www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
2 500 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Otrivin och Otrivin Menthol

Läkemedelsinformation

Vad är Otrivin och Otrivin Menthol?

Otrivin och Otrivin Menthol är läkemedel som minskar svullnaden i näsan när man är förkyld och täppt i näsan. Medicinen används för att under en kortare tid behandla nästäppa vid förkylning. Medicinen kan också användas vid bihåleinflammation om en läkare eller sjuksköterska har rekommenderat det.

Det verksamma ämnet i medicinen är xylometazolin. I Otrivin Menthol ingår även mentol.

Recept och högkostnadsskydd

Otrivin finns som nässprej utan konserveringsmedel i styrkorna 0,5 milligram per milliliter och 1 milligram per milliliter. Otrivin i styrkan 1 milligram per milliliter finns även med konserveringsmedel.

Otrivin Menthol finns som nässprej i styrkan 1 milligram per milliliter och innehåller inte konserveringsmedel.

Medicinen kan köpas receptfritt.

Medicinen ingår inte i högkostnadsskyddet för läkemedel. Det innebär att man betalar hela kostnaden själv.

Så här fungerar medicinen

När man är förkyld svullnar slemhinnorna i näsan och det bildas mer slem. Slemmet är ibland tunnflytande som vätska och ibland lite tjockare. Man blir snuvig och täppt i näsan.

Det verksamma ämnet i medicinen, xylometazolin, drar ihop slemhinnans blodkärl. Då minskar svullnaden. Det gör att nästäppan minskar så att det går lättare att andas. Medicinen börjar verka inom några minuter och effekten håller i sig upp till 10 timmar.

Hur tar man medicinen?

Det är bra om man snyter sig innan sprejningen. Om man ger sprejen till barn som inte kan snyta sig rengör man försiktigt barnets näsa.

Innan man använder en ny flaska med nässprej, eller om man inte har använt den på ett tag, håller man flaskan upprätt och sprejar några gånger i luften för att få en jämn dos.

Man ska hålla flaskan upprätt när man sprejar i näsan.

Dosering

Det är viktigt att följa doseringsanvisningarna. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar. Om läkemedlet är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Då ska man följa de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. Annars ska man följa de anvisningar om dosering som står på förpackningen eller informationsbladet som finns i förpackningen, den så kallade bipacksedeln.

En vanlig dosering av Otrivin för vuxna och barn över tio år är 1 sprejning med styrkan 1 milligram per milliliter i varje näsborre, vid behov 2-3 gånger om dagen.

För barn mellan ett och tio år är dosen av Otrivin 1 sprejning med styrkan 0,5 milligram per milliliter i varje näsborre, 2-3 gånger om dagen.

En vanlig dosering av Otrivin Menthol för vuxna och barn över 12 år är 1 sprejning i varje näsborre, vid behov 2-3 gånger om dagen.

Viktigt

Man bör inte använda medicinen i mer än tio dagar i följd. Använder man medicinen under en längre tid ökar risken för att man ska få nästäppa så fort man avbryter behandlingen. Det kan leda till att man hamnar i en ond cirkel och får svårt att sluta. Det gäller även om man bara tar medicinen en gång om dagen, till exempel till natten. Om man använt medicinen i tio dagar kan en tumregel vara att göra ett uppehåll på minst tio dagar innan man använder medicinen igen. Om man har långvariga besvär med nästäppa bör man kontakta en läkare.

Man ska inte ge Otrivin Menthol till barn under 12 år.

Biverkningar

En del personer som använder medicinen kan till exempel få sveda i näsan, eller så kan nässlemhinnan bli irriterad eller torr.

Graviditet och amning

All erfarenhet visar att det är ofarligt att använda nässprejer som innehåller xylometazolin när man är gravid och när man ammar.

Om man har nästäppa en längre tid under graviditeten bör man rådfråga sin barnmorska.

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämne

Det finns andra läkemedel som innehåller xylometazolin eller liknande ämnen, som till exempel oximetazolin. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera mediciner som innehåller samma eller liknande verksamma ämnen, eftersom man då kan få i sig för mycket.

Exempel på andra läkemedel som innehåller xylometazolin är

  • Nasoferm
  • Olynth
  • Otrivin Comp (innehåller även ipratropium, som motverkar rinnsnuva)
  • Teppzin
  • Xylometazolin Apofri.

Exempel på läkemedel som innehåller oximetazolin är

  • Nasin
  • Nezeril
  • Vicks Sinex.

 

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när du använder läkemedlet.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats 

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Senast uppdaterad:

19 mars 2013 17:11

Skribent:

1177.se

Granskare:

Göran Umefjord, läkare, specialist i allmänmedicin, Sundsvalls sjukhus Åsa Schelin,farmaceut, 1177 Vårdguiden

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Kategorier

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...