www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
2 900 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Oxis Turbuhaler

Läkemedelsinformation

Vad är Oxis Turbuhaler?

Oxis Turbuhaler är en medicin som används för att vidga luftrören vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Det är ett så kallat beta-2-stimulerande läkemedel och det verksamma ämnet är formoterol.

Recept och högkostnadsskydd

Oxis Turbuhaler finns som pulver som man andas in genom en inhalator. Medicinen finns i två styrkor; 4,5 mikrogram per dos och 9 mikrogram per dos. Medicinen är receptbelagd.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Astma är en sjukdom som drabbar de nedre luftvägarna och som gör att passagen av luft till och från lungorna försvåras.

När man har astma drar bland annat musklerna i luftrören ihop sig. Luftrören blir trånga och det blir tungt att andas. Medicinen häver den här muskelkrampen i luftvägarna genom att stimulera särskilda mottagare, så kallade beta-2-receptorer, i luftrörens muskler. Då slappnar musklerna av och luftrören vidgas.

Vid KOL är flödet av luft genom de mindre luftvägarna i lungorna ständigt nedsatt, till skillnad från astma, där man får andnöd anfallsvis. Man blir andfådd, man kan få slemhosta och det kan väsa och pipa när man andas.

Medicinen kan lindra symtom som till exempel andnöd.

Medicinen börjar verka inom en till tre minuter och effekten varar i ungefär tolv timmar. Medicinen kallas därför för en långverkande beta-2-stimulerare.

Hur tar man medicinen?

När man andas in genom inhalatorn följer medicinen med inandningsluften ner i luftrören, där medicinen verkar.

Utförlig bruksanvisning för hur man andas in medicinen finns i informationsbladet, bipacksedeln, som följer med läkemedelsförpackningen. Det är viktigt att man följer bruksanvisningen noga för att vara säker på att andas in rätt dos. Om man känner sig osäker kan man be apotekspersonal eller sjukvårdspersonal att visa rätt inandningsteknik.

När det bara finns 20 doser kvar kan man se ett rött band i det lilla fönstret på inhalatorn. När markeringen når fönstrets nedre kant är medicinen slut. Det ljud som hörs när man skakar inhalatorn kommer inte från medicinen, utan från ett torkmedel som finns i vredet.

Vid behandling av astma bör medicinen oftast användas tillsammans med någon medicin som innehåller kortison. 

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

När man får behandling mot astmaanfall får man oftast ta medicinen regelbundet på morgonen och kanske på kvällen. Man kan också ta enstaka doser av medicinen om man får tillfälliga akuta astmabesvär.

Eftersom astma innebär en kronisk inflammation i luftvägarnas slemhinna bör man ta medicinen tillsammans med inflammationsdämpande medicin som man andas in.

Medicinen kan också användas förebyggande mot ansträngningsastma.

Inhalationspulver 4,5 mikrogram per dos:

En vanlig dosering för vuxna är 1-2 inhalationer 1 eller 2 gånger per dygn. Vuxna ska inte ta mer än 8 doser per dygn. För barn över 6 år med astma är en vanlig dosering 2 inhalationer 1-2 gånger om dagen. Barn ska inte ta fler än 4 doser per dygn.

Inhalationspulver 9,0 mikrogram per dos:

En vanlig dos för vuxna är 1 inhalation 1-2 gånger per dygn. Man ska inte ta mer än 4 doser per dygn. För barn över 6 år med astma är en vanlig dos 1 inhalation 1-2 gånger om dagen. Barn ska inte ta mer än 2 doser per dygn.

Det kan vara bra att i förväg göra upp ett schema, tillsammans med läkaren, om hur man ska göra om man skulle bli sämre. Då kan det finnas behov av att ändra doseringen.

Viktigt

Även om man efter en tids medicinering känner sig bra eller bättre ska man inte sluta med medicinen utan att fråga läkaren. Man kan då riskera att bli sämre igen.

Om sjukdomen förvärras eller om effekten av medicinen uteblir eller minskar ska man omedelbart kontakta läkare. Man kan behöva annan behandling.

Om man använder andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Graviditet och amning 

Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid. Det finns i dag inte tillräckliga kunskaper om, och i så fall hur, läkemedlet påverkar fostret.

Man bör rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken.

Biverkningar

Vissa personer som använder medicinen kan till exempel få hjärtklappning, darrningar eller huvudvärk, speciellt i början av behandlingen. De här biverkningarna brukar försvinna när man tagit medicinen en tid.

Andra läkemedel som innehåller det verksamma ämnet

Det finns andra läkemedel som innehåller formoterol. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera preparat som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket av ämnet. Exempel på läkemedel som innehåller formoterol är

  • Formatris Novolizer.

Det verksamma ämnet formoterol finns även i andra läkemedel mot astma eller KOL, i kombination med budesonid (kortison), till exempel

  • Symbicort Turbuhaler.

Det verksamma ämnet formoterol finns även i andra läkemedel mot astma i kombination med beklometason (kortison), till exempel

  • Innovair.

Det verksamma ämnet formoterol finns även i andra läkemedel mot astma i kombination med flutikason (kortison), till exempel

  • Flutiform.

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när du använder läkemedlet.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats 

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel – hur de fungerar, hur de ska användas och förvaras. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar eller andra frågor kring användning av läkemedel.

Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 20.00.

Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Senast uppdaterad:

28 maj 2013 10:24

Skribent:

1177.se

Granskare:

Helena Almer, läkare, specialist i allmänmedicin samt lung- och allergisjukdomar, Gustavsbergs vårdcentral, Värmdö Ingela Andersson, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Kategorier

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...