www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
2 900 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Omeprazol Mylan

Läkemedelsinformation

Vad är Omeprazol Mylan?

Omeprazol Mylan är ett läkemedel som minskar produktionen av magsyra. Det tillhör en grupp läkemedel som kallas för protonpumpshämmare. Det verksamma ämnet är omeprazol.

Medicinen kan användas vid halsbränna och sura uppstötningar. Man kan även få medicinen för att behandla till exempel inflammation i matstrupen och för att läka eller förebygga sår i magsäcken och tolvfingertarmen.

Omeprazol Mylan kan även användas för att förebygga eller läka magsår som man kan få vid behandling med vissa läkemedel mot smärta och inflammation, så kallade cox-hämmare eller NSAID, till exempel Naproxen, Ipren eller Diklofenak.

Magsår som sitter i tolvfingertarmen beror oftast på en infektion med bakterien Helicobacter pylori och då används medicinen tillsammans med antibiotika.

Så här fungerar medicinen

I magsäcken bildas magsaft, som hjälper till att bryta ner maten. Magsaften består bland annat av saltsyra, som gör maginnehållet surt. Den övre magmunnen är en slags ventil som tillåter att maten passerar ner till magsäcken, men förhindrar att maginnehållet backar tillbaka upp till matstrupen. Om den övre magmunnen inte kan hålla tätt kan det hända att man får upp magsaft i matstrupen. Man kan då få halsbränna, sura uppstötningar och värk eller sveda i matstrupen. Syran kan också bidra till inflammation i matstrupen, magsår och göra så att magsår som redan finns får svårt att läka.

Saltsyran bildas i magens slemhinna, med hjälp av så kallade protonpumpar, och kommer sedan ut i magsäcken. Det verksamma ämnet i medicinen, omeprazol, hämmar dessa pumpar och då minskar produktionen av saltsyra. Det lindrar smärtan och påskyndar läkningen av magsår eller inflammation i matstrupen.

När man tar medicinen brukar symtomen lindras inom ett dygn.

Hur tar man medicinen?

Omeprazol Mylan finns som enterokapslar i styrkan 20 milligram. Medicinen kan köpas receptfritt i mindre förpackningar mot halsbränna och sura uppstötningar.

Kapslarna ska sväljas hela med ett glas vatten. De innehåller små korn, som har en hinna som inte kan lösas upp i magsäcken och som skyddar läkemedlet från att förstöras av den sura magsaften. Om kornen krossas eller tuggas förstörs hinnan, vilket leder till försämrad effekt av läkemedlet. Om man har svårt att svälja kan man öppna kapseln och svälja kornen med vatten. Man ska då vara noga med att få i sig hela dosen.

Protonpumpshämmare är mest effektiva om de tas cirka 30 minuter före måltid.

Dosering

Det är viktigt att följa doseringsanvisningarna. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar. Om läkemedlet är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Då ska man följa de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. Annars ska man följa de anvisningar om dosering som står på förpackningen eller informationsbladet som finns i förpackningen, den så kallade bipacksedeln.

Om man har halsbränna och sura uppstötningar tar man vid behov en enterokapsel i styrkan 20 milligram en gång om dagen. Om man inte blivit bra efter två veckors medicinering, bör man kontakta en läkare för att få undersökt om det finns andra orsaker till besvären.

Om man till exempel har magsår eller inflammation i matstrupen är en vanlig dos 20 milligram en gång om dagen i flera veckor. Vid behandling mot Helicobacter pylori ska medicinen tas tillsammans med antibiotika morgon och kväll.

Viktigt

Om man behandlas mot magsår eller inflammation i matstrupen är det viktigt att inte avbryta behandlingen utan att fråga läkare. Det gäller även om besvären har försvunnit. Behandlingstidens längd är avgörande för att såret ska läka.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Man ska inte använda Omeprazol Mylan tillsammans med:

  • läkemedel mot blodpropp som innehåller klopidogrel, till exempel Plavix
  • vissa läkemedel mot HIV som innehåller atazanavir eller raltegravir, till exempel Reyataz och Isentress
  • vissa cancermediciner, till exempel Alkeran, Iressa och Sprycel.

Biverkningar

En del personer som använder medicinen kan till exempel få magbesvär som illamående, ont i magen, diarre eller förstoppning. Andra kan få ont i huvudet eller känna sig trötta eller yra.

När man har tagit medicinen i två veckor eller mer och plötsligt slutar kan man ibland få ökad produktion av saltsyra. Besvären kan då komma tillbaka. Om man råkar ut för detta kan man behöva minska dosen gradvis under några veckor innan man helt kan sluta med behandlingen.

Graviditet och amning

Man kan använda läkemedlet när man är gravid.

Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man ammar. Det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken och det är inte klarlagt om det kan påverka barnet.

Andra läkemedel som innehåller det verksamma ämnet

Det finns andra läkemedel som innehåller omeprazol. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera preparat som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket.

Exempel på läkemedel som innehåller omeprazol är Losec och flera olika läkemedel som heter Omeprazol med tillverkarens namn som tillägg, till exempel Omeprazol Sandoz.

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur man ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om man är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när man använder läkemedlet.

När man köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Man kan till exempel läsa mer om mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Man kan söka bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats. 

Rapportera biverkningar

Man kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att man tror att biverkningen beror på läkemedlet, man behöver inte vara säker. Man kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där kan man fylla i ett elektroniskt formulär eller skriva ut en blankett och skicka in.

Senast uppdaterad:

9 januari 2012 11:18

Skribent:

1177.se

Granskare:

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Kategorier

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...