www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
2 900 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

NiQuitin Clear, plåster

Läkemedelsinformation

Vad är NiQuitin Clear plåster?

NiQuitin Clear är ett läkemedel mot rökning. Det används som hjälp när man vill sluta röka. Medicinen minskar de besvär man kan få när man slutar röka och det blir då lättare att avstå från att röka.

Det verksamma ämnet är nikotin, ett av de ämnen som finns i tobak. Läkemedlet kallas också för nikotinersättningsmedel.

Så här fungerar medicinen

När man röker är kroppen van vid att få en viss mängd nikotin. Om man slutar röka och kroppen inte längre får något nikotin kan man uppleva obehag av olika slag, så kallade abstinensbesvär. Förutom att man är röksugen kan man till exempel känna sig irriterad, nedstämd, orolig eller rastlös. Man kan också få svårt att sova och att koncentrera sig. Abstinensbesvären kan minskas om man under en övergångstid fortsätter att ge kroppen nikotin med hjälp av läkemedel, men i lägre doser än vad man får i sig när man röker.

När plåstret sitter på huden frigörs nikotinet jämnt och långsamt från plåstret. Nikotinet tas upp genom huden och sprids till blodet. Då lindras abstinensbesvären.

Hur tar man medicinen?

NiQuitin är ett långverkande så kallat depåplåster och finns i tre olika styrkor: 7, 14 och 21 milligram/24 timmar. Det betyder att plåstren totalt frisätter 7, 14 eller 21 milligram nikotin under 24 timmars användning. Plåstren är genomskinliga. Läkemedlet kan köpas receptfritt av personer över 18 år.

Plåstret ska sättas på oskadad, ren och torr hud, helst utan hår. Man pressar fast plåstret med handflatan under minst 10 sekunder och kontrollerar att det har fäst ordentligt i kanterna. Det är bäst att placera det på ryggen, bröstkorgen, en överarm eller ena höften. Det är bra att variera ställe där plåstret sätts. Det bör gå en vecka innan man sätter det på samma ställe igen för att undvika att huden blir irriterad.

För att inte irritera ögonen med nikotin från fingrarna är det bra om man tvättar händerna efter att man har satt på plåstret.

Plåstret kan sitta kvar när man badar eller duschar under korta perioder. Om plåstret lossnar kan man sätta fast ett nytt plåster på ett annat ställe.

Dosering

Det är viktigt att följa doseringsanvisningarna. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar. Om läkemedlet är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Då ska man följa de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. Annars ska man följa de anvisningar om dosering som står på förpackningen eller informationsbladet som finns i förpackningen, den så kallade bipacksedeln.

Dosen är olika från person till person och beror på nikotinberoendet.

Vanligen startar man behandlingen med ett plåster med den högsta styrkan, 21 milligram/24 timmar under 6 veckor. Man byter plåster en gång per dygn. Man kan använda plåstret endast under den tid man är vaken, men om man är röksugen redan då man vaknar bör man låta plåstret sitta kvar även när man sover.

Efter de inledande veckorna bör man gradvis minska nikotindosen varannan vecka genom att byta till plåster med en lägre styrka.

Om man röker mindre än 10 cigaretter per dag bör man börja med ett plåster med styrkan 14 mg under 6 veckor och därefter gå över till ett plåster med styrkan 7 mg under 2 veckor.

Man bör inte använda NiQuitin Clear depåplåster under mer än 10 veckor.

Viktigt

Om man har någon hjärt-kärlsjukdom, magsår, diabetes eller någon hudsjukdom bör man rådgöra med läkare innan man börjar använda läkemedlet.

Använda plåster ska vikas ihop med den klibbiga sidan inåt och sedan kastas så att barn inte kommer åt dem.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Biverkningar

Vissa personer som använder läkemedlet kan få hudbesvär som utslag eller klåda. Andra kan till exempel må illa, svettas mer eller känna sig skakiga eller andfådda. En del kan få ont i magen, led- och muskelvärk, influensaliknande symtom eller hjärtklappning.

De flesta av besvären kommer i början av behandlingen och brukar gå över efter en tid.

En del besvär som till exempel huvudvärk, yrsel och sömnsvårigheter kan även bero på de abstinensbesvär som kommer när man slutar röka.

Graviditet och amning

Man bör inte använda medicinen när man är gravid, eftersom fostret kan påverkas av nikotinet. Det bästa är om man kan sluta röka utan att använda nikotinläkemedel. Om man är gravid ska man rådgöra med sin barnmorska eller läkare innan man använder nikotinläkemedel.

Man bör undvika medicinen när man ammar. Nikotin passerar över i modersmjölken och kan påverka barnet. Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda nikotinläkemedel när man ammar.

Andra former av NiQuitin

Det finns även andra former av NiQuitin:

  • NiQuitin, sugtablett
  • NiQuitin, tuggummi

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämne

Det finns andra läkemedel som innehåller nikotin. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera mediciner som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket.

Exempel på läkemedel som innehåller nikotin är:

  • Zonnic
  • Nicorette
  • Nicotinell.

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur man ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om man är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när man använder läkemedlet.

När man köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Man kan till exempel läsa mer om mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Man kan söka bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats. 

Rapportera biverkningar

Man kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att man tror att biverkningen beror på läkemedlet, man behöver inte vara säker. Man kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där kan man fylla i ett elektroniskt formulär eller skriva ut en blankett och skicka in.

Senast uppdaterad:

24 september 2012 16:14

Skribent:

1177.se

Granskare:

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Kategorier

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...