www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
2 900 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Pred-Clysma

Läkemedelsinformation

Pred-Clysma är avregistrerat och kan inte längre köpas.

Vad är Pred-Clysma?

Pred-Clysma är ett läkemedel som används när man har en inflammatorisk tarmsjukdom i ändtarmen, så kallad ulcerös prokit. Pred-Clysma används även vid behandling av ulcerös kolit, som också är en inflammatorisk tarmsjukdom.

Medicinen innehåller det verksamma ämnet prednisolon som är ett slags kortisonläkemedel.

Recept och högkostnadsskydd

Pred-Clysma finns som rektallösning som man sprutar in i ändtarmen. Medicinen är receptbelagd.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Medicinen är inflammationshämmande.

Vid ulcerös kolit och ulcerös proktit minskar medicinen inflammationen i tarmens slemhinna. Då minskar de diarréer som sjukdomen orsakar.

Medicinen har snabb effekt när man har akuta besvär, men verkar inte förebyggande. Man ska därför bara ta den i kortare kurer.

Hur tar man medicinen?

Pred-Clysma rektalsuspension består av en behållare med en pip. Pipen förs in i ändtarmen. Man kan smörja lite salva, till exempel vaselin på behållarens pip, så går det lättare att föra in den.

Man ligger ner, helst på vänster sida, med lätt böjda knän och för in pipen i ändtarmen, trycker ihop behållaren så att den töms helt. Man drar sedan ut pipen men släpper inte greppet om behållaren. När behållaren hålls ihoptryckt förhindras att medicinen sugs tillbaka in i behållaren.

Medicinen tas helst på kvällen. Det är bra om man kan ligga kvar i några minuter när man tagit medicinen så att medicinen inte rinner ut och för att minska behovet av att tömma tarmen. För att medicinen ska verka på bästa möjliga sätt bör man undvika att tömma tarmen så länge som möjligt, helst hela natten.

Läkemedlet är ljuskänsligt och bör därför förvaras i kartongen.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar.

Doseringen av medicinen varierar från person till person och beror på hur svåra besvär man har.

En vanlig dosering för vuxna är att man tar hela innehållet i en behållare en gång om dagen.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Biverkningar

Det är ovanligt att man får biverkningar av medicinen, men en del personer som använder den kan bli illamående.

Graviditet och amning

Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid.
Det finns en risk för att fostret kan påverkas.

Man kan använda medicinen när man ammar trots att det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken. Om man följer doseringsanvisningarna är det inte sannolikt att barnet påverkas.

Andra läkemedel som innehåller kortison

Det finns andra läkemedel som innehåller kortison. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera mediciner som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket av ämnet.
Exempel på andra kortisonpreparat är

  • Budenofalk med tillverkarens namn som tillägg, till exempel Budenofalk Meda
  • Colifoam
  • Prednisolon med tillverkarens namn som tillägg, till exempel Prednisolon Pfizer
  • Entocort.

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när du använder läkemedlet.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats 

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Senast uppdaterad:

21 februari 2012 12:45

Granskare:

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...