www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
2 900 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Normorix och Normorix mite

Läkemedelsinformation

Vad är Normorix och Normorix mite?

Normorix och Normorix mite är läkemedel som används vid högt blodtryck och som vätskedrivande medel vid ödem, det vill säga vattenansamling i kroppen, till exempel på grund av hjärtsvikt.

Medicinen tillhör läkemedelsgruppen vätskedrivande kombinationsmedel med tiazid och kaliumsparare. Den innehåller två verksamma ämnen: hydroklortiazid och amilorid.

Recept och högkostnadsskydd

Normorix och Normorix mite finns som tabletter. Normorix finns i styrkan 50 milligram hydroklortiazid och 5 milligram amilorid. Normorix mite finns i halva styrkan, 25 milligram hydroklortiazid och 2,5 milligram amilorid. Medicinen är receptbelagd.

Ibland ingår medicinen i högkostnadsskyddet för läkemedel. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek vad som gäller. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Medicinens huvudbeståndsdel är hydroklortiazid. Det är ett ämne som har en mild och jämn salt- och vätskedrivande verkan. Det vidgar blodkärlen och minskar mängden vatten i kroppen. Då sjunker blodtrycket.

Normorix mite tabletter är hälften så starka som Normorix tabletter. Medicinen används för att sänka blodtrycket i båda styrkorna, men ofta är den halva styrkan av medicinen, Normorix mite, tillräcklig för att sänka blodtrycket. Den vätskedrivande effekten av Normorix mite är liten.

Den högre styrkan av medicinen, Normorix, används oftast för att även få en vätskedrivande verkan. Det kan behövas om man har ett överskott av vatten i kroppen, till exempel på grund av hjärtsvikt. Medicinen gör då att man kissar mer än vanligt. På så sätt blir kroppen av med överskottet på vatten. Det avlastar hjärtat.

Samtidigt med vattnet utsöndras även ökade mängder av olika salter i urinen, bland annat kalium. Det kan orsaka kaliumbrist. Därför innehåller medicinen också amilorid, som minskar utsöndringen av kalium. Då behöver man inte äta några kaliumtabletter samtidigt.

Blodtrycket sänks oftast maximalt först när man har använt medicinen i några veckor. Den ökade urinutsöndringen kommer däremot efter drygt en timme och varar cirka tolv timmar. Det kan göra att man måste gå på toaletten oftare.

Hur tar man medicinen?

Man kan svälja tabletten med lite vatten.

Det är bra att ta vätskedrivande läkemedel på morgonen, men i de flesta fall går det att ta medicinen när det passar den egna dygnsrytmen bäst. Därför kan man oftast tillfälligt ändra tidpunkten för när man tar tabletterna om man behöver gå ut och vara borta några timmar. Men man bör, om möjligt, först ha diskuterat detta med sin läkare.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar.

En vanlig dosering vid högt blodtryck är en tablett Normorix mite på morgonen. För att få en vätskedrivande verkan är en vanlig dosering en tablett Normorix på morgonen.

Om man har glömt att ta medicinen på morgonen går det bra att ta medicinen senare under dagen. För att nattsömnen inte ska bli störd av extra toalettbesök bör man däremot inte ta medicinen senare än mitt på dagen. Om man har glömt att ta tabletten under en hel dag bör man fortsätta medicineringen nästa dag enligt doseringsanvisningen på etiketten. Man ska inte ta några extra doser.

Viktigt

Man ska inte använda Normorix och Normorix mite om man har gikt.

Man ska inte avbryta långtidsbehandling med medicinen utan att först ha kontaktat den läkare som skrivit ut receptet.

Förmågan att köra bil kan påverkas av medicinen. Olika personer reagerar olika och man är själv ansvarig för att bedöma om man kan köra bil eller annat motorfordon. Detsamma gäller om man har ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet.
Läs mer: Trafikfarliga läkemedel

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Man ska vanligtvis inte använda Normorix och Normorix mite tillsammans med kaliumtabletter, eftersom medicinen innehåller ett ämne som minskar utdrivningen av kalium. Då kan man få för mycket kalium i kroppen. Exempel på läkemedel med kaliumtillskott är

  • Kaleorid.

Man ska inte heller använda läkemedlet tillsammans med andra kaliumsparande läkemedel, som till exempel

  • spironolakton, som bland annat finns i Aldactone och spironolakton med tillverkarens namn som tillägg, till exempel Spironolakton Pfizer
  • amilorid, som bland annat finns i Amilorid Mylan.

Om man ska röntgas eller göra någon form av tarmundersökning och därför behöver använda särskilda laxermedel, bör man berätta för läkaren att man använder Normorix eller Normorix mite.

Innan man börjar använda medicinen ska man berätta för sin läkare om man använder någon så kallad cox-hämmare. Cox-hämmare är läkemedel mot smärta och inflammation, som till exempel Ipren, Magnecyl och Diklofenak. De här medicinerna kan öka vätskemängden i kroppen och därmed motverka effekten av de mediciner man fått mot högt blodtryck eller hjärtsvikt.

Biverkningar

Risken för biverkningar är vanligen mindre vid den lägre dos som finns i Normorix mite, än vid den högre dosen i Normorix.

En del personer som använder medicinen kan få biverkningar som till exempel huvudvärk, trötthet, yrsel eller muskelsvaghet. Andra kan tappa aptiten, må illa, få diarré eller ont i magen. Vissa kan få hudutslag eller svårigheter att andas. Om besvären inte går över bör man kontakta läkare.

En del personer kan till exempel få värk i en tå, det vill säga giktbesvär, som kan bero på medicinen. Då ska man kontakta läkare.

Personer med diabetes som själva mäter blodsockret kan upptäcka att medicinen ökar blodsockret något, i varje fall i början av behandlingen. Råd om detta lämnas av den sköterska eller läkare som man har kontakt med när det gäller diabetes.

Graviditet och amning

Man bör inte använda läkemedlet när man är gravid. Det finns en risk för att fostret kan påverkas. Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid.

Man bör undvika läkemedlet när man ammar. Ett av de verksamma ämnena passerar över i modersmjölken och kan påverka barnet. Mjölkmängden kan också minska hos den ammande mamman. Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man ammar.

Andra läkemedel som innehåller det verksamma ämnet

Det finns andra läkemedel som innehåller något av de verksamma ämnena. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera mediciner som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket.

Exempel på läkemedel som innehåller både hydroklortiazid och amilorid är

  • Amiloferm
  • Sparkal och Sparkal mite.

Exempel på läkemedel som innehåller enbart hydroklortiazid är

  • Esidrex.

Exempel på läkemedel som innehåller enbart amilorid är

  • Amilorid Mylan.

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur man ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om man är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när man använder läkemedlet.

När man köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Man kan till exempel läsa mer om mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Man kan söka bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats. 

Rapportera biverkningar

Man kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att man tror att biverkningen beror på läkemedlet, man behöver inte vara säker. Man kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där kan man fylla i ett elektroniskt formulär eller skriva ut en blankett och skicka in.

Senast uppdaterad:

16 september 2011 11:17

Skribent:

1177.se

Granskare:

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Kategorier

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...