www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
2 900 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Orudis och Orudis Retard

Läkemedelsinformation

Vad är Orudis och Orudis Retard?

Orudis och Orudis Retard är läkemedel som lindrar smärta och dämpar inflammation. Orudis och Orudis Retard används för att behandla smärta och inflammation vid reumatiska sjukdomar. Medicinen kan också användas för att lindra tillfällig smärta, till exempel mensvärk.

Orudis gel kan användas för att lindra lätta smärtor i muskler eller leder i samband med till exempel en sportskada.

Medicinen tillhör en grupp läkemedel som kallas för cox-hämmare, även kallade NSAID. Det verksamma ämnet i medicinen är ketoprofen.

Recept och högkostnadsskydd

Orudis finns som kapslar i styrkorna 50 och 100 milligram. Orudis Retard finns som långverkande depåkapslar i styrkan 200 milligram. Orudis finns även som gel som man smörjer på huden. Medicinen är receptbelagd.

Medicinen, förutom gelen, ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Det verksamma ämnet i medicinen hämmar ett ämne i kroppen som kallas cyklooxygenas, cox. När cox hämmas minskar även bildningen av prostaglandiner, som är ämnen som kan framkalla smärta och inflammation. Det leder till att både smärta och inflammation dämpas.

Hur tar man medicinen?

Orudis kapslar bör sväljas hela. Om man har svårt att svälja kapslarna kan man öppna dem och svälja innehållet. Kapslarna bör tas i samband med måltid för att minska risken för biverkningar från magen.

Man bör svälja Orudis Retard depåkapslar hela. Om man har svårt att svälja kapslarna kan man öppna dem och svälja innehållet utan att tugga. Kapslarna innehåller små korn som är utformade så att det verksamma ämnet ska komma ut långsamt i kroppen och ge en jämn och långvarig verkan och så lite biverkningar som möjligt. Om man tuggar eller krossar kornen verkar medicinen kortare tid än avsett och risken för biverkningar ökar.

Vid mensvärk bör man ta medicinen så snabbt som möjligt när man känner att besvären är på väg.

Gelen masseras in i huden, på den plats där man har ont, under några minuter. Man kan uppleva en svagt kylande känsla när gelen masseras in. Man ska tvätta händerna efteråt eftersom gelen verkar irriterande på ögon och slemhinnor. När man använder gelen ska man undvika direkt solljus och solarium genom att till exempel täcka det område som behandlas med kläder under hela behandlingen och minst två veckor efteråt.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

Doseringen varierar från person till person och beroende på varför man tar medicinen.

En vanlig dosering av Orudis kapslar vid reumatiska sjukdomar är 100-200 milligram per dygn uppdelat på 2 eller 3 doser. En vanlig dosering av Orudis Retard är 1 kapsel om dagen.

Vid akuta smärttillstånd är en vanlig dos 50 milligram upp till 4 gånger om dagen.
Om man har mensvärk kan man ta 1 kapsel på 50 eller 100 milligram vid behov.

Man ska inte ta mer än 200 milligram per dygn.

Gelen smörjs in 2-3 gånger dagligen. Hur stor mängd som behövs beror på hur stort område som ska behandlas. Man ska inte använda gelen längre än 7 dagar utan att läkare har rekommenderat det.

Viktigt

Man ska inte använda medicinen om man tidigare har fått astma eller allergiska besvär av acetylsalicylsyra eller av andra cox-hämmare mot smärta och inflammation.

Om man har eller har haft vissa sjukdomar ska man rådgöra med läkare innan man tar medicinen. Det gäller till exempel ökad risk för blödning, magsår, hjärtsvikt, inflammatorisk tarmsjukdom eller någon njur- eller leversjukdom.

Man ska rådgöra med läkare om man har astma. Medicinen kan ge en kraftig överkänslighetsreaktion med nässelutslag, rinnsnuva eller andningsbesvär. Sådana reaktioner är vanligare bland personer som har astma.

Man ska också rådgöra med läkare om man har hjärtproblem eller tidigare har haft stroke eller om man har en ökad risk för dessa tillstånd på grund av blodtryckssjukdom, diabetes eller livsstil (till exempel om man röker eller inte motionerar regelbundet). Det kan finnas en ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke vid användning av medicinen. Risken är större om man använder höga doser av medicinen under lång tid.

Man ska inte använda gelen om man har eksem, akne, infektioner eller öppna sår på det ställe som ska behandlas. Man ska inte heller använda gelen under lufttäta bandage eftersom det kan göra att kroppen tar upp mer av läkemedlet och risken för biverkningar ökar.

Medicinen kan tillfälligt minska kvinnors möjligheter att bli gravida.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Eftersom medicinen gör att man blöder lättare bör man inte använda den om man behandlas med blodförtunnande läkemedel, till exempel warfarin som finns i medicinen Waran.

Man ska rådgöra med läkare innan man tar medicinen om man använder vissa mediciner mot till exempel högt blodtryck eller hjärtsvikt och om man använder mediciner mot depression som kallas SSRI.

Man ska inte ta Orudis eller Orudis Retard tillsammans med andra smärtlindrande läkemedel utan att först ha talat med läkare eller apotekspersonal. Många värkmediciner liknar varandra, och det gör att den totala dosen kan bli för hög. En för hög dos ökar risken för biverkningar och kan till och med vara farligt.

Biverkningar

En del personer som använder medicinen kan få magbesvär som till exempel illamående, ont i magen och diarré. Medicinen kan också öka risken för magsår.

Av Orudis gel kan man få biverkningar som hudutslag, klåda eller rodnad i huden.

Äldre personer får lättare biverkningar av cox-hämmare. Detta gäller särskilt allvarliga symtom från magen som magblödningar.

I sällsynta fall har allvarliga hudreaktioner inträffat efter användning av cox-hämmare. Om man får hudutslag eller skador på slemhinnorna ska man genast avbryta behandlingen och kontakta läkare.

Graviditet och amning

Under de första sex månaderna av graviditeten bör man inte använda medicinen utan att ha rådgjort med läkare. Det finns en risk för att fostret kan påverkas. Under graviditetens sista tre månader ska man inte använda medicinen alls.

Man bör rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken.

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämne

Det finns fler läkemedel som innehåller ketoprofen. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera mediciner som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket av ämnet.

Exempel på andra läkemedel som innehåller ketoprofen är Siduro.Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när du använder läkemedlet.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats 

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Senast uppdaterad:

14 maj 2012 15:55

Granskare:

Per Magnusson, läkare, specialist i allmänmedicin, Järpen

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...