www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
2 900 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Norspan

Läkemedelsinformation

Norspan är ett läkemedel som används för behandling av vissa typer av långvarig smärta, till exempel artros eller andra ledsmärtor. Det har morfinliknande effekt och det verksamma ämnet i medicinen är buprenorfin.

Läkemedlet är narkotikaklassat och det finns en risk för beroende. Risken för beroende är oftast mindre när läkemedlet används enligt läkarordination, så länge du följer rekommenderad dosering. Läs mer om narkotikaklassade läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats.

Recept och högkostnadsskydd

Medicinen finns som långverkande så kallat depåplåster och finns i olika styrkor från 5 till 40 mikrogram/timme. Det betyder att plåstren  i till exempel styrkan 5 mikrogram/timme avger 5 mikrogram buprenorfin per timme under 7 dygn. Medicinen är receptbelagt.

Ibland ingår medicinen i högkostnadsskyddet för läkemedel. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek vad som gäller. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Norspan minskar smärta genom att dämpa smärtimpulserna till hjärnan. Medicinen kan även påverka upplevelsen av smärtan, så att det onda inte känns lika obehagligt.

Det kan ta upp till 24 timmar innan man känner någon effekt och det tar 3 dygn innan man får full effekt av medicinen. Den smärtstillande effekten av Norspan kan bestå i 7 dygn.

Hur tar man medicinen?

Man byter plåster vid ungefär samma tidpunkt vart 7:e dygn.

Det verksamma ämnet tas långsamt upp i kroppen genom huden så att man får en jämn koncentration av läkemedlet i blodet.

Man sätter plåstret på oskadad, ren och torr hud, helst utan hår, och pressar fast det med handflatan under 30 sekunder. Det är bäst att placera det på utsidan av överarmen, övre delen av bröstkorgen, övre delen av ryggen eller på sidan av bröstkorgen. Det är bra att variera ställe där plåstret sätts. Det ska gå 3-4 veckor innan man sätter det på samma ställe igen. Det är viktigt att hela plåstret har kontakt med huden, även kanterna. Efter att man satt på plåstret ska man tvätta händerna. Om man får irritation under plåstret kan man förbehandla huden med Hydrokortison salva några dagar där nytt plåster ska sättas.

Plåstret kan sitta kvar när man badar eller duschar. Om plåstret lossnar kan man sätta fast ett nytt plåster på ett annat ställe.

Norspan ska förvaras i originalförpackningen eftersom plåstret är känsligt för ljus.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

Plåstret ska bytas vart 7:e dygn.

Medicinen bör inte användas av barn och ungdomar under 18 år.

Viktigt

Eftersom värme kan medföra att en för stor mängd läkemedel tas upp genom huden bör man undvika att utsätta plåstret på huden för direkta värmekällor som bastubad, värmedynor, värmelampa, heta bad, solarium och intensivt solbad. Även feber kan öka upptaget av läkemedlet. Vid feber bör man kontakta sin läkare.

Man ska vara försiktig med Norspan om man har någon krampsjukdom eller om man missbrukar eller har missbrukat läkemedel.

Man ska inte använda medicinen för att behandla opioidberoende eller narkotikaabstinens, eller om man lider av delirium tremens, ett tillstånd som kan uppstå efter abstinens av alkohol eller beroendeframkallande läkemedel. Man ska inte heller ta medicinen om man har en muskelsjukdom som heter myasthenia gravis eller om man har försämrad andningsförmåga.

Norspan ska inte tas tillsammans med alkohol eftersom det finns en risk att medicinen och alkoholen förstärker varandras negativa effekter. Detta kan leda till besvär som trötthet, dåsighet och yrsel.

Man ska inte avbryta eller ändra behandlingen utan att tala med sin läkare eftersom det finns risk för abstinenssymtom om man har använt medicinen under en längre tid. Symtomen börjar efter två dagar och kan pågå i två veckor och kan innebära till exempel oro, ångest, sömnlöshet, darrningar och besvär från mage och tarm. Abstinens är medicinskt ofarligt men för att minska besvären kan dosen sänkas succesivt till 5 mikrogram per timme innan man slutar helt. Av sin läkare kan man få ett schema för hur man gradvis ska minska dosen för att kunna sluta utan att få alltför mycket abstinensbesvär.

Det finns en risk för att bli beroende av Norspan. Men när den används rätt, det vill säga vid smärttillstånd som den är avsedd för och ger en bra effekt på smärtan, är risken för beroende mindre. När medicinen används i berusningssyfte eller för att bli lugn är det stor risk att man blir beroende.

Man ska alltid vara noga med att förvara sina mediciner så att ingen annan kommer åt dem och att inte ge dem till någon annan. Det är speciellt viktigt att tänka på när det gäller morfinliknande läkemedel på grund av risken för beroende.

Det finns allvarlig risk för förgiftning om en person som inte är van tar en hög dos som en patient använder för långvarig kraftig smärta.

Läs mer: Läkemedel vid långvarig smärta

Använt plåster innehåller fortfarande aktivt läkemedel. Det använda plåstret ska vikas på mitten med den klibbiga sidan inåt och helst läggas tillbaka i sin originalförpackning. Det ska därefter lämnas till ett apotek för att man ska vara säker på att plåstret tas om hand på rätt sätt som avfall.

Förmågan att köra bil kan påverkas av medicinen. Olika personer reagerar olika och man är själv ansvarig för att bedöma om man kan köra bil eller annat motorfordon. Detsamma gäller om man har ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet.
Läs mer: Trafikfarliga läkemedel

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner samtidigt. Naturläkemedel och växtbaserade läkemedel bör undvikas helt eftersom man inte vet om de påverkar Norspan. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

 Man ska inte ta Norspan samtidigt med

  • vissa läkemedel mot depression, så kallade MAO-hämmare, till exempel moklobemid som finns i Aurorix. Om man har använt en MAO-hämmare måste man vänta två veckor innan man kan påbörja en behandling med Norspan.
  • vissa lugnande medel eller sömnmedel, så kallade bensodiazepiner, ska inte användas tillsammans med Norspan såvida inte läkaren ordinerat det. Denna kombination kan öka risken för allvarliga biverkningar som störning av andningsfunktionen. Risken är ännu större om man dessutom dricker alkohol
  • rifampicin, till exempel Rimactan, som används vid tuberkulos
  • fenobarbital, till exempel Fenemal, eftersom det kan öka risken för andningsproblem.

Biverkningar

En del personer som använder medicinen kan bli dåsiga och få yrsel. Magproblem med illamående, kräkningar eller förstoppning förekommer också liksom hudproblem som rodnad, klåda eller utslag. Man kan även få huvudvärk, bröstsmärta, vätskeansamling i kroppen, vidgning av blodkärlen, ångest, förvirring och sömnproblem. En del drabbas av depression, myrkrypningar, kraftlöshet, svettningar eller får problem med andningsfunktionen.

Graviditet och amning

Man bör inte använda läkemedlet när man är gravid. Det finns en risk för att fostret kan påverkas. Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid.

Man bör rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken.

Andra läkemedel som innehåller det verksamma ämnet

Det finns andra läkemedel som innehåller buprenorfin. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera mediciner som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket.

Exempel på läkemedel som innehåller buprenorfin är

  • Buprefarm
  • Buprenorfin eller Buprenorphine 
  • Suboxone, som även innehåller naloxon
  • Temgesic

Mer information

1177.se och läkemedelstexter

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden är en kortfattad beskrivning av läkemedlet. Här kan du läsa mer om texternas innehåll och hur de tas fram.

Utbyte av läkemedel på apotek

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Detta kallas generiskt utbyte. 
Här kan du läsa mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel.
Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. 

Senast uppdaterad:

31 mars 2016 17:13

Skribent:

1177.se

Granskare:

Ingela Andersson, farmaceut, 1177 Vårdguiden Per Magnusson, läkare, specialist i allmänmedicin, Järpen.

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...