www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
3 000 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Plavix

Läkemedelsinformation

Vad är Plavix?

Plavix är ett läkemedel som används om man får blodpropp i hjärtat, det vill säga hjärtinfarkt. Medicinen används också förebyggande om man har kärlkrampsbesvär eller andra hjärtsjukdomar som ökar risken för att blodproppar ska bildas.

Plavix används även för att förebygga blodproppar i hjärnan och i andra åderförkalkade blodkärl.

Läkemedlet kan användas tillsammans med acetylsalicylsyra i låg dos.

Medicinen tillhör gruppen trombocytaggregationshämmare, som även kallas trombocythämmare. Den innehåller det verksamma ämnet klopidogrel.

Recept och högkostnadsskydd

Plavix finns som tabletter i styrkorna 75 och 300 milligram. Medicinen är receptbelagd.

Plavix i styrkan 75 milligram ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen?

Risken för hjärtinfarkt eller blodpropp i hjärnan kan delvis förebyggas med blodtrycksbehandling och proppförebyggande läkemedel.

Det verksamma ämnet i medicinen, klopidogrel, förhindrar att blodplättarna, trombocyterna, klumpar ihop sig och bildar blodproppar.

Hur tar man medicinen?

Man kan ta medicinen med eller utan mat.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar.

En vanlig dos är 1 tablett på 75 milligram om dagen. Man ska ta medicinen vid ungefär samma tidpunkt varje dag. Vissa personer kan få en högre dos i början av behandlingen.

Medicinen används vanligen under en begränsad tid, från några dagar upp till tolv månader.

Om man har glömt att ta medicinen när man brukar och man kommer på det innan det gått 12 timmar tar man medicinen direkt. Om det har gått mer än 12 timmar sedan man skulle tagit medicinen hoppar man över den glömda dosen och tar medicinen som vanligt nästa dag. Man ska inte ta någon extra dos.

Viktigt

Man ska inte använda medicinen om man har en allvarlig leversjukdom eller om man har någon blödning, till exempel magsår.

Man bör informera sin läkare eller tandläkare om att man använder Plavix minst en vecka innan en planerad operation eller tandbehandling. Det kan ta längre tid än normalt att stoppa en blödning om man använder medicinen.

Om man får någon form av ovanlig blödning eller röda, kliande fläckar under behandlingstiden bör man omedelbart berätta det för sin läkare.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Plavix ska normalt inte användas samtidigt med läkemedel som innehåller warfarin, till exempel Waran, som är ett kraftigare blodförtunnande medel.

Man ska inte heller använda Plavix tillsammans med vissa läkemedel mot magbesvär eftersom effekten av Plavix då kan minska. Detta gäller läkemedel som innehåller:

  • omeprazol, till exempel Losec
  • esomeprazol, till exempel Nexium
  • rabeprazol, till exempel Pariet.

Man bör inte använda Plavix samtidigt med läkemedel mot smärta och inflammation, så kallade NSAID eller cox-hämmare, utan att först ha rådgjort med läkare. Exempel på cox-hämmare är

  • diklofenak, till exempel i Voltaren
  • ibuprofen, till exempel i Ipren
  • naproxen, till exempel i Naprosyn.

Biverkningar

En del personer som använder medicinen kan få blödningar, som näsblod, blåmärken eller blödningar från magen eller tarmen. Andra kan få magbesvär, till exempel ont i magen eller diarré.

Om man skär eller skadar sig kan det ta längre tid än vanligt för blödningen att sluta. Detta har normalt ingen betydelse vid mindre skärsår och skador, till exempel om man skär sig vid rakning.

Graviditet och amning

Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid. Det finns i dag inte tillräckliga kunskaper om, och i så fall hur, läkemedlet påverkar fostret.

Man bör rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken.

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämne

Det finns andra läkemedel som innehåller klopidogrel. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera mediciner som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket.

Exempel på läkemedel som innehåller det verksamma ämnet är Clopidogrel eller Klopidogrel med tillverkarens namn som tillägg, till exempel Clopidogrel Krka.

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur man ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om man är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när man använder läkemedlet.

När man köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Man kan till exempel läsa mer om mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Man kan söka bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats. 

Rapportera biverkningar

Man kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att man tror att biverkningen beror på läkemedlet, man behöver inte vara säker. Man kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där kan man fylla i ett elektroniskt formulär eller skriva ut en blankett och skicka in.

Senast uppdaterad:

27 juni 2012 16:35

Skribent:

1177.se

Granskare:

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...