www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
2 900 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Ovesterin

Läkemedelsinformation

Vad är Ovesterin?

Ovesterin är ett läkemedel som används för att lindra klimakteriebesvär i underlivet, till exempel klåda, sveda och smärta.

Det verksamma ämnet i medicinen är östriol, som är ett kvinnligt könshormon som finns naturligt i kroppen. Det tillhör en grupp hormoner som kallas östrogener. Östriol är ett svagt östrogen.

Recept och högkostnadsskydd

Ovesterin finns som vaginalkräm och vagitorier. Man kan köpa medicinen receptfritt.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel när den skrivs ut på recept. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Under klimakteriet, även kallat övergångsåldern, sker en gradvis förändring av hormonbalansen i kroppen. Mängden östrogen minskar och stannar på en konstant låg nivå ungefär fem år efter den sista mensen. Brist på östrogen kan även förekomma hos yngre kvinnor, till exempel i samband med amning, om man använder p-spruta eller om äggstockarna inte fungerar som de ska. När mängden östrogen minskar blir slemhinnorna i underlivet torra och sköra. Det kan leda till besvär som sveda och klåda. Det kan också göra ont vid samlag.

Östrogenet i medicinen ersätter det östrogen som kroppen inte längre tillverkar. Medicinen stärker slemhinnan i slidan och lindrar besvären. Behandlingen kan också stärka slemhinnan i urinröret och minska risken för urinvägsinfektioner. Ibland kan Ovesterin användas tillsammans med annan östrogenbehandling, till exempel tabletter eller plåster.

Eftersom Ovesterin innehåller en låg dos östrogen och verkar direkt i underlivet påverkas inte resten av kroppen. Därför är risken för biverkningar liten.

Besvären minskar vanligtvis redan inom en månad. Om man inte tycker att man blivit hjälpt av medicinen efter 3-4 veckor bör man kontakta sin läkare.

Hur tar man medicinen?

Vaginalkrämen förs in i slidan med hjälp av en doseringsspruta. I förpackningen finns ett informationsblad med bilder som beskriver hur man ska använda doseringssprutan.

Vagitoriet förs in i slidan med ett finger.

Det är viktigt att medicinen förs in djupt i slidan så att den inte bara hamnar i slidöppningen. Det är bra att använda medicinen på kvällen när man går och lägger sig så att den stannar kvar i slidan och inte rinner ut. Det kan också vara bra att använda trosskydd eftersom ett visst överskott kan rinna ut.

Man ska inte använda både vaginalkräm och vagitorier samtidigt.

Dosering

Det är viktigt att följa doseringsanvisningarna. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar. Om läkemedlet är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Då ska man följa de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. Annars ska man följa de anvisningar om dosering som står på förpackningen eller informationsbladet som finns i förpackningen, den så kallade bipacksedeln.

Man brukar börja behandlingen med 1 vagitorium eller 1 dos vaginalkräm dagligen. Den mängd vaginalkräm som motsvarar en dos är markerad i doseringssprutan som följer med förpackningen. Efter 2-3 veckor minskar man dosen till 1 vagitorium eller 1 dos kräm 2 gånger i veckan.

Överbliven medicin ska lämnas in till ett apotek för att undvika att det verksamma ämnet sprids i naturen.

Viktigt

Om man får blödningar när man använder läkemedlet ska man kontakta läkare för att göra en undersökning.

Biverkningar

Det är ovanligt att man får biverkningar av medicinen.

I början av behandlingen när slemhinnan i underlivet är skör och känslig kan en del personer uppleva att det svider och känns obehagligt när man använder medicinen. Dessa besvär brukar minska inom ett par veckor när slemhinnan blivit starkare.

Om man tycker att det är besvärligt att föra in vagitorierna eller doseringssprutan bör man diskutera det med läkaren.

Graviditet och amning

Man ska inte använda Ovesterin om man är gravid eller ammar. Om man blir gravid när man använder Ovesterin ska man avbryta behandligen och kontakta läkare.Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämne

Det finns andra läkemedel som innehåller östrogen. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera mediciner som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket av ämnet.

Läkemedel mot klimakteriebesvär som värmevallningar och svettningar, i form av exempelvis tabletter eller plåster, innehåller östrogen. Men när man använder sådana östrogenläkemedel kan man ibland även behöva behandling med östrogen direkt i slidan.

Även p-piller innehåller östrogen men dessa används oftast inte under samma period i livet som Ovesterin.

Exempel på andra läkemedel som innehåller östrogen och används direkt i underlivet är

  • Oestring
  • Vagifem.

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur man ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om man är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när man använder läkemedlet.

När man köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Man kan till exempel läsa mer om mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Man kan söka bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats. 

Rapportera biverkningar

Man kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att man tror att biverkningen beror på läkemedlet, man behöver inte vara säker. Man kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där kan man fylla i ett elektroniskt formulär eller skriva ut en blankett och skicka in.

Senast uppdaterad:

27 februari 2012 14:16

Granskare:

Britth-Marie Landgren, gynekolog, Huddinge sjukhus

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...