www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
2 900 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Remiss

Sammanfattning

Ibland kan du behöva få vård på en annan mottagning än den du först hade kontakt med. Då kan du behöva en remiss. Det är ett besked från mottagningen om att du behöver en mer specialiserad undersökning eller vård. Ibland kan du också själv skriva en så kallad egenanmälan eller egen vårdbegäran.

Hur fungerar en remiss?

Du behöver ingen remiss för att komma till en vårdcentral eller en akutmottagning. Där görs en första bedömning av de besvär du har. Du får sedan en remiss för att komma vidare till en annan specialist om det behövs och om du vill. Det kan till exempel vara till en hudläkare eller ögonläkare.

Oftast är det en läkare som skriver en remiss, men det finns också annan vårdpersonal som har möjlighet att göra det. Det kan till exempel vara en sjuksköterska på en barnavårdscentral.

Vad innehåller en remiss?

Remissen innehåller information om vad du behöver få för vård. Det kan till exempel vara en bedömning, undersökning eller behandling. Remissen innehåller dessutom information om hur du mår, vad du har för symtom och vilka tidigare sjukdomar och besvär du har haft.

I vissa landsting och regioner kan du se din remiss i din journal via nätet. Annars ser du den oftast inte. Du ska alltid få veta varför remissen skickas och vad du ska få för vård på den enhet som tar emot remissen. Du ska också få veta hur lång tid du kan behöva vänta på att få komma dit.

Remissreglerna varierar mellan olika landsting och regioner

På en del mottagningar krävs alltid en remiss från en läkare för att få en tid. Vilka mottagningar som kräver remiss varierar och därför bör du ta reda på hur det fungerar på den mottagning du vill komma till. Vilka regler som gäller för remiss bestämmer varje landsting och region själva.

Remiss till ett annat landsting eller region

Ibland kan du få en remiss till specialiserad vård i ett annat landsting eller region. Det är till exempel om den vård du behöver inte finns där du bor. Då betalar ditt landsting eller din region sjukresorna och dina kostnader för boende.

Du kan själv välja var i landet du vill få specialiserad öppenvård om du får en remiss till det. Specialiserad öppenvård är all vård som inte kräver att du blir inlagd. Det kan till exempel vara en gråstarrsoperation. Då får du själv betala dina kostnader för resa och boende om du väljer att åka till ett annat landsting.

Det är viktigt att ta reda på vilka remissregler som gäller på den mottagning dit du vill komma, om du själv väljer att söka specialiserad öppenvård i ett annat landsting eller region.

Om du måste ha en remiss i ditt eget landsting eller region när du söker vård behöver du ha det även när du väljer att söka vård i ett annat landsting. Det behöver du ha även om vården i det andra landstinget eller regionen inte kräver det.

Egenanmälan

I många landsting går det att beställa tid direkt hos en specialiserad läkare utan att ha en remiss. En del mottagningar vill då att du ska skriva en så kallad egenanmälan. Det kan också kallas egen vårdbegäran.

En sådan innebär att du skriver till mottagningen och berättar om hur du mår och varför du söker vård. Ibland finns det blanketter att fylla i för att göra en egenanmälan. I vissa landsting kan du göra det i inloggat läge på 1177.se. Ta kontakt med den mottagning som du vill komma till för att få veta om du ska skicka in en egenanmälan.

Personen som tittar på din egenanmälan gör sedan en bedömning och du får du en kallelse till mottagningen om hen tycker att du behöver det.

En egenanmälan för vård i en annan region kan du bara skriva om det inte finns krav på remiss vare sig där du vill få vård eller i din egen region.

Hur länge behöver du vänta?

Du har rätt att diskutera med din läkare om vart remissen ska skickas. Vissa mottagningar kan ha lång väntetid. Då kan du be om att remissen skickas till en mottagning med kortare väntetid. Behöver du få vård snabbt kan det skrivas in i remissen. Men det är alltid den mottagning som tar emot remissen som avgör hur snabbt du kan få en tid.

Vårdgarantin gäller endast i ditt eget landsting eller region

När du får en remiss till en mottagning inom ditt eget landsting eller region gäller den nationella vårdgarantin, som innebär att du har rätt att få vård inom en viss tid. För specialistmottagningar gäller att du inte ska behöva vänta mer än 90 dagar för att få en besökstid på specialistmottagningen som du har blivit remitterad till.

Vårdgarantin gäller inte längre om du får du en remiss och väljer att söka vård i ett annat landsting eller region. Då är det ditt medicinska behov av vård som avgör hur lång väntetiden blir.

Patientavgiften för ett vårdbesök är olika. Kostnaden beror på vad det är för vård och vart remissen skickas. Avgiften ingår i högkostnadsskyddet.

Under tiden du väntar på att få komma till den mottagning du har fått remiss till är det den som skrev remissen som har ansvar för att du får den vård du behöver. Kontakta den som skrev remissen om dina besvär blir värre medan du väntar.

Remissregler i olika delar av Sverige

Alla landsting och regioner kräver remiss för medicinsk service, till exempel röntgenundersökningar och provtagningar.

I vissa regioner och landsting behöver du även remiss till andra mottagningar:

  • I Dalarna krävs remiss till psykoterapi och neuropsykiatriska utredningar.
  • I Jämtland/Härjedalen krävs remiss för smärtbehandling av specialistläkare.
  • I Jönköping krävs remiss för öppen specialiserad ögonsjukvård för personer som är 18 år och äldre.
  • I Gotland krävs remiss för barnmedicin för barn över två år.
  • I Stockholms län krävs remiss till logoped, obstetriskt ultraljud, medicinsk fotsjukvård, huddiatermi, planerad specialiserad rehabilitering, specialistmottagning för ME/CFS, specialiserad hudsjukvård, specialiserad kirurgi i öppenvård och specialiserad öron-näsa-halssjukvård. Det krävs också remiss till öron-näsa-hals-akuten på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, med undantag för dig som behöver omedelbar vård.
  • I Uppsala krävs remiss till psykoterapibehandling.
  • I Värmland krävs remiss för neuropsykiatriska utredningar.
  • I Västerbotten krävs remiss för barn- och ungdomspsykiatri, barn- och ungdomsklinik, hudmottagning och vid besök på habiliteringscentrum.
  • I Örebro krävs remiss från elevhälsan eller specialistläkare för skolbarn som ska besöka logoped för en dyslexibedömning. Vid språkstörningar och dyskalkyli krävs även psykologbedömning. Remiss krävs också vid utredningar av könsdysfori. 

Inga krav på remiss

Övriga landsting och regioner har inga remisskrav utöver de på medicinsk service. Det gäller Blekinge, Gävleborg, Halland, Kalmar, Kronoberg, Norrbotten, Skåne, Sörmland, Västmanland, Västernorrland, Västra Götaland och Östergötland.

Texten finns översatt - Other languages

Här kan du läsa texten översatt till flera språk:

(arabiska) لعربية 

English (engelska)

Suomeksi (finska)

Kurmanji (nordkurdiska)

Davvisámegiella (nordsamiska)

(persiska) فارسی 

Polski (polska)

Soomaali (somaliska)

Romani čhib arlikane (romska arli)

Romani chib lovaricka (romska lovara)

Soranî (sydkurdiska)

Senast uppdaterad:

15 juni 2018 13:42

Skribent:

1177.se

Granskare:

Ingemar Karlsson Gadea, 1177 Vårdguiden Jonas Dahl, specialist i allmänmedicin, Hässelby vårdcentral, Stockholm Klara Johansson, 1177 Vårdguiden

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...