www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
3 000 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Oxascand

Läkemedelsinformation

Vad är Oxascand?

Oxascand är ett läkemedel som används vid behandling av ångest och oro. Medicinen kan också användas vid sömnbesvär, som ofta beror på oro och spänning som gör att man har svårt att slappna av.

Oxascand tillhör läkemedelsgruppen lugnande medel. Det verksamma ämnet är oxazepam, som är en så kallad bensodiazepin.

Recept och högkostnadsskydd

Oxascand finns som tabletter i styrkorna 5, 10, 15 och 25 milligram. Medicinen är receptbelagd.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Medicinen påverkar ett system i hjärnan som kallas för GABA-receptorsystemet. GABA är ett ämne som finns naturligt i kroppen och som har en lugnande, ångestdämpande och sömngivande verkan. Oxazepam förstärker GABAs effekt. Medicinen kan även göra att musklerna slappnar av.

Medicinen verkar vanligen inom en och en halv timme.

Hur tar man medicinen?

När medicinen används som sömnmedel är det bra att ta den cirka en timme innan man går och lägger sig. Behandlingen mot sömnbesvär bör vara tillfällig. Läkaren bedömer hur länge man behöver ta medicinen. Om sömnbesvären inte går över bör man rådgöra med läkare och mer noggrant gå igenom orsakerna till besvären.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar.

Doseringen av medicinen är olika från person till person och beror även på vilken sjukdom man behandlas för. Man kan behöva ta medicinen upp till fyra gånger om dagen. Om man är äldre kan man behöva en lägre dos, eftersom man då kan vara mer känslig för medicinen.

Viktigt

Man ska inte använda medicinen om man har andningsuppehåll under sömnen, så kallad sömnapné.

Man bör undvika alkohol när man tar medicinen. Alkohol och oxazepam kan förstärka varandras effekter. Medicinen kan tillsammans med alkohol ge kraftiga reaktioner, som till exempel förvirring eller minnesförlust.

Det finns en risk för att bli beroende av medicinen. Därför är det viktigt att följa läkarens anvisningar. Om man är eller har varit beroende av droger eller alkohol bör man ta upp det med sin läkare innan man börjar använda medicinen.

Om man har tagit medicinen under en längre tid ska man inte sluta ta den plötsligt. Då kan man drabbas av till exempel sömnbesvär, huvudvärk eller muskelbesvär. Man kan också bli orolig eller rastlös. För att undvika dessa besvär brukar dosen minskas gradvis, innan man helt slutar att ta medicinen.

Förmågan att köra bil kan påverkas av medicinen. Olika personer reagerar olika och man är själv ansvarig för att bedöma om man kan köra bil eller annat motorfordon. Detsamma gäller om man har ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet.
Läs mer: Trafikfarliga läkemedel

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Biverkningar

Vissa personer som använder medicinen kan till exempel bli dåsiga, men det brukar gå över efter några dagars behandling.

Graviditet och amning

Man bör inte använda läkemedlet när man är gravid. Det finns en risk för att fostret kan påverkas. Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid.

Man bör rådgöra med läkare om man behöver använda medicinen när man ammar. Det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken, men om man följer doseringsanvisningarna är det osannolikt att barnet påverkas.

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämne

Det finns andra läkemedel som innehåller oxazepam. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera mediciner som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket.

Exempel på läkemedel som innehåller oxazepam är Sobril.

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur man ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om man är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när man använder läkemedlet.

När man köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Man kan till exempel läsa mer om mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Man kan söka bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats. 

Rapportera biverkningar

Man kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att man tror att biverkningen beror på läkemedlet, man behöver inte vara säker. Man kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där kan man fylla i ett elektroniskt formulär eller skriva ut en blankett och skicka in.

Senast uppdaterad:

18 september 2012 15:54

Skribent:

1177.se

Granskare:

Tove Gunnarsson, läkare, specialist i psykiatri, Psykiatri Nordväst, Karolinska universitetssjukhuset, Solna Åsa Schelin,farmaceut, 1177 Vårdguiden

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...