www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
3 000 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Orstanorm

Läkemedelsinformation

Vad är Orstanorm?

Orstanorm är ett läkemedel som används mot tillfälliga blodtrycksfall och migrän.

Medicinen tillhör en läkemedelsgrupp som kallas mjöldrygealkaloider och det verksamma ämnet är dihydroergotamin.

Så här fungerar medicinen

När man reser sig upp från liggande eller sittande ställning kan blodflödet till hjärnan blir otillräckligt och man kan få tillfälligt blodtrycksfall. Då kan man till exempel bli trött, yr eller svimma. Det verksamma ämnet i medicinen, dihydroergotamin, motverkar att blodkärlen vidgar sig alltför mycket. På så sätt kan blodet strömma tillbaka till hjärnan som det ska utan att blodtrycket sjunker för mycket när man ställer sig upp.

Det inte helt klarlagt varför man får migrän men det är ett komplicerat samspel mellan nerv- och blodkärlssystemet som pågår under migränanfallet. Läkemedlet dämpar bland annat smärtsignaler i hjärnan.

Hur tar man medicinen?

Orstanorm finns som tabletter i styrkorna 2,5 milligram och 5 milligram. Medicinen är receptbelagd.

Tabletterna ska förvaras i originalförpackningen eftersom de är ljuskänsliga.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar.

En vanlig dosering vid tillfälliga blodtrycksfall är 1-2 tabletter i styrkan 2,5 milligram två gånger om dagen.

Vid migrän är en vanlig dos 1-2 tabletter i styrkan 2,5 milligram två gånger om dagen.

Viktigt

Man ska inte använda Orstanorm om man har vissa hjärt-kärlsjukdomar, till exempel kärlkramp, eller försämrad blodcirkulation. Man ska inte heller använda läkemedlet om man har någon lever- eller njursjukdom.

Om man använder mycket nikotin, till exempel om man röker mycket, när man tar läkemedlet finns risk för en alltför stark sammandragning av blodkärlen.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Man ska inte ta Orstanorm samtidigt som man använder vissa läkemedel mot HIV-infektion, vissa antibiotika samt vissa läkemedel mot svamp. Man ska heller inte ta Anervan Novum om man behandlas med vissa mediciner mot epilepsi som innehåller fenobarbital, fenytoin eller karbamazepin.

Orstanorm ska inte användas samtidigt med vissa andra läkemedel mot migrän, så kallade serotonin-1-receptorstimulerare eller triptaner. Exempel på sådana triptaner är

  • Almogran
  • Imigran
  • Maxalt
  • Naramig
  • Relpax
  • Sumatriptan
  • Zomig.

Om man har tagit Naramig eller Relpax ska det gå minst 24 timmar innan man kan ta Orstanorm. För de övriga triptanerna gäller minst 6 timmar. Om man har tagit Orstanorm ska det gå minst 24 timmar innan man kan ta en triptan.

Orstanorm ska inte heller användas samtidigt med läkemedel mot migrän som innehåller ergotamin, till exempel Anervan Novum. Det ska gå minst 24 timmar mellan dessa mediciner. Om man dem för tätt kan man få svåra sammandragningar av blodkärlen.

Biverkningar

Det är ovanligt att man får biverkningar av medicinen.

Graviditet och amning

Man ska inte använda läkemedlet när man är gravid. Det verksamma ämnet drar samman livmodern och kan därför sätta igång förlossningen.

Man ska inte använda läkemedlet när man ammar. Det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken och kan påverka barnet. Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man ammar.

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur man ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om man är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när man använder läkemedlet.

När man köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Man kan till exempel läsa mer om mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Man kan söka bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats. 

Rapportera biverkningar

Man kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att man tror att biverkningen beror på läkemedlet, man behöver inte vara säker. Man kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där kan man fylla i ett elektroniskt formulär eller skriva ut en blankett och skicka in.

Senast uppdaterad:

21 september 2012 11:37

Skribent:

1177.se

Granskare:

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Kategorier

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...