intensivt på tabletten.

Besvär som till exempel huvudvärk, yrsel och sömnsvårigheter, kan även bero på de abstinensbesvär som kommer då man slutar röka.

Graviditet och amning

Man bör inte använda medicinen när man är gravid, eftersom fostret kan påverkas av nikotinet. Det bästa är om man kan sluta röka utan att använda nikotinläkemedel. Om man är gravid ska man rådgöra med sin barnmorska eller läkare innan man använder nikotinläkemedel.

Man bör undvika medicinen när man ammar. Nikotin passerar över i modersmjölken och kan påverka barnet. Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda nikotinläkemedel när man ammar.

Andra former av Nicotinell

Nicotinell finns även i andra former:

  • Nicotinell, plåster
  • Nicotinell, tuggummi

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämne

Det finns andra läkemedel som innehåller nikotin. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera mediciner som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket.

Exempel på läkemedel som innehåller nikotin är

  • Nicorette
  • NiQuitin Clear
  • Zonnic.

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur man ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om man är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när man använder läkemedlet.

När man köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Man kan till exempel läsa mer om mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Man kan söka bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats. 

Rapportera biverkningar

Man kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att man tror att biverkningen beror på läkemedlet, man behöver inte vara säker. Man kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där kan man fylla i ett elektroniskt formulär eller skriva ut en blankett och skicka in.

Senast uppdaterad:

24 september 2012 16:28

Skribent:

1177.se

Granskare:

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Kategorier

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...