www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
2 900 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Pantoloc

Läkemedelsinformation

Vad är Pantoloc?

Pantoloc är ett läkemedel som minskar produktionen av magsyra.

Medicinen kan användas vid halsbränna och sura uppstötningar. Man kan även få medicinen för att behandla till exempel inflammation i matstrupen och för att läka eller förebygga sår i magsäcken och tolvfingertarmen.

Pantoloc kan även användas för att förebygga eller läka magsår som man kan få vid behandling med vissa läkemedel mot smärta och inflammation, så kallade cox-hämmare eller NSAID, till exempel Naproxen, Ipren eller Diklofenak. Sådan förebyggande medicinering är särskilt viktig om man tidigare har haft magsår.

Magsår som sitter i tolvfingertarmen beror oftast på en infektion med bakterien Helicobacter pylori och då används medicinen tillsammans med antibiotika.

Pantoloc tillhör en grupp läkemedel som kallas för protonpumpshämmare. Det verksamma ämnet är pantoprazol.

Recept och högkostnadsskydd

Pantoloc finns som enterotabletter i styrkorna 20 och 40 milligram. Medicinen är receptbelagd.

Ibland ingår medicinen i högkostnadsskyddet för läkemedel. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek vad som gäller. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

I magsäcken bildas magsaft, som hjälper till att bryta ner maten. Magsaften består bland annat av saltsyra, som gör maginnehållet surt. Den övre magmunnen är en slags ventil som tillåter att maten passerar ner till magsäcken, men förhindrar att maginnehållet backar tillbaka upp till matstrupen. Om den övre magmunnen inte kan hålla tätt kan det hända att man får upp magsaft i matstrupen. Man kan då få halsbränna, sura uppstötningar och värk eller sveda i matstrupen. Syran kan också orsaka inflammation i matstrupen. I magsäcken kan magsår uppkomma och magsår som redan finns kan få svårt att läka.

Saltsyran bildas i magens slemhinna med hjälp av så kallade protonpumpar i slemhinnans saltsyreproducerande celler, och kommer sedan ut i magsäcken. Det verksamma ämnet i medicinen, pantoprazol, hämmar dessa pumpar och då minskar produktionen av saltsyra. Det lindrar smärtan och påskyndar läkningen av magsår eller inflammation i matstrupen.

När man tar medicinen brukar symtomen lindras inom ett dygn.

Hur tar man medicinen?

Tabletterna ska sväljas hela med minst ett halvt glas vatten. De innehåller små korn, som har en hinna som inte kan lösas upp i magsäcken och som skyddar läkemedlet från att förstöras av den sura magsaften. Om tabletterna krossas eller tuggas förstörs hinnan, vilket leder till försämrad effekt av läkemedlet.

För att effekten ska bli så bra som möjligt bör läkemedlet tas en timme före måltid.

Dosering

Det är viktigt att följa doseringsanvisningarna. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar. Om läkemedlet är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Då ska man följa de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. Annars ska man följa de anvisningar om dosering som står på förpackningen eller informationsbladet som finns i förpackningen, den så kallade bipacksedeln.

Om man har halsbränna och sura uppstötningar är en vanlig dos en tablett i styrkan 20 milligram en gång om dagen.

Om man till exempel har magsår eller inflammation i matstrupen brukar man ta 40 milligram en gång om dagen i flera veckor. Vid behandling av Helicobacter pylori ska medicinen tas tillsammans med antibiotika morgon och kväll.

Om man har glömt en dos tar man nästa dos vid den vanliga tidpunkten. Man ska inte ta dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Viktigt

Om man behandlas mot magsår eller inflammation i matstrupen är det viktigt att inte avbryta behandlingen utan att fråga läkare. Det gäller även om besvären har försvunnit. Behandlingstidens längd är avgörande för att såret ska läka.

När man har tagit medicinen i två veckor eller mer och plötsligt slutar kan man ibland få ökad produktion av saltsyra. Besvär i form av halsbränna och/eller sura uppstötningar kan då uppkomma eller komma tillbaka. Om man råkar ut för detta kan man behöva minska dosen gradvis under några veckor innan man helt kan sluta med behandlingen.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Man ska inte använda Pantoloc tillsammans med:

  • vissa läkemedel mot HIV som innehåller atazanavir eller raltegravir, till exempel Reyataz och Isentress
  • vissa cancermediciner, till exempel Alkeran, Iressa och Sprycel.

Biverkningar

Det är ovanligt att man får biverkningar av medicinen.

Graviditet och amning

Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid. Det finns i dag inte tillräckliga kunskaper om, och i så fall hur, läkemedlet påverkar fostret.

Man bör rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken.

Andra läkemedel som innehåller det verksamma ämnet

Det finns flera läkemedel som innehåller pantoprazol. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera preparat som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket.

Exempel på läkemedel som innehåller pantoprazol är Pantoprazol med tillverkarens namn som tillägg, till exempel Pantoprazol Actavis.

Mer information

1177.se och läkemedelstexter

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när du använder läkemedlet.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats 

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Senast uppdaterad:

2 november 2015 15:48

Skribent:

1177.se

Granskare:

Daniel Schmidt, läkare, specialist i mag- och tarmsjukdomar, Capio S:t Görans sjukhus, Stockholm Åsa Schelin,farmaceut, 1177 Vårdguiden

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Kategorier

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...