www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
3 000 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Pulmicort och Pulmicort Turbuhaler

Läkemedelsinformation

Vad är Pulmicort och Pulmicort Turbuhaler?

Pulmicort och Pulmicort Turbuhaler är läkemedel som dämpar och förhindrar inflammation i luftvägarna vid astma.

Medicinerna tillhör en läkemedelsgrupp som kallas för glukokortikoider, men kallas oftast bara steroider eller kortisonläkemedel. Det verksamma ämnet är budesonid.

Recept och högkostnadsskydd

Pulmicort Turbuhaler finns som pulver som man andas in genom en inhalator. Den finns i tre styrkor; 100 mikrogram per dos, 200 mikrogram per dos och 400 mikrogram per dos.

Pulmicort finns som inhalationsvätska för användning i en särskild inandningsapparat, en så kallad nebulisator. För att man ska andas in rätt dos är det viktigt att man följer bruksanvisningen för hur man ska inhalera. Sjukvårdspersonal instruerar om detta.

Medicinen är receptbelagd.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Astma är en sjukdom som innebär att man har en inflammation i luftvägarna. Det gör att man får besvär med lättretliga luftrör, hosta, slem och svullna slemhinnor. Då blir luftrören trånga. Inflammationen gör också att musklerna i luftrören blir tjockare och lätt drar ihop sig.

Kortison dämpar inflammationen och läker irriterad vävnad. För de allra flesta med astma är det bra att andas in kortison regelbundet. Många kan då leva i stort sett som vanligt.

Kortison botar inte astma, men det dämpar inflammationen och sjukdomen lugnar sig oftast avsevärt. Man kan använda kortisonläkemedel dagligen under flera år, utan att effekten mattas av.

Kortison som man andas in har inte någon snabb verkan utan ska tas varje dag under en längre period för att ge effekt. Efter en enstaka dos kan effekt förväntas efter ett par timmar men det kan dröja några veckor innan man får full effekt av behandlingen.

Hur tar man medicinen?

Man ska använda medicinen regelbundet, det vill säga varje dag, även om man inte har några besvär av sin astma. Om man har glömt att ta en dos ska man ta nästa dos som vanligt.

Pulmicort inhalationsvätska

Man kan bara andas in medicinen med hjälp av en så kallad nebulisator. Med hjälp av övertryck och speciella ventiler finfördelas vätskan till mycket små droppar. När man andas in dropparna följer medicinen med inandningsluften ner i luftrören, där den verkar.

För att man ska andas in rätt dos är det viktigt att man följer bruksanvisningen för hur man ska inhalera. Sjukvårdspersonal instruerar om detta.

När man andas in medicinen är det viktigt att man andas med jämna och lugna andetag genom nebulisatorns munstycke. Barn kan använda en ansiktsmask för att göra det lättare att klara av inandningen. Det är viktigt att masken sluter tätt.

Endosbehållarna är hållbara i 3 månader efter att man öppnat innerförpackningen. Efter att man hällt lösningen i nebulisatorn är den hållbar i 12 timmar.

Endosbehållarna ska skyddas mot direkt solljus. Oöppnade endosbehållare ska förvaras i innerförpackningen.

Pulmicort Turbuhaler

När man andas in genom inhalatorn följer medicinen med inandningsluften ner i luftrören, där medicinen verkar. Utförlig bruksanvisning för hur man andas in medicinen finns i informationsbladet, bipacksedeln, som följer med läkemedelsförpackningen. Det är viktigt att man följer bruksanvisningen noga för att vara säker på att andas in rätt dos. Om man känner sig osäker kan man be apotekspersonal eller sjukvårdspersonal att visa rätt inandningsteknik.

Det är inte säkert att man märker att man andas in läkemedlet eftersom man andas in så lite medicin varje gång. Men om man följer bruksanvisningen i bipacksedeln så kan man ändå vara säker på att man har fått i sig hela dosen.

När det bara finns 20 doser kvar kan man se ett rött band i det lilla fönstret på inhalatorn. När markeringen når fönstrets nedre kant är medicinen slut. Det ljud som hörs när man skakar inhalatorn kommer inte från medicinen, utan från ett torkmedel som finns i vredet.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar.

Pulmicort Turbuhaler

Doseringen av medicinen varierar från person till person. En vanlig dosering är 2-4 inhalationer per dygn.

Det kan vara bra att i förväg göra upp ett schema, tillsammans med läkaren, om hur man ska göra om man skulle bli sämre. Då kan det finnas behov av att ändra doseringen.

Pulmicort inhalationsvätska

Doseringen av medicinen varierar från person till person.

En vanlig inandningsdos för barn från 6 månader är 0,25-2 mg per dygn och för vuxna 0,5 - 4 mg per dygn. På sjukhus kan man få högre dos.

Viktigt

Vid en akut astmaattack ska man använda en snabbverkande luftrörsvidgande astmamedicin.

Om astman förvärras ska man kontakta läkare. Det kan betyda att doseringen behöver ändras eller att man behöver en annan behandling.

Det är bra att skölja munnen med lite vatten precis när man andats in medicinen. Då minskar risken för att man ska få svamp i munnen eller i svalget.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Man ska inte använda vissa mediciner mot svampinfektioner samtidigt med Pulmicort utan att först rådgöra med läkare.

Biverkningar

En del personer som använder medicinen kan till exempel få hosta eller känna sig hesa och irriterade i halsen. Andra kan få en svampinfektion i munnen eller i svalget, men man kan undvika detta om man sköljer munnen med lite vatten efter varje inhalation.

Graviditet och amning

Man kan använda medicinen när man är gravid. Men man ska ändå rådgöra med läkare eftersom man kan bli sämre i sin astma och då kan behandlingen behöva justeras.

Man bör rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken.

Andra läkemedel som innehåller det verksamma ämnet

Det finns andra läkemedel för inandning som innehåller budesonid. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera preparat som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket. Exempel på läkemedel för inandning som innehåller budesonid är

  • Symbicort Turbuhaler, som även innehåller beta-2-stimuleraren formoterol
  • Giona Easyhaler
  • Budesonid med tillverkarens namn som tillägg, till exempel Budesonid Arrow
  • Novopulmon Novolizer.

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur man ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om man är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när man använder läkemedlet.

När man köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Man kan till exempel läsa mer om mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Man kan söka bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats. 

Rapportera biverkningar

Man kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att man tror att biverkningen beror på läkemedlet, man behöver inte vara säker. Man kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där kan man fylla i ett elektroniskt formulär eller skriva ut en blankett och skicka in.

Senast uppdaterad:

28 maj 2013 11:14

Skribent:

1177.se

Granskare:

Helena Almer, specialist i allmänmedicin samt lung- och allergisjukdomar, Gustavsbergs vårdcentral, Värmdö Ingela Andersson, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Kategorier

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...