www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
2 900 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Pergotime

Läkemedelsinformation

Vad är Pergotime?

Pergotime är ett läkemedel som används vid ofrivillig barnlöshet som beror på att kvinnans äggproduktion inte fungerar som den ska. Medicinen påverkar kvinnans äggstockar så att ägglossning sker. Det verksamma ämnet heter klomifen.

Läkemedlet bör skrivas ut av en gynekolog eller ske i samarbete med en specialist i obstetrik och gynekologi.

Recept och högkostnadsskydd

Pergotime finns som tabletter i styrkan 50 milligram. Medicinen är receptbelagd.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Det verksamma ämnet i medicinen, klomifen, gör så att det bildas mer så kallat follikelstimulerande hormon, FSH, i hypofysen i hjärnan. FSH stimulerar äggstockarna och påverkar äggblåsorna så att äggen mognar och lossnar. Om läkemedlet fungerar som det är tänkt får man vanligen ägglossning fyra till tio dagar efter den sista tabletten i en kur.

För att man ska bli gravid är det viktigt att man har samlag vid tiden kring ägglossningen. Man kan själv kontrollera att man får ägglossning med hjälp av ett ägglossningstest som man kan köpa på ett apotek.

Om man inte blir gravid får man vanligen en menstruationsblödning inom en månad efter den sista tabletten. Om man inte får någon blödning bör man göra ett graviditetstest. I de fall man haft glesa eller inga menstruationer alls innan behandlingen, kan utebliven blödning också bero på att behandlingen inte har fungerat.

Man kan få tvillingar eller fler barn, så kallad flerbörd, när man behandlas med läkemedlet. Ungefär en av tio kvinnor som blivit gravida efter att ha använt Pergotime får fler än ett barn. I vanliga fall föds tvillingar vid ungefär en av hundra förlossningar.

Hur tar man medicinen?

Tabletterna är känsliga för ljus och ska därför förvaras i originalförpackningen.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa den, av läkaren, ordinerade doseringen. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar.

Pergotime tas som en kur på 5 dagar. Om det inte fungerar den första gången kan man behöva en ny kur.

Under den första kuren tar man 1 tablett om dagen. Oftast påbörjar man behandlingen på den femte menstruationsdagen.

Det finns ett blodprov som i efterhand visar om behandlingen har fungerat och att man har haft ägglossning. Ibland får man också gå igenom en ultraljudskontroll för att se hur många äggblåsor som har mognat.

Om man inte får ägglossning efter den första kuren kan man gå igenom en ny kur. Då tar man vanligen 2 tabletter om dagen i 5 dagar. Om man får ägglossning efter den första kuren, men inte blir gravid, kan man också gå igenom en ny kur. Men då behöver inte dosen ökas utan man kan fortsätta ta en 1 tablett om dagen.

Det måste gå minst en månad mellan kurerna och man bör inte ta mer än tre kurer i följd. Om man inte blir gravid efter tre kurer kan man behöva någon annan typ av behandling.

Viktigt

Innan man börjar ta medicinen är det viktigt att partnern har gjort ett spermaprov som visat att spermiernas antal och simförmåga är normal.

Om magen blir väldigt svullen och öm bör man ta kontakt med sin läkare för en kontroll. Orsaken kan vara att alltför många äggblåsor har bildats.

Man ska inte använda Pergotime om man har någon leversjukdom, onormala blödningar från underlivet, livmodercancer eller ovarialcysta. Därför är det viktigt att läkaren har gjort en ultraljudsundersökning innan man börjar ta läkemedlet. Man bör även göra ett graviditetstest.

Förmågan att köra bil kan påverkas av medicinen. Olika personer reagerar olika och man är själv ansvarig för att bedöma om man kan köra bil eller annat motorfordon. Detsamma gäller om man har ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet.
Läs mer: Trafikfarliga läkemedel

 
Biverkningar

Ungefär en till två kvinnor av tio som behandlas med Pergotime drabbas av biverkningar. Vissa kan till exempel få huvudvärk, yrsel, värmevallningar eller ömmande bröst. En del kan få problem som oro, sömnlöshet eller synstörningar.

Ibland kan äggstockarna överreagera på behandlingen så att för många äggblåsor bildas och äggstockarna svullnar. Det kan orsaka smärtor i magen och uppspänd buk och då ska man kontakta läkare.

Graviditet och amning

Man ska inte använda läkemedlet när man är gravid. Det finns en liten risk för att fostret kan påverkas. Man ska rådgöra med läkare om man har använt läkemedlet när man är gravid.

Man ska inte använda läkemedlet när man ammar.

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när du använder läkemedlet.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats 

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel – hur de fungerar, hur de ska användas och förvaras. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar eller andra frågor kring användning av läkemedel.

Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 20.00.

Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Senast uppdaterad:

17 maj 2016 16:11

Skribent:

1177.se

Granskare:

Ingela Andersson, farmaceut, 1177 Vårdguiden Marie Bixo, gynekolog och förlossningsläkare, Södersjukhuset, Stockholm.

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Kategorier

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...