www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
3 000 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Pronaxen

Läkemedelsinformation

Vad är Pronaxen?

Pronaxen är ett läkemedel som lindrar smärta, dämpar inflammation och sänker feber. Medicinen används för att behandla smärta och inflammation vid reumatiska sjukdomar. Medicinen kan också användas för att lindra tillfällig smärta, till exempel mensvärk, huvudvärk, tandvärk och migrän. Den kan också användas vid feber i samband med infektion, till exempel förkylning. Feber är ett av kroppens sätt att bekämpa infektioner och därför behöver man inte alltid ta medicinen om man bara har lätt eller måttlig feber.

Medicinen tillhör en grupp läkemedel som kallas för cox-hämmare, även kallade NSAID. Det verksamma ämnet i medicinen är naproxen.

Recept och högkostnadsskydd

Pronaxen finns som stolpiller i styrkan 500 mg samt som tabletter i styrkorna 250 milligram och 500 milligram. Stolpillren och tabletterna på 500 mg är receptbelagda medan små förpackningar av tabletterna på 250 mg kan köpas receptfritt.

En del förpackningar av medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel när de skrivs ut på recept. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

De förpackningar som kan köpas receptfritt ingår inte i högkostnadsskyddet även om de skrivs ut på recept. Det innebär att man betalar hela kostnaden själv.

Så här fungerar medicinen

Det verksamma ämnet i medicinen hämmar ett ämne i kroppen som kallas cyklooxygenas, cox. När cox hämmas minskar även bildningen av prostaglandiner, som är ämnen som kan framkalla smärta och inflammation. Det leder till att både smärta och inflammation dämpas. Medicinen sänker febern genom att påverka det område i hjärnan som reglerar temperaturen.

Hur tar man medicinen?

Tabletterna sväljer man med vätska.

Stolpillret ska föras in i ändtarmen, helst med den trubbiga änden först. Om man doppar stolpillret hastigt i ljummet vatten, så går det lättare att föra in.

Om man använder medicinen mot migrän är det viktigt att man tar den vid de allra första tecknen på att man ska få en migränattack. Även vid mensvärk bör man ta medicinen så snabbt som möjligt när man känner att besvären är på väg.

Dosering

Det är viktigt att följa doseringsanvisningarna. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar. Om läkemedlet är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Då ska man följa de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. Annars ska man följa de anvisningar om dosering som står på förpackningen eller informationsbladet som finns i förpackningen, den så kallade bipacksedeln.

Doseringen varierar från person till person och beroende på varför man tar medicinen.

En vanlig dos för vuxna vid reumatiska sjukdomar och akut smärta är 250-500 milligram morgon och kväll. Oftast ska man inte ta mer än 1000 milligram per dygn.

Vid migrän är 750 milligram en vanlig dos i början av ett anfall och därefter 250 milligram vid behov. Man får inte ta mer än 1250 milligram under det första dygnet, därefter högst 1000 milligram per dygn.

Om man har mensvärk en en vanlig dosering 250-500 milligram när det behövs, men inte mer än 1250 milligram under det första dygnet, därefter högst 1000 milligram per dygn.

En vanlig dos för barn över fem år som har någon reumatisk sjukdom är 1/2 tablett i styrkan 250 milligram morgon och kväll. Dosen för barn som väger mer än 50 kilo är samma som för vuxna.

Viktigt

Man ska inte använda medicinen om man tidigare har fått astma eller allergiska besvär av acetylsalicylsyra eller av andra cox-hämmare mot smärta och inflammation.

Om man har eller har haft vissa sjukdomar ska man rådgöra med läkare innan man tar medicinen. Det gäller till exempel ökad risk för blödning, magsår, hjärtsvikt, inflammatorisk tarmsjukdom eller någon njur- eller leversjukdom.

Man ska rådgöra med läkare om man har astma. Medicinen kan ge en kraftig överkänslighetsreaktion med nässelutslag, rinnsnuva eller andningsbesvär. Sådana reaktioner är vanligare bland personer som har astma.

Man ska också rådgöra med läkare om man har hjärtproblem eller tidigare har haft stroke eller om man har en ökad risk för dessa tillstånd på grund av blodtryckssjukdom, diabetes eller livsstil (till exempel om man röker eller inte motionerar regelbundet). Det kan finnas en ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke vid användning av medicinen. Risken är större om man använder höga doser av medicinen under lång tid.

Man bör inte använda medicinen i samband med vattkoppor eftersom den då kan öka risken för ovanliga, men allvarliga, följdinfektioner.

Man ska inte använda stolpillren om man har haft ändtarmsinflammation eller nyligen haft blödning från ändtarmen.

Medicinen kan tillfälligt minska kvinnors möjligheter att bli gravida.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Eftersom medicinen gör att man blöder lättare bör man inte använda den om man behandlas med blodförtunnande läkemedel, till exempel warfarin som finns i medicinen Waran.

Man ska rådgöra med läkare innan man tar medicinen om man använder vissa mediciner mot till exempel högt blodtryck eller hjärtsvikt och om man använder mediciner mot depression som kallas SSRI.

Man ska inte ta Pronaxen tillsammans med andra smärtlindrande läkemedel utan att först ha talat med läkare eller apotekspersonal. Många värkmediciner liknar varandra, och det gör att den totala dosen kan bli för hög. En för hög dos ökar risken för biverkningar och kan till och med vara farligt.

Biverkningar

En del personer som använder medicinen kan få magbesvär som till exempel illamående, ont i magen eller diarré. Medicinen kan också öka risken för magsår. Andra kan till exempel få ont i huvudet, känna sig dåsiga eller yra, bli törstiga, svettas eller få hjärtklappning. Vissa kan få inflammation i munnen, hudutslag, öronsusningar, påverkan på synen eller ansamling av vätska i kroppen.

Om man använder stolpiller kan man även få irritation i ändtarmen.

Äldre personer får lättare biverkningar av cox-hämmare. Detta gäller särskilt allvarliga symtom från magen som magblödningar.

I sällsynta fall har allvarliga hudreaktioner inträffat efter användning av cox-hämmare. Om man får hudutslag eller skador på slemhinnorna ska man genast avbryta behandlingen och kontakta läkare.

Graviditet och amning

Under de första sex månaderna av graviditeten bör man inte använda medicinen utan att ha rådgjort med läkare. Det finns en risk för att fostret kan påverkas. Under graviditetens sista tre månader ska man inte använda medicinen alls.

Man kan använda medicinen när man ammar trots att det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken. Om man följer de doseringsanvisningar som följer med läkemedelsförpackningen är det ytterst osannolikt att barnet påverkas.

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämne

Det finns fler läkemedel som innehåller naproxen. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera mediciner som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket. Exempel på andra läkemedel som innehåller naproxen är:

  • Eox
  • Naprosyn Entero
  • Naproxen med tillverkarens namn som tillägg, till exempel Naproxen Bluefish och Naproxen Mylan.


 

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när du använder läkemedlet.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats 

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Senast uppdaterad:

14 maj 2012 16:03

Granskare:

Per Magnusson, läkare, specialist i allmänmedicin, Järpen

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Kategorier

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...