www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
900 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Ordlista

Här finns korta förklaringar till ord och uttryck som ofta används inom hälso- och sjukvården.

Fast läkarkontakt Den läkare som du har kontakt med varje gång du söker vård inom primärvården. En sådan kontakt kallas ibland husläkare eller familjeläkare.

Fast vårdkontakt En kontaktperson som håller ordning på dina många vårdkontakter. Det kan vara en läkare på vårdcentralen eller på en specialistmottagning men också någon annan personal som du har kontakt med.

Listning Val av en vårdcentral som du vill gå till i första hand.

Medicinska behov Den vård och behandling du behöver. Det kan vara en läkare som bedömer dina medicinska behov, men också annan legitimerad vårdpersonal.

Patientjournal Anteckningar som beskriver din vård och behandling. Din journal kan till exempel innehålla din sjukdomshistoria, resultaten av de undersökningar du gjort och vilka läkemedel du tar. Du har rätt att läsa din journal. Du har rätt att bestämma vilka andra som få tillgång till din journal.

Primärvård Primärvård kan vara medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande hälsoarbete och rehabilitering. Vården kräver inte sjukhusens tekniska resurser och du kan få den till exempel på en vårdcentral, hälsocentral, familjecentral eller på barn- och mödravårdcentraler.

Samtycke När du på något sätt visar eller uttrycker att du säger ja till något som berör dig i vården, till exempel en behandling eller att andra vårdgivare får läsa din journal.

Sjukresa Resa som du får ersättning för när du söker vård. Det är din vårdgivare som beslutar om du är berättigad till sjukresa. En del av resan betalar du alltid själv. Hur stor den delen är bestämmer varje landsting och region självständigt.

Slutenvård Vård som ges när du är inskriven på ett sjukhus.

Specialiserad öppenvård Den specialistvård som inte kräver inläggning på sjukhus.

Specialistvård Den vård som ges av en specialiserad läkare, till exempel inom ortopedi eller gynekologi.

Vårdenhet Det kan till exempel vara en vårdcentral, klinik eller en avdelning på ett sjukhus som ger dig hälso- och sjukvård.

Vårdgaranti Garanti som anger hur länge, räknat i dagar, som du längst ska behöva vänta för att komma i kontakt med vården och få den vård du behöver. Det är alltid vårdens bedömning av ditt medicinska behov av vård som ligger till grund för vilken vård du får och hur fort du får vård. Vårdgarantin gäller bara i det landsting eller den region där du är folkbokförd.

Vårdgivare En organisation eller ett företag, det kan vara ett landsting, en region eller ett privat företag, som erbjuder hälso- och sjukvård.

Vårdnadshavare Den eller de personer som har det juridiska ansvaret för dig som är under 18 år. Det kan vara föräldrar eller en person som utsetts av domstol.

Vårdpersonal Personer som är anställda av en vårdgivare för att ge vård och behandling.

Vårdplan Den planering som beskriver vad som ska hända under din behandling. Ibland är det flera personer inom vården som bidrar till din vårdplan.

Senast uppdaterad:

27 april 2015 15:39

Skribent:

1177.se

Granskare:

Hasse Knutsson, handläggare, avdelningen för vård och omsorg, Sveriges kommuner och Landsting, Stockholm Ingemar Karlsson Gadea, 1177 Vårdguiden

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Kategorier

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...