www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
2 900 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Primperan

Läkemedelsinformation

Vad är Primperan?

Primperan är ett läkemedel som används mot illamående och kräkningar, till exempel i samband med migrän och cellgiftsbehandling. Medicinen innehåller det verksamma ämnet metoklopramid.

Recept och högkostnadsskydd

Primperan finns som tabletter i styrkan 10 milligram och som injektionsvätska, som man får i form av dropp på sjukhus. Medicinen är receptbelagd.

Ibland ingår medicinen i högkostnadsskyddet för läkemedel. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek vad som gäller. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Det verksamma ämnet i medicinen, metoklopramid, motverkar illamående och kräkningar genom att påverka hjärnans kräkcentrum. Medicinen förbättrar också mag-tarmkanalens rörelser genom att samordna sammandragningarna mellan magsäcken och tarmarna.

Hur tar man medicinen?

Om man har problem med sura uppstötningar eller nedsatt rörlighet i mag-tarmkanalen kan det vara bra att ta Primperan tablett före maten eller till natten.

Man ska inte använda medicinen längre än 5 dagar i rad.

Medicinen rekommenderas inte till barn och ungdomar.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar.

En vanlig dos mot illamående och kräkningar för vuxna är 1 tablett 1-3 gånger per dygn. Man ska inte ta mer än 30 milligram per dygn.

Viktigt

Man bör inte dricka alkohol tillsammans med medicinen. Alkohol kan förstärka en del av läkemedlets effekt och därmed öka risken för biverkningar.

Man ska inte använda medicinen om man tidigare har haft ofrivilliga muskelryckningar, så kallad tardiv dyskinesi, eller om man har haft hinder eller blödningar i mag-tarmkanalen.

Primperan ska inte användas om man har epilepsi, Parkinsons sjukdom eller tumör i binjuren.

Förmågan att köra bil kan påverkas av medicinen. Olika personer reagerar olika och man är själv ansvarig för att bedöma om man kan köra bil eller annat motorfordon. Detsamma gäller om man har ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet.
Läs mer: Trafikfarliga läkemedel

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Man ska undvika att ta Primperan tillsammans med:

  • Läkemedel som innehåller atovakvon, till exempel Wellvone, som används mot malaria och en viss typ av lunginflammation.
  • Mediciner mot Parkinsons sjukdom som innehåller till exempel apomorfin, bromokriptin, kabergolin, levodopa, pramipexol, ropinirol och rotigotin. Vissa av dessa mediciner kan även användas vid andra sjukdomar.
  • Läkemedel mot depression som tillhör läkemedelsgruppen SSRI.

Biverkningar

En del personer som använder medicinen kan till exempel bli trötta eller kraftlösa. Andra kan få diarré eller allergiska reaktioner. Man kan få mjölkavsöndring från brösten och män kan få förstoring av bröstkörtlarna. Man kan också få svårt att sitta stilla, få onormala muskelspänningar eller onormala rörelser av huvud och hals, vilket är vanligast hos barn och ungdomar.

Graviditet och amning

Man bör inte använda läkemedlet när man är gravid, särskilt inte under de tre sista månaderna av graviditeten. Det finns en risk för att fostret kan påverkas. Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid.

Man bör undvika läkemedlet när man ammar. Det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken och kan påverka barnet. Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man ammar.

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämne

Det finns fler läkemedel som innehåller metoklopramid. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera mediciner som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket.

Exempel på andra läkemedel som innehåller metoklopramid är:

  • Metoclopramide Orifarm
  • Metoklopramid Alternova.

Mer information

1177.se och läkemedelstexter

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när du använder läkemedlet.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats 

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Senast uppdaterad:

3 november 2015 13:42

Skribent:

1177.se

Granskare:

Elisabet Waldenlind, läkare, specialist i nervsystemets sjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge. Ingela Andersson, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Kategorier

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...