www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
2 900 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Reminyl

Läkemedelsinformation

Vad är Reminyl?

Reminyl är en medicin för behandling av lindrig till medelsvår Alzheimers sjukdom.

Medicinen tillhör läkemedelsgruppen kolinesterashämmare och det verksamma ämnet är galantamin.

Recept och högkostnadsskydd

Reminyl finns som långverkande kapslar, så kallade depåkapslar, i styrkorna 8, 16 och 24 milligram. Medicinen finns också i flytande form i styrkan 4 milligram per milliliter. Medicinen är receptbelagd.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

När man får Alzheimers sjukdom uppstår en brist på signalsubstansen acetylkolin i vissa områden i hjärnan. Medicinen ökar halten av acetylkolin i dessa områden vilket gör att minnet och tankeförmågan förbättras.

Medicinen kan inte bota sjukdomen, men kan mildra symtomen under den tid man tar medicinen.

Efter en påbörjad behandling tar det ofta minst en månad innan Reminyl verkar. Eftersom läkemedlet inte har effekt på alla bör en läkare med stor erfarenhet av demensvård utvärdera behandlingen efter cirka sex till tolv veckor.

Hur tar man medicinen?

Man ska helst ta medicinen med mat. Man bör dricka mycket vätska under behandlingen för att minska risken för att man blir uttorkad.

Kapslarna bör sväljas hela, men om man har svårt att svälja kan innehållet i kapseln tömmas ut och sväljas ner tillsammans med vatten. Kapslarna är utformade så att det verksamma ämnet ska komma ut i kroppen långsamt. På så sätt får man en jämn och långvarig verkan av läkemedlet med så få biverkningar som möjligt. Därför ska man inte krossa eller tugga kapslarna.

Reminyl i flytande form kan vara bra om man har svårt att svälja kapslar. Medicinen doseras med en så kallad pipett. Man ska läsa i bipacksedeln, det informationsblad som följer med förpackningen, om hur man använder medicinen.

En öppnad flaska är hållbar i 3 månader.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar.

Reminyl depåkapslar tas en gång om dagen på morgonen. Reminyl i flytande form tas däremot två gånger dagligen, helst i samband med frukost och kvällsmålet.

Man brukar få börja behandlingen med 8 milligram om dagen. Efter en månad utvärderar läkaren behandlingens effekt. Därefter kan dosen vid behov ökas till 16 milligram om dagen. Efter ytterligare en månad görs en ny utvärdering, och om det behövs kan dosen sedan ökas till 24 milligram dagligen.

Depåkapslarna är förpackade i tablettkartor med markerade veckodagar för att underlätta doseringen.

Om man glömmer att ta en dos kan hoppa över den och sedan fortsätta som vanligt. Man ska inte ta dubbel dos. Om man glömmer att ta mer än en dos, bör man fråga sin läkare om hur man ska fortsätta behandlingen.

Viktigt

Reminyl ska inte användas av personer som har svår leversjukdom eller njursjukdom.

Det är viktigt att berätta för läkaren om man har en hjärt-kärlsjukdom, astma eller någon annan kronisk lungsjukdom. Om man har svårt att kissa eller tidigare har haft krampanfall bör läkaren informeras. Man bör även tala om för sin läkare om man har haft magsår eller magsmärtor.

Reminyl kan förstärka effekten av vissa bedövningsmedel. Om man ska sövas, till exempel inför en operation, bör man berätta för läkaren att man använder Reminyl.

Om man tar värkmedicin ofta bör läkaren få veta det eftersom man då kan få mer biverkningar av Reminyl.

Man får sin vikt kontrollerad under behandlingen eftersom medicinen kan göra att man går ner i vikt.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Biverkningar

Vissa som använder medicinen kan till exempel må illa och kräkas. Denna biverkan brukar komma i början av behandlingen eller när man har höjt dosen, men brukar gå över inom några dagar.

Andra kan få ont i magen, sura uppstötningar, diarré, tappa aptiten och gå ner i vikt. Vissa kan få huvudvärk, långsam hjärtrytm eller svettningar. En del kan känna sig yra, trötta eller nedstämda.

Graviditet och amning

Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid. Det finns i dag inte tillräckliga kunskaper om, och i så fall hur, läkemedlet påverkar fostret.

Man bör rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken.

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämne

Det finns andra läkemedel som innehåller galantamin. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera mediciner som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket. Exempel är Galantamin med tillverkarens namn som tillägg, till exempel Galantamin Krka.

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur man ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om man är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när man använder läkemedlet.

När man köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Man kan till exempel läsa mer om mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Man kan söka bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats. 

Rapportera biverkningar

Man kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att man tror att biverkningen beror på läkemedlet, man behöver inte vara säker. Man kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där kan man fylla i ett elektroniskt formulär eller skriva ut en blankett och skicka in.

Senast uppdaterad:

18 september 2012 16:07

Skribent:

1177.se

Granskare:

Tove Gunnarsson, läkare, specialist i psykiatri, Psykiatri Nordväst, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Åsa Schelin,farmaceut, 1177 Vårdguiden

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...