www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
800 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Östrogen som verkar i hela kroppen

Läkemedel som innehåller östrogen i form av det verksamma ämnet östradiol eller östriol och som verkar i hela kroppen finns under flera olika namn, från olika tillverkare.

Exempel är

 • Divigel
 • Estradot
 • Femanest
 • Lenzetto
 • Oestriol Aspen
 • Progynon.

Vad är östradiol och östriol?

Östradiol och östriol är kvinnliga könshormon som finns naturligt i kroppen. De tillhör en grupp hormoner som kallas östrogener. Östriol är ett svagt östrogen. Östradiol är ett medelstarkt östrogen.

Östradiol används för att lindra klimakteriebesvär som svettningar, vallningar och underlivsbesvär hos kvinnor. Tabletter och depåplåster kan i undantagsfall användas för att förebygga benskörhet om du av någon anledning inte kan använda de läkemedel som i första hand rekommenderas mot benskörhet.

Östriol används enbart för att lindra besvär i underlivet, till exempel sveda, klåda och smärta.

I vilka former finns östradiol och östriol som verkar i hela kroppen

Östradiol finns som:

 • Gel förpackad i endosbehållare.
 • Depåplåster i olika styrkor mellan 25 och 100 mikrogram/24 timmar. Ett depåplåster är en typ av plåster som har effekt under flera dagar. Depåplåster i styrkorna 25 och 37,5 mikrogram är inte avsedda för att förebygga benskörhet.
 • Tabletter i styrkorna 1 milligram och 2 milligram. Endast styrkan 2 mg är avsedd för att förebygga benskörhet.
 • Sprej för huden.

Östriol finns som tabletter.

Läkemedlen är receptbelagda.

Så här fungerar läkemedlen

Under klimakteriet, även kallat övergångsåldern, sker en gradvis förändring av hormonbalansen i kroppen. Mängden östrogen minskar och stannar på en konstant låg nivå ungefär fem till tio år efter den sista mensen. När mängden östrogen minskar kan du få så kallade klimakteriebesvär med svettningar, värmevallningar och sömnbesvär. Du kan också få torra och sköra slemhinnor i underlivet och urinvägarna. Det kan leda till besvär som sveda och klåda och en ökad risk för urinvägsinfektioner. Det kan också göra ont vid samlag. Dessutom medför låg östrogenhalt en ökad risk för urkalkning av skelettet som på lång sikt kan leda till benskörhet.

Läkemedlen ersätter det östrogen som kroppen inte längre tillverkar. När du tar östradiol försvinner eller minskar svettningarna och värmevallningarna, och sömnen förbättras. Slemhinnorna i slidan och urinvägarna blir ofta fuktigare och starkare och besvär med sveda och klåda lindras. När du tar östriol lindras besvär med sveda och klåda.

Östrogen påverkar slemhinnan i livmodern som kan växa och bli tjock. Då finns en ökad risk för att utveckla cancer i livmoderslemhinnan. Hos kvinnor som har livmodern kvar ska därför östrogen kombineras med konstgjort gulkroppshormon, så kallat gestagen, som motverkar tillväxten av livmoderns slemhinna. Därmed försvinner denna riskökning. Östriol, som är ett svagt östrogen, behöver inte kombineras med gestagen.

Ofta upplevs en lindring av övergångsbesvären inom två till tre veckor efter att behandlingen har börjat. Om du inte blir bättre bör du kontakta läkaren för att få dosen ändrad eller diskutera andra behandlingsalternativ.

Hur använder jag läkemedlen?

Gel

Gelen stryks ut på huden och det verksamma ämnet tas upp i kroppen genom huden. Använd endast gelen på nedre delen av kroppen, till exempel på höften eller låren. Du ska inte använda den på brösten, i ansiktet eller på sårig och irriterad hud. Smörj inte gelen på samma område två gånger i följd, utan variera mellan olika ställen.

Stryk ut innehållet i en behållare på en yta som motsvarar en till två handflator. Smörj inte på stora hudområden eftersom effekten av läkemedlet då minskar avsevärt.

Låt gelen få torka in under ett par minuter innan du klär på dig. Tvätta händerna när du har använt gelen. Undvik att duscha och bada den närmaste timmen för att inte läkemedlet ska sköljas bort innan den hunnit gå in i huden.

Överbliven gel ska lämnas in till ett apotek för att undvika att det verksamma ämnet sprids i naturen.

Depåplåster

Sätt på plåstret nedanför midjan, till exempel på magen, höften eller skinkan och pressa fast det med handflatan i cirka tio sekunder. Sätt inte plåstret på brösten.

Det är viktigt att huden är ren och ordentligt torr innan plåstret sätts på. Sätt inte på plåstret direkt efter att du har duschat eller badat. Du ska inte heller smörja med någon hudlotion där plåstret ska sitta. Sätt inte plåstret på sårig eller irriterad hud. Sätt plåstren på olika ställen när du byter för att huden inte ska bli irriterad. Låt det gå minst en vecka innan du använder samma hudyta igen.

Plåstret kan sitta kvar när du duschar och badar. I samband med bastubad bör det tas bort och direkt efteråt ersättas med ett nytt plåster. Om ett plåster skulle ramla av kan du försöka sätta tillbaka det igen, men om det inte fäster får du ta ett nytt.

Om du solar ska du täcka plåstret med kläder eller badkläder. Solljus påskyndar nedbrytningen av östrogen.

Lämna in både använda och överblivna plåster på ett apotek för att undvika att det verksamma ämnet sprids i naturen. Även ett använt plåster innehåller en viss mängd hormoner.

Sprej

Spreja läkemedlet på ren, torr och oskadad hud. Spreja helst på insidan av underarmen, eller om det inte går på insidan av låret.

Spreja inte på eller nära brösten.

Låt sprejen torka i minst två minuter innan du tar på dig kläder, och i minst en timme innan du badar, duschar eller tvättar dig.

Låt inte andra männsikor eller djur röra hudområdet under minst en timme efter att du sprejat på läkemedlet.

Undvik att använda solkräm på hudområdet där du ska spreja läkemedlet. Om du behöver använda solkräm ska den smörjas på minst en timme innan du använder läkemedlet.

Tabletter

Ta tabletterna vid ungefär samma tidpunkt varje dag för att få en så jämn halt av läkemedlet i blodet som möjligt.

Överblivna tabletter ska lämnas in till ett apotek för att undvika att det verksamma ämnet sprids i naturen.

Dosering

När du har fått ett läkemedel utskrivet på recept är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

Gel

En vanlig dos är 1 behållare om dagen. Det är vanligt att börja med 1 milligram dagligen. Beroende på vilken effekt du får av läkemedlet kan sedan dosen behöva höjas eller sänkas.

Oftast används läkemedlet utan uppehåll, men läkaren kan rekommendera att göra ett uppehåll under några dagar varje månad. Om du använder läkemedlet hela tiden och har livmodern kvar ska du även ta ett gestagen. Du kan ta gestagenet i form av tabletter de sista två veckorna varje månad och då kommer ofta en liten blödning efter att du slutat.

Om du glömt att ta en dos och det har gått mer än 12 timmar sedan du skulle ha tagit dosen, ska du hoppa över den och sedan fortsätta som vanligt nästa dag. Om det gått mindre än 12 timmar kan du ta den glömda dosen och sedan fortsätta som vanligt. Om du har glömt en eller flera doser kan risken för blödningar öka. Blödningarna är ofarliga, men om du ofta glömmer att använda läkemedlet bör du diskutera problemet med din läkare.

Depåplåster

Det verksamma ämnet tas långsamt upp i kroppen genom huden så att du får en jämn halt av läkemedel i blodet. Ett plåster räcker i 3-4 dygn.

En vanlig dos är ett plåster två gånger i veckan. Du ska alltså byta plåster var tredje eller var fjärde dag, gärna på samma veckodagar varje vecka.

Det är vanligt att börja med styrkan 50 mikrogram/24 timmar. Beroende på vilken effekt du får av läkemedlet kan sedan dosen behöva höjas eller sänkas.

Oftast används läkemedlet utan uppehåll, men läkaren kan rekommendera att göra ett uppehåll under några dagar varje månad. Om du använder läkemedlen hela tiden och har livmodern kvar ska du även ta ett gestagen. Du kan ta gestagenet i form av tabletter de sista två veckorna varje månad och då kommer ofta en liten blödning efter att du slutat.

Om du har glömt att byta plåster eller av någon annan orsak bytt plåster vid ett annat tillfälle än på den vanliga bytesdagen fortsätter du att byta plåster enligt det vanliga doseringsschemat.

Sprej

En vanlig dos är 1 sprejning om dagen. Läkaren kan vid behov öka dosen till högst 3 sprejningar en gång om dagen.

Tabletter med östradiol

En vanlig dos är 1 tablett dagligen.

Oftast används läkemedlet utan uppehåll, men läkaren kan rekommendera att göra ett uppehåll under några dagar varje månad. Om du använder läkemedlen hela tiden och har livmodern kvar ska du även ta ett gestagen. Du kan ta gestagenet i form av tabletter de sista två veckorna varje månad och då kommer ofta en liten blödning efter att du slutat.

Om du har glömt att ta en tablett en dag ska du hoppa över den. Nästa dag fortsätter du som vanligt. Om du har glömt en eller flera tabletter kan risken för blödningar öka. Blödningarna är ofarliga, men om du ofta glömmer att ta dina tabletter bör du diskutera problemet med sin läkare.

Tabletter med östriol

En vanlig dosering är att börja med 2-3 tabletter dagligen under 2-3 veckor. Därefter sänks dosen till 1-2 tabletter dagligen

Om du glömt ta en dos tar du den så fort som möjligt, såvida det inte gått mer än 12 timmar sedan du skulle ha tagit den Om det har gått mer än 12 timmar ska du hoppa över den glömda dosen och istället ta nästa dos på vanlig tid. Ta inte dubbla doser för att kompensera de doser du glömt.

Att tänka på när du använder östrogen

Du ska inte använda läkemedlen om du har eller har haft bröstcancer, cancer i livmoderslemhinnan, blodpropp eller porfyri.

Tala alltid om för läkaren om du har några andra symtom eller behandlas för någon annan sjukdom innan du börjar använda östrogen. Vissa symtom och sjukdomar måste utredas och kanske behandlas först. Ibland kan du behöva väga fördelar och risker med behandlingen mot varandra. Du bör prata med läkaren om du har eller har haft exempelvis blödningar från underlivet efter det att mensen upphört, kraftig tillväxt av livmoderslemhinnan, leversjukdom, diabetes, sjukdomar som medför en ökad risk för blodproppar till exempel högt blodtryck, kärlkramp eller hjärtinfarkt. Detsamma gäller om du har haft blodpropp tidigare i livet, till exempel under graviditet eller vid användning av p-piller.

Kvinnor som har en ökad risk för att få blodpropp och har svåra klimakteriebesvär kan i vissa fall använda östrogen i form av gel eller plåster. Eftersom östrogenet då tas upp via huden passerar det inte levern. Det gör att östrogendosen som ges är lägre och risken för blodpropp är mindre än om du tar tabletter. Du får diskutera med läkaren och väga risken mot fördelarna med höjd livskvalitet.

Kvinnor som har livmodern kvar ska kombinera östradiol med ett gestagen. Det är endast kvinnor som har opererat bort livmodern som kan använda enbart östradiol. Om du använder östradiol i kombination med gestagen får du vanligtvis en mensliknande blödning när du gör ett uppehåll med gestagenet. Om du däremot får en oväntad blödning ska du kontakta läkare.

Om du under behandlingen plötsligt får kraftig huvudvärk, kraftigt förhöjt blodtryck, misstänkt blodpropp eller om hud och ögonvitor blir gulaktiga ska du genast avbryta behandlingen och kontakta läkare. Symtom på blodpropp i benen är till exempel att vaden svullnar, värker och den kan även bli missfärgad.

Om du skulle bli sängliggande under en längre tid eller om du ska genomgå en operation, bör du tala om för läkaren att du använder östrogen. Det kan vara nödvändigt att göra ett uppehåll i behandlingen för att inte riskera att få blodpropp om du inte kan vara uppe och röra på dig.

Risker med östrogenbehandling

Studier har visat att kvinnor som tar östrogenläkemedel löper en något högre risk att få blodpropp och bröstcancer jämfört med kvinnor som inte tar östrogen. Långa behandlingstider och höga doser ökar riskerna. Hur stor risken är beror även på flera andra omständigheter, till exempel ålder och ärftlighet. Därför är det viktigt att du diskuterar dina och eventuella sjukdomar i släkten med läkaren. Tillsammans med läkaren kan du då väga fördelar och nackdelar med behandlingen mot varandra.

Behandling med östrogen i mer än fem år ökar risken för bröstcancer, speciellt om du använder både östrogen och gestagen. Ökningen är liten men stiger med behandlingens längd. Idag rekommenderas att noga överväga vinsterna i form av ökad livskvalitet mot den ökade risken för bröstcancer efter fem års behandling. Du kan pröva att sluta med behandlingen under en månad varje år för att se om besvären kommer tillbaka. Om de inte gör det kan du sluta helt.

Behandling med enbart östrogen ökar risken för livmodercancer. Genom att kombinera östrogen med gestagen försvinner denna riskökning.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om att det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Effekten av östrogen kan påverkas om du samtidigt tar

 • läkemedel mot epilepsi som innehåller fenytoin
 • vissa läkemedel mot hiv
 • medel som innehåller johannesört.

Biverkningar

En del personer kan få till exempel ömma bröst eller huvudvärk. Några kan gå upp i vikt eller må illa. Biverkningarna avtar oftast efter en tids behandling. Om du använder gel eller plåster kan huden bli irriterad där gelen strukits på eller där plåstret suttit.

Om biverkningarna blir besvärliga ska du kontakta läkaren.

Läkemedlen kan orsaka oväntade blödningar från underlivet, speciellt i början av behandlingen. Om blödningarna återkommer efter en tids behandling eller kvarstår efter att behandlingen har avslutats bör du kontakta läkare. Risken för blödningar ökar om du tar läkemedlet på annat sätt än läkaren har rekommenderat.

Graviditet och amning

Östrogenbehandling är inte avsedd för kvinnor som fortfarande kan bli gravida och ska inte användas under graviditet och amning. Om du skulle bli gravid under pågående behandling ska du omedelbart avbryta behandlingen och kontakta läkare.

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden är en kortfattad beskrivning av läkemedlet. Här kan du läsa mer om texternas innehåll och hur de tas fram.

Utbyte av läkemedel på apotek

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Detta kallas generiskt utbyte. 
Här kan du läsa mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel.
Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. 

Senast uppdaterad:

30 maj 2017 14:16

Skribent:

1177.se

Granskare:

Britt-Marie Landgren, professor, gynekolog och förlossningsläkare, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Åsa Schelin,farmaceut, 1177 Vårdguiden

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Kategorier

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...