www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
2 900 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Prioderm

Läkemedelsinformation

Vad är Prioderm?

Prioderm är ett läkemedel mot huvudlöss och flatlöss. Det verksamma ämnet är malation.

Recept och högkostnadsskydd

Prioderm finns som lösning. Medicinen kan köpas receptfritt.

Medicinen ingår inte i högkostnadsskyddet för läkemedel. Det innebär att man betalar hela kostnaden själv.

Så här fungerar medicinen

Medicinen verkar som ett dödande nervgift på lössen. Äggen dödas däremot inte omedelbart, men larverna i äggen försvagas så att äggen får svårare att kläckas. Lössen kan leva upp till några timmar efter behandlingen.

Hur använder man medicinen?

Det är viktigt att följa bruksanvisningen noggrant. Om behandlingen inte görs på ett riktigt sätt finns risk för att några av lössen överlever och utvecklar motståndskraft mot medicinen.

Lösningen används i torrt hår. Man gnider in lösningen i håret till det är väl genomfuktat och låter lösningen vara kvar i 12 timmar innan man tvättar håret.

Det kan vara bra att veta att det kan fortsätta klia några dagar efter det att man har avslutat behandlingen. Det är också bra att känna till att lusäggen sitter kvar i håret, trots att behandlingen har fungerat. Äggen kan tas bort för hand, kammas eller klippas bort.

Dosering

Det är viktigt att följa doseringsanvisningarna. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar. Om läkemedlet är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Då ska man följa de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. Annars ska man följa de anvisningar om dosering som står på förpackningen eller informationsbladet som finns i förpackningen, den så kallade bipacksedeln.

Man använder cirka 25 milliliter av lösningen.

Man ska göra två behandlingar med en veckas mellanrum. Då har de ägg som eventuellt överlevt hunnit kläckas, och en ny behandling tar död på de nykläckta lössen. Det är viktigt att man använder tillräckligt mycket medel och att det sitter i håret under så lång tid som det står i bruksanvisningen.

Viktigt

Om en person i en familj fått huvudlöss bör hela familjen finkammas med luskam. De personer som har huvudlöss bör helst behandlas samtidigt för att minska risken att bli smittad igen. Men det är bara de personer som har levande huvudlöss eller ägg intill hårbotten som ska behandlas. Det finns annars en risk för att lössen ska bli motståndskraftiga mot medicinen.

Om man använder medicinen mot flatlöss, bör även alla som man har haft närmare kroppskontakt med behandlas. Anledningen är att flatlöss är svårare att upptäcka.

Om man hittar levande löss i håret precis efter att man använt medicinen, behöver det inte betyda att behandlingen inte har fungerat. Det tar lite tid innan alla löss dör. Därför bör man vänta tills nästa dag innan man kontrollerar om behandlingen fungerat. Om man då hittar levande löss bör man upprepa behandlingen. Om man däremot hittar fullvuxna löss i håret efter ett par dagar så har man förmodligen blivit smittad igen.

Om behandlingen misslyckats beror det för det mesta på att man inte följt anvisningarna tillräckligt noga eller att man har blivit smittad på nytt. I vissa fall kan det också bero på att lössen blivit motståndskraftiga mot medlet. Då bör man använda ett annat lusmedel.

Man bör undvika att få lösningen i ögonen. Om man skulle få det i ögonen av misstag så ska man genast skölja med vatten. Det finns ett ämne i lösningen som kan reta känsliga luftvägar.

Prioderm bör inte användas på barn under två år utan att en läkare rekommenderat det.

Biverkningar

Det är ovanligt att man får biverkningar av medicinen.

Graviditet och amning

Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid. Det finns i dag inte tillräckliga kunskaper om, och i så fall hur, läkemedlet påverkar fostret.

Man bör rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken.

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när du använder läkemedlet.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats 

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Senast uppdaterad:

14 augusti 2012 09:25

Skribent:

1177.se

Granskare:

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Kategorier

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...